۱- کارشناس مدیریت  صنعتی یا صنایع حداقل یک سال سابقه کاری خانم یا آقا ترجیحا ساکن شرق تهران (تلفکس) ۹ الی ۷۶۲۶۲۸۰۷ www . zarrintoys . com ۲- « مهندس صنایع » , بخش فروش info@emertat-co.ir فکس: ۸۸۷۴۹۴۷۷ ۳- مهندس صنایع  بابیش از۱۲سال سابقه کاری در شرکتهای پیمانکاری-ارسال رزومه: (داخلی […]