آگهی دعوت به همکاری احتراما به اطلاع می رساند یک شرکت آموزشی جهت تکمیل هیات علمی خود از علاقه مندان به تدریس در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید. • نرم افزارهای کاربردی: ۱. عمومی: (MATLAB, EXCEL, ACCESS) ۲. آمار: (AMOS, SPSS, LISREL, SAS) ۳. مالی و اقتصاد: […]