۱-      به یک نفر لیسانسیه , دررشته مهندسی صنایع , یا مدیریت صنعتی , مدیربازرگانی نیازمندیم , درخواست و رزومه را به , فکس ذیل ارسال نمائید ۶۶۹۳۴۴۲۸ ۲-       استخدام مهندس صنایع , بازنشسته-جهت رتبه بندی فاکس: ۲۲۸۸۰۳۲۰ تلفن: ۲۲۸۹۲۷۲۰ ۳-       استخدام درمهندسین مشاور , مهندس زمین شناسی وصنایع با […]