آزمون زبان انگلیسی TOEFL PBT روز ۲۲ مرداد از سوی سازمان سنجش برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون از روز یکشنبه ۱۶ تا ۱۹ مرداد توزیع می شود. به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر در روزهای […]