مهم : تعویق یک روزه مشاوره گروهی انتخاب رشته دکتر ایوزیان

به اطلاع داوطلبین گرامی میرساند بدلیل عدم انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۵ مشاوره گروهی انتخاب رشته دکتر ایوزیان به روز های جمعه و شنبه موکول شد .

 

جمعه ۲۸ خرداد شنبه ۲۹ خرداد زمان
صنایع سیستم ساعت
رتبه زیر ۲۰۰ رتبه زیر ۱۵۰ ۹ تا ۱۱
رتبه ۲۰۰ تا ۴۰۰ رتبه ۱۵۰ تا ۳۰۰ ۱۱ تا ۱۳
رتبه ۴۰۰ تا ۷۰۰ رتبه ۳۰۰ تا ۵۰۰ ۱۳ تا ۱۵
 رتبه بالای ۷۰۰ رتبه بالای ۵۰۰ ۱۵ تا ۱۷
دانشکده صنایع خواجه نصیر موسسه پژوهش مکان

بحث و گفتگو در مورد این مطلب