منابع توصیه ای دکتر ایوزیان برای آمادگی کنکور دکتری مهندسی صنایع

  • آپدیت شده در بهمن ۹۹
  • منبع مروری کلی:
  1.  آزمون آزمایشی سال های گذشته دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع پژوهش
    ۴ مرحله آزمون های آزمایشی دکتری مهندسی صنایع پژوهش سال ۱۳۹۷
  2. کتاب کنکورهای سال ۹۱-۹۷ – تالیف تیم اساتید دپارتمان صنایع –  انتشارات نگاه دانش

منابع ستاره دار(*) دارای الویت بیشتری هستند و غالبا پوشش دهنده کلیه مسائل مورد نیاز کنکور می باشند.

زبان عمومی :

آمار و احتمالات مهندسی: (سه منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)

***آخرین توصیه های دکتر ایوزیان درباره منبع این درس  :
*دوجلدی ایوزیان – انتشارات ترمه.اگر کسی این کتاب رو مطالعه کرده می تونه به موازات آزمونها، علاوه بر مرور مجدد دو جلدی، از کتاب ۲۰۰۰ تست ایوزیان هم تست بزنه.ولی اگر دو جلدی رو مطالعه نکرده ۲۰۰۰ رو فقط ماه آخر ازش تست بزنه (۲۰۰۰ تست آزمونهای آزمایشی هست).فصلهای مهمترش ۶ و ۷ و ۱۳ هست معمولا. بعد ۱۱ و ۱۵ و ۱۰ و ۴ و ۵  . بعد ۲ و ۳ و  و ۱۴ . بعد ۱۲ و ۱ و آخر هم ۹٫

تحقیق در عملیات ۱ و ۲:(دو منبع اول برای گذراندن کنکور کافی و جامع می باشند.)

طراحی سیستم های صنعتی صنعتی:

استعداد تحصیلی :


جهت خرید کلیه منابع کنکور دکتری مهندسی صنایع کلیک نمایید.