۱- فراخوان همکاری در شرکت مشاورین مبنا مهندس صنایع مرتبط با تجربه مشاوره مدیریت و تحلیل سیستم های جامع  jobs@mabna.ir ۲- یک شرکت معتبر تولیدی – صنعتی دعوت به همکاری می نماید: مهندس صنایع آشنا به نرم افزارهای تعمیر و نگهداری (آقا) – ۳ سال سابقه کار  و حداکثر سن […]