نخستین دوره کدینگ لغات کامل زبان تخصصی صنایع (همه گرایشها)

به اطلاع داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد میرساند به دلیل تقاضای متعدد دانشجویان و رضایتمندی از دوره های کدینگ دکتر ترقی ( ابداع کننده روش کدینگ در ایران ) ،دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع پژوهش به طور انحصاری اقدام به برگزاری نخستین دوره کدینگ لغات تخصصی زبان صنایع کرده است .

لازم به ذکر است علاقه مندان در صورت ثبت نام هریک از پک های  کدینگ از ۲۰ % تخفیف برخوردار می شوند.

پک اول : شامل ۵ دوره کامل کلاس های کدینگ ( ۵۰۴ ، تافل ، ۶۰۰ واژه ، ,  ۱۱۰۰ واژه ، لغات تخصصی صنایع )

پک دوم : شامل ۴ دوره از کلاس های کدینگ ( ۵۰۴  ،تافل ،۶۰۰ واژه ،لغات تخصصی صنایع )

***عزیزانی که تمایل به ثبت نام پک های کدینگ دارند چنانچه در تاریخ مقرر امکان شرکت در کلاس مورد نظر را ندارند،  می توانند در کد بعدی شرکت نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۶۷۴۱  موسسه پژوهش تماس حاصل نمایند.

تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی

سلام سلولهای خاکستری…!

 تکمیل ظرفیت 
کد مجاز ثبت نامی

 

همراه با کتابچه رایگان مربوط به هر دوره

توضیحات

هزینه

ساعت

روز

کد

تعداد ساعت

عنوان دوره

در حال ثبت نام ۷۵٫۰۰۰ت ۱۶ تا ۲۰ ۲۰ ،۲۲ ،۲۷ دی(یکشنبه -سه شنبه -یکشنبه) F ۱۲ ۵۰۴ واژه
در حال ثبت نام ۷۵٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

  ۲۹ دی, ۴ بهمن

(سه شنبه -یکشنبه)

E ۹ لغات تافل
در حال ثبت نام ۱۰۰٫۰۰۰ت ۱۶ تا ۲۰

۲۶ ، ۲۸ دی ،۳ ،۵ بهمن

(شنبه-دوشنبه-شنبه-دوشنبه)

E ۱۶     ۶۰۰ واژه ارشد و دکتری
در حال ثبت نام
۱۴۰٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰ تا۲۰

۳۰ آذر ،۵ ، ۷ ،۱۲ ،۲۱ دی

(دوشنبه-شنبه-دوشنبه-شنبه-دوشنبه )

D ۲۴ ۱۱۰۰ واژه
در حال ثبت نام ۷۵٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

 ۱ و ۶ دی

(سه شنبه – یکشنبه )

A ۱۲ لغات تخصصی صنایع
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۶ تا ۲۰ ۲۵  , ۳۰ آبان ,  ۲ آذر E ۱۲ ۵۰۴ واژه
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

۷, ۹ آذر

D ۹ لغات تافل
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۶ تا ۲۰  ۶, ۸, ۱۱ مهر D ۱۲ ۵۰۴ واژه
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰ تا ۲۰ ۱۳ و ۱۵ مهر C ۹ لغات تافل
برگزار شد ۱۰۰٫۰۰۰ت ۱۶ تا ۲۰ ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۵ مهر D ۱۶ ۶۰۰ واژه ارشد و دکتری
 برگزار شد
۱۴۰٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰ تا ۲۰

۴, ۶, ۹, ۱۳,۱۱ آبان

C ۲۴ ۱۱۰۰ واژه
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۶الی۲۰ ۳۰خرداد-۱تیر-۳تیر A ۱۲ ۵۰۴ واژه
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰الی۲۰ ۶تیر-۸تیر A ۹ لغات تافل
برگزار شد ۱۰۰٫۰۰۰ت ۱۶الی۲۰ ۲۰-۱۵-۱۳-۱۰تیر A ۱۶ ۶۰۰ واژه ارشد و دکتری
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۶الی۲۰ ۲۹و۳۱تیر- ۳مرداد B ۱۲ ۵۰۴واژه
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰الی۲۰ ۵ و ۷ مرداد B ۹ لغات تافل
برگزار شد ۱۴۰٫۰۰۰ت ۱۵:۳۰الی۲۰ ۳۱-۲۸-۲۶ مرداد و ۲- ۴شهریور B ۲۴ ۱۱۰۰واژه
برگزار شد ۷۵٫۰۰۰ت ۱۶الی۲۰ ۱۱-۹-۷شهریور C ۱۲ ۵۰۴واژه
برگزار شد ۱۰۰٫۰۰۰ت ۱۶الی۲۰ ۲۵-۲۳-۲۱-۱۸ شهریور C ۱۶ ۶۰۰ واژه ارشد و دکتری

لینک خبر

بحث و گفتگو در مورد این مطلب