تغییر زمان آزمون آزمایشی مرحله ۸ دپارتمان مهندسی صنایع موسسه پژوهش

بدین وسیله به اطلاع میرساند، با توجه به اعلام تاریخ دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ توسط سازمان سنجش و تداخل با آزمون آزمایشی هشتم آمادگی کنکور کارشناسی ارشد موسسه پژوهش، زمان برگزاری آزمون آزمایشی جامع دوم، از هشتم اردیبهشت به اول اردیبهشت تغییر می یابد.

زمانبندی برگزاری آزمونهای آزمایشی مهندسی صنایع و سیستم بر طبق برنامه زیر می باشد:

شروع برگزاری آزمونها از آذر ماه می باشد.

آزمون اول ۵ آذر ۹۵ یک چهارم اول
آزمون دوم ۲۶ آذر ۹۵ یک چهارم دوم
آزمون سوم ۱۰ دی ۹۵ نیمه اول (مرور ۱ و ۲)
آزمون چهارم ۸ بهمن ۹۵ یک چهارم سوم
آزمون پنجم ۲۹ بهمن ۹۵ یک چهارم چهارم
آزمون ششم ۱۳ اسفند ۹۵ نیمه دوم (مرور ۴ و ۵)
آزمون هفتم ۲۵ فروردین ۹۶ شبیه سازی کنکور ارشد
آزمون هشتم ۱ اردیبهشت ۹۶ شبیه سازی کنکور ارشد

 لینک خبر

بحث و گفتگو در مورد این مطلب