بخشی از مقدمه کتاب: کتابی که پیش روی شماست شامل مجوعه ای از سوالات چهارگزینه ای دروس تئوری احتمالات و آمار مهندسی رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی می باشد که حاصل چندین سال جمع آوری سوالات مختلف از منابع گوناگون می باشد. برای همه سوالات پاسخ های […]

بخشی از مقدمه کتاب : سال ۱۳۸۱ که ترم آخر دوران کارشناسی بودم، اولین کتابم رو در حوزه تئوری احتمالات نوشتم.بعد از آن نیز در سال های مختلف کتاب های زیادی در حوزه تئوری احتمالات و آمار مهندسی تالیف و ترجمه کردم.در این دو حوزه آنقدر علاقه مند و پیگیر […]

این کتاب حاصل چندین سال مطالعه آموزش و تدریس مفاهیم تئوری احتمالات و کاربردهای آن می باشد .این کتاب از یک مجموعه دوجلدی است که سرفصلهای موجود در درس تئوری احتمالات و کاربردهای آن را پوشش میدهد.در جلد دوم این مجموعه نیز سرفصلهای مربوط به درس آمار مهندسی رشته های […]

دکتر مجید ایوزیان مولف کتاب هایی هم چون ” گام اول در احتمال، شش سیگما با minitab 14، دو جلدی مبانی احتمال و آمار مهندسی، ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات، کنترل کیفیت آماری و دو جلدی مبانی احتمال و کاربرد های آن” هستند.