پرتال دانشگاهی به نقل از ایرنا ، داوطلبان شرکت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران درصورت برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی که در سایت این دانشگاه درج شده است می توانند از تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۲ با مراجعه به سایت اینترنتی ویژه ثبت نام […]