اطلاعیه تکمیل ظرفیت دروس موجودی و طرح ریزی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به استقبال گسترده شما عزیزان و طرح های تخفیفی فوق العاده موسسه پژوهش برای ثبت نام در دروس مختلف،  دروس طرحریزی واحد های صنعتی استاد نیکوفکر و کنترل تولید و موجودی دکتر عبداله زاده در حال تکمیل ظرفیت نهایی می باشند.

به همین جهت از داوطلبین گرامی تقاضا می شود با توجه به محدود بودن ظرفیت کدها با استفاده از حداکثر تخفیف زمانی ثبت نام، کد مورد نظر خود را انتخاب فرمایند.

تعداد ساعت

تاریخ شروع

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۴۴ ساعت

۱۵ آبان

جمعه ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

دکتر عبداله زاده

A

کنترل تولید و موجودی

۴۰ ساعت

۱۵ آبان

جمعه ۸ الی ۱۴ 

استاد نیکوفکر

A

طرح ریزی واحدهای صنعتی

لینک خبر

بحث و گفتگو در مورد این مطلب