۱- مهندسین مشاور معتبر در حوزه نفت و گاز  به تخصص های زیر نیازمند است: کارشناس ارشد صنایع در گرایش های (کنترل پروژه، کیفیت، مدیریت دانش)  www.vatae.ir ۲- یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر فنی در دفتر مرکزی از  مهندس صنایع دعوت به همکاری مینماید. ارسال رزومه تا ۵ روز […]