یک شرکت معتبرتحقیقاتی – تولیدی در زمینه خودرو(قوای محرکه) نیاز به یک نفر مهندس صنایع (ترجیحاً گرایش سیستم) یا مهندس مکانیک دارد. علاقمندان می توانند رزومه وسوابق خود را به نشانی زیر ارسال نمایند. akianoosh@yahoo.com