121

دوستان عزیز، در این چند روز که پیگیر موضوع سوالات غلط بودم با چند نفر از اساتید و کسانی که در زمینه ی آزمون ها با سازمان سنجش و وزارت علوم همکاری می کنند صحبت کردم. راهی که حاصل این مشورت هاست و در ادامه آن را شرح می دهم؛ […]