مصاحبه با آقای میلاد میرزایی-رتبه ۱ صنایع ،۱ مالی و ۱ مدیریت مهندسی سال ۹۶

مصاحبه با رتبه ۱ کنکور مهندسی صنایع، ۱ مالی و ۱ مدیریت مهندسی

در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال ۱۳۹۶

 

زبان

آمار و احتمال

تحقیق ۱و۲

دروس تخصصی

ریاضی

اقتصاد ۱و۲

تئوری مدیریت

معدل موثر

۴۴٫۴۰

۹۳٫۳۰

۷۳٫۶۰

۷۵٫۳۰

۰

۰

۰

۱۹٫۱۹

 

 

رتبه کد ضریب ۱

رتبه کد ضریب ۲

رتبه کد ضریب ۳

رتبه کد ضریب ۴

رتبه کد ضریب ۵

۱

۳۴

۲۹

۱

۱

برای مشاهده ی متن کامل مصاحبه کلیک نمایید

بحث و گفتگو در مورد این مطلب