۱- فراخوان همکاری در شرکت مشاورین مبنا مهندس صنایع مرتبط با تجربه مشاوره مدیریت و تحلیل سیستم های جامع  jobs@mabna.ir ۲- شرکت مهندسی مشاور در زمینه نفت و گاز از کارشناسان با تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید. کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، ۸ سال سابقه ، […]