۱- مهندس صنایع کارشناس استاندارد جهت همکاری درآموزشگاه ایران تف www.irantaf.ir ۸۸۲۴۸۴۸۲ ۲- کارشناس کنترل پروژه مسلط به نرم افزار MSP و استانداردهای مدیریت پروژه PMBOK و Prince2 حداقل یک سال سابقه کار مرتبط ارسال رزومه به vacancy.tech@gmail.com تلفن : ۲۲۹۲۴۲۶۵ ۲۲۹۲۴۲۶۵ ۳-  شرکت تولیدی شیمیایی رنگ , ماهلاجهت تکمیل […]