سلام کدهای تکمیل شده و در حال تکمیل ظرفیت و همینطور کلاسهایی که اضافه شده رو می تونید از دو فایل زیر دانلود کنید: برنامه کلاسهای صنایع – صنایع برنامه کلاسهای صنایع – سیستم و بهره وری گویا موسسه پژوهش موافقت کرده که از کدهایی که ظرفیتشون تکمیله به کدهای […]