۱- استخدام مهندس صنایع با ۱۰ سال سابقه در پروژه های ابنیه و راه جهت نظارت مقیم در تهران  employer1391@yahoo.com ۲- دعوت به همکاری با شرکت دارای رتبه ۱ شورای عالی انفورماتیک مدیریت پروژه پیاده سازی و استقرار ٍERP (مالی، منابع انسانی و بازرگانی) jobs@raydana.com ۳- کارشناس کنترل پروژه مسلط […]