مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به تحصیل ۸۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، گفت: آماری از تعداد بازگشتیها به داخل نداریم و تعداد این دانشجویان بعد از ارزیابی مدارکشان مشخص می شود. به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمی نائینی در حاشیه […]