۱- یک شرکت پیمانکاری به افراد با تخصص های ذیل نیازمند است: –  مدیر منابع انسانی و روابط عمومی با ۱۰ سال سابقه کار –   سرپرست انبار با ۵ سال سابقه کار تلفن: ۸۸۷۹۳۷۷۳   فکس:۸۸۷۹۲۲۸۸   vacancy@mitatrading.de ۲- استخدام مهندس صنایع  بازنشسته-جهت رتبه بندی فاکس: ۲۲۸۸۰۳۲۰ تلفن: ۲۲۸۹۲۷۲۰ ۳- مدیر صنایع […]