کلیه ی فعالیت های دکتر ایوزیان در زمینه ی مباحث آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری مهندسی صنایع منحصراً در دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش برگزار می شود.برای مشاهده ی لیست وبینار ، همایش ها و درخواست مشاوره به لینک های زیر مراجعه نمایید. سایت دپارتمان تخصصی مهندسی […]