۱- استخدام کارشناس آقا مهندس صنایع – برق یا مکانیک با حداقل  سال سابقه کار در زمینه برنامه ریزی تولید سیستم های مدیریت کیفیت و کنترل کیفی تولید جهت کارخانه پرند تلفن:(داخلی۱۴۴ )    ۲۳۵۶۰    ۲۲۰۵۷۴۳۳   فکس: ۲۲۰۵۹۷۴۱         job@nmp-co.ir ۲- کارشناس تضمین کیفیت محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فکس: […]