آگهی استخدام مهندس صنایع ۱۴ شهریور ۹۵

کارفرمایان محترم می توانندآگهی های استخدام خود در زمینه های مرتبط با مهندسی صنایع را به صورت رایگان برای درج در این فهرست به آدرس iedepcrm@gmail.com  ارسال نمایند.

آگهی ویژه باشگاه مهندسان صنایع

استخدام مهندس صنایع

کارشناس سیستم ها و روش ها” 

شرکت فنی – مهندسی معتبر به یک نفر کارشناس مهندسی صنایع در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت؛ به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، نیاز دارد

متقاضیان محترم می توانند در صورت داشتن سابقه کار مرتبط، رزومه خود را به آدرس nka@sepanta-energy.com نمایند.

بحث و گفتگو در مورد این مطلب