کمک به دانشجویان سال آینده : لطفا اطلاعات قبولی خود را وارد کنید

دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع پژوهش در راستای کمک به دانشجویان سال آینده قصد دارد از دانشپذیران گرامی اطلاعات قبولی کنکور ارشد ۹۵ را دریافت نموده تا ضمن تجمیع و جمع بندی، در اختیار دانشجویان سال آتی قرار دهد.

از این اطلاعات هیچگونه استفاده تبلیغاتی نخواهد شد و صرفا جهت کمک به دانشجویان سال آینده، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

قطعاً ورود اطلاعات دقیق شما به روند انتخاب رشته دانشجویان سال آینده کمک شایانی خواهد نمود.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را داریم.

لینک سامانه ثبت اطلاعات کنکور کارشناسی ارشد صنایع ۹۵

بحث و گفتگو در مورد این مطلب