تغییر در زمان شروع کد B کلاس های آمار و تحقیق دوره پاییز

به اطلاع داوطلبین گرامی می رساند که تاریخ شروع کد B کلاسهای آمار و تحقیق دوره پاییز از ۱۱ آبان به ۱۸ آبان تغییر یافت.

از دانشجویان عزیزی که هنوز اقدام به دریافت کارت ورود به کلاس دوره پاییز نکرده اند خواهشمند است هرچه سریع تر نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ورود به دانشگاه خواجه نصیر تنها و تنها با ارائه کارت عکسدار کلاسهای پژوهش امکان پذیر خواهد بود.

برنامه دوره پاییز ۹۴ (آمادگی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع)

در حال تکمیل ظرفیت
تکمیل ظرفیت

تعداد ساعت

تاریخ شروع

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

  ۱۸+۱۰۰ساعت

 ۱۴ آبان

پنج شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ و جمعه ۱۳ الی۱۷:۳۰

دکتر ایوزیان

A

آمار و احتمالات مهندسی

(ویژه)

۱۸ + ۱۰۰ساعت  ۱۸ آبان دوشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۸ و سه شنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۸ B

حل تمرین و رفع اشکال آمار و احتمالات رایگان برای دانشجویان ثبت نامی هر یک از کدهای آمار  به مدت ۱۸ ساعت (به همراه جزوه رایگان)

 ساعت۱۸ + ۱۰۰

۱۴ آبان

پنج شنبه ۷:۴۵ الی۱۲:۱۵ و جمعه ۸ الی۱۲:۳۰

دکتر زاهدی سرشت

A

تحقیق در عملیات ۱و۲

(ویژه)

 ۱۸ + ۱۰۰ساعت ۱۸ آبان دوشنبه ۸:۳۰ الی ۱۳ و سه شنبه ۸:۳۰ الی ۱۳ B

حل تمرین و رفع اشکال تحقیق در عملیات رایگان برای دانشجویان ثبت نامی هر یک از کدهای تحقیق به مدت ۱۸ ساعت (به همراه جزوه رایگان)

لینک خبر

بحث و گفتگو در مورد این مطلب