پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو:نتیجه نهایی آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد که اسفند سال گذشته برگزار شد، نیمه دوم شهریور اعلام می شود. سجادی جاغرق، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: داوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد شرکت کردند از اول تابستان سال ۹۱ به مرور […]