مشاوره گروهی انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم

به اطلاع داوطلبان می رساند، مشاوره های رایگان انتخاب رشته ویژه کنکور ارشد با حضور دکتر ایوزیان، قوی ترین مشاور کنکور ارشد صنایع و سیستم به شرح زیر برگزار خواهد شد:

 پنجشنبه ۲۷ خرداد
جمعه ۲۸ خرداد زمان
صنایع سیستم ساعت
رتبه زیر ۲۰۰ رتبه زیر ۱۵۰ ۹ تا ۱۱
رتبه ۲۰۰ تا ۴۰۰ رتبه ۱۵۰ تا ۳۰۰ ۱۱ تا ۱۳
رتبه ۴۰۰ تا ۷۰۰ رتبه ۳۰۰ تا ۵۰۰ ۱۳ تا ۱۵
 رتبه بالای ۷۰۰ رتبه بالای ۵۰۰ ۱۵ تا ۱۷

مکان :دا نشکده صنایع و مکانیک خواجه نصیر

جهت حضور در مشاوره ها، همراه داشتن کارنامه آزمون الزامی است. از این رو افراد تنها در بازه ای که متعلق به آن هستند امکان شرکت دارند

و حضورشان در ساعتی به غیر از ساعت اعلام شده پذیرفته نیست.

همچنین مشاوره ها به گونه ای ترتیب داده شده است که اطلاعات دانشگاههای پذیرنده در هر بازه و گرایشات مرتبط با آن تنها در ساعت مشخص شده ارائه

می گردد

و حضور در سایر بازه های زمانی نمی تواند برای مخاطبین منطقی باشد.

تذکر : شرکت در این جلسه برای داوطلبانی که در سال ۹۳ یا ۹۴  در هر یک از خدمات موسسه پژوهش استفاده کرده اند رایگان می‌باشد.

(شامل کلاس‌های حضوری، آزمون)

هزینه مشاوره برای سایر دانشجویان  ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

 

فرم رزرو مشاوره گروهی انتخاب رشته

بحث و گفتگو در مورد این مطلب