زمان برگزاری حل تمرین آمار و تحقیق دوره پاییز ۹۵

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند کلاس های حل تمرین آمار و تحقیق دوره پاییز ۹۵ مطابق جدول زیر در محل موسسه پژوهش برگزار می گردد.

دانشجویان بدون در نظر گرفتن کد کلاس آمار و تحقیق خود ،می توانند به صورت رایگان در کلاس های حل تمرین شرکت نمایند.

 

برنامه حل تمرین تحقیق در عملیات ۱،۲

شنبه ها
ساعت برگزاری 

۹ الی ۱۴

۶ آذر
۲۰ آذر
۴ دی
۱۸ دی
۲ بهمن

 

 

برنامه حل تمرین  آمار و احتمالات مهندسی

شنبه ها
ساعت برگزاری

۹ الی ۱۴

۱۳ آذر
۲۷ آذر
۱۱ دی
۲۵ دی
۹ بهمن

 

بحث و گفتگو در مورد این مطلب