1

۱- شرکت رامک خودرو به منظور تکمیل منابع انسانی خود از افراد مستعد و پویا با حقوق مکفی به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید. ردیف ۷:کارشناس امور عاملیت ها،مهندسی مکانیک، خودرو، صنایع،کارشناسی، مرد/ زن، دارای حداقل ۴ سال سابقه ، آشنایی کافی به زبان انگلیسی و علوم کامپیوتر […]