تکمیل ظرفیت کد C کیفیت پاییز – بازگشایی کد جدید

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به استقبال گسترده شما عزیزان و طرح های تخفیفی فوق العاده موسسه پژوهش برای ثبت نام در دروس مختلف،کد A و C دوره پاییز درس کنترل کیفیت آماری دکتر مجید ایوزیان تکمیل ظرفیت نهایی شده است. به همین جهت با توجه به برنامه ریزی انجام شده توسط موسسه کد جدید برای این درس بازگشایی شده تا علاقمندان و داوطلبین گرامی بتوانند با توجه به زمان باقیمانده و طرح های تخفیفی موجود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در دروس مورد نظر اقدام نمایند. با توجه به محدود بودن ظرفیت کدها خواهشمند است با استفاده از حداکثر تخفیف زمانی ثبت نام و کد مورد نظر خود را انتخاب فرمایید.

تکمیل ظرفیت
کد جدید

تعداد ساعت

روز و ساعت برگزاری

نام استاد

کد

نام درس

۳۶ ساعت

 

پنج شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۳۰

دکتر ایوزیان

A

کنترل کیفیت

پنج شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۳۰

دکتر امیری

B

پنج شنبه ۸ الی ۱۱ دکتر ایوزیان C
چهارشنبه ۸ الی ۱۱ دکتر ایوزیان D

 


 

بحث و گفتگو در مورد این مطلب