سهم برگزیدگان علمی و مربیان از پذیرش در دکتری و شرایط پذیرش دانشجوی شهریه ای

شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور ابلاغ شد.
پرتال دانشگاهی به نقل از گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی کشور مشتمل بر یک مقدمه پنج بخش و ۲۷ بند ابلاغ شد .
شرایط پذیرش رایگان و ظرفیتها
در این بخشنامه در خصوص پذیرش رایگان آمده است : براساس مقررات جاری دانشگاه‌ها ملزم به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی رایگان و بدون اخذ شهریه به شرح زیر هستند .
پذیرش از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز،  براساس آیین نامه آموزشی دکترای آموزشی پژوهشی ابلاغ شده و مصوبات بعدی آن،  طبق ظرفیت مصوب ابلاغی شورای گسترش خواهد بود.
پذیرش از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز،  براساس آیین نامه دکترای پژوهش محور و تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت بند ۲-۱ و مازاد برآن ظرفیت مشروط به انعقاد قرار داد دانشگاه با دستگاهها و نهادهای اجرایی و یا پژوهشی و اخذ مجوزه های مربوط از معاونت پژوهش و فناوری وزارت و دبیرخانه شورای گسترش و درج ظرفیت مربوط در دفترچه انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش.
پذیرش تا ۱۰ درصد ظرفیت بند ۲-۱ و مازاد بر ظرفیت های مذکور از حائزین رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد همان دانشگاه، وفق شرایط مندرج در آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورد به دوره های تحصیلی بالاتر.
پذیرش تا ۱۰ درصد ظرفیت بند ۲-۱ و مازاد بر ظرفیت های مذکور از حائزین رتبه‌های برتر کارشناسی ارشد سایر دانشگاه‌ها و سایر واجدین شرایط پیش بینی شده در آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از قبیل برزگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی، دانشجویان نمونه کشوری، برگزیدگان جشنواره های معتبر علمی.
پذیرش مربیان بورسیه پیشنهادی دانشگاه‌ها که به تصویب شورای مرکزی بورس وزارت می رسد براساس معرفی نامه رسمی رئیس سازمان امور دانشجویان و آیین نامه بورس ویژه مربیان به میزان ۱۰ درصد ظرفیت بند ۲-۱ مازاد بر ظرفیت های مذکور.
پذیرش بورسیه های خارج از کشور که براساس مقررات جاری تبدیل به داخل می‌شوند. وفق معرفی‌نامه رسمی سازمان امور دانشجویان تا سقف ۱۵ درصد بند ۲-۱ مازاد بر ظرفیت های مذکور.
پذیرش با شهریه
دانشگاه‌ها در صورت تکمیل ظرفیت موضوع بندهای ۲-۱ و ۲-۳ الی ۲-۶ مجازند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت با اخذ شهریه در سقف مصوبات شورای گسترش که به تفکیک نوع پذیرش میبایستی به تصویب هیات امنای دانشگاه برسد به شرح زیر اقدام کنند.
پذیرش دانشجوی نوبت دوم در محل سایت اصلی دانشگاه و از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز براساس و ترتیب نمره کل اخذ شده و حداکثر تا ۲۰ درصد ظرفیت پذیرفته شده بند ۲-۱٫
پذیرش دانشجویان دکترای تخصصی انتقال از خارج به داخل، وفق مقررات مربوط و معرفی سازمان امور دانشجویان.
الف:  دانشگاه‌های ممتاز و خوب خارجی وفق ضوابط همطرازی شورای انتقال برای سایت اصلی و تا ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش شده در بند ۲-۱ با دریافت شهریه ای معادل دانشجویان نوبت دوم.
ب:  از سایر دانشگاه‌های خارج کشور بدون اعمال هرگونه سقف پذیرش برای پردیس خودگردان و با شهریه ای معادل دانشجویان پذیرفته شده در پردیس مذکور.
پذیرش دانشجو با اخذ شهریه از طریق برگزاری آزمون خاص و تحت نظارت مستقیم سازمان سنجش و برای پردیس خودگردان تا سقف حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش شده بند ۲-۱ .
پذیرش دانشجوی بورسیه دکترای پژوهش محور حوزه های کاربرد برای پردیس خودگردان و براساس آیین نامه بورس تحصیلی کارکنان حوزه کاربرد حداکثر تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش شده بند ۲-۱٫
مدارک دانش آموختگان
حسب نوع پذیرش و تحصیل در مدارک فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان،  موارد زیر به نحو شفاف درج می شود و تمامی مدارک از نظر وزارت رسمی و معتبر است .
برای پذیرفته شدگان بندهای ۲-۱ و ۲-۳ الی ۲-۶ دکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانه ، برای پذیرفته شدگان بند ۲-۲ دکترای تخصصی پژوهشی محور روزانه،  برای پذیرفته شدگان بند۳-۱ دکترای تخصصی آموزشی پژوهشی نوبت دوم ، برای پذیرفته شدگان بند ۳-۲ دکترای تخصصی آموزشی پژوهشی پردیس خودگردان ، برای پذیرفته شدگان بند ۳-۴ دکترای تخصصی پژوهش محور پردیس خودگردان.
برای دانشجویان انتقالی از خارج کشور موضوع بند ۳-۲ حسب نوع پذیرش و محل تحصیل برای موارد بند الف دکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانه و برای موارد بند ب دکترای تخصصی آموزشی پژوهشی پردیس خودگردان .
سایر موارد
هرگونه پذیرش دانشجو خارج از ضوابط مندرج دراین شیوه نامه و یا مازاد برظرفیت‌های تعریف شده تخلف محسوب و مدارک فارغ التحصیلی صادره فاقد اعتبار قانونی خواهد بود .
پذیرش دانشجوی شهریه‌ای باید براساس موازین آموزشی نظارتی وزارت بوده و موجب افزایش توانمدی‌های تخصصی و تجهیزاتی دانشگاه برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی رایگان شود.
کلیه ظرفیت‌های پذیرش موضوع بندهای ۲-۵ و ۲-۶ و بند ۳ تنها براساس آمار دانشجویان ثبت نام شده موضوع بند ۲-۱ همان سال تحصیلی و به تفکیک رشته های تحصیلی قابل محاسبه و اقدام است.
پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در دانشگاه پیام نور و شهریه مربوط تابع مقررات جاری دانشگاه مذکور و در چارچوب مصوبات شورای گسترش است.

موارد خاص و استثنایی به تشخیص معاون آموزشی وزارت قابل اعمال است.

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

افتتاح نمایندگی استان گلستان پژوهش

د آوریل 8 , 2013
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم می رساند، نمایندگی جدید موسسه پژوهش در استان گلستان (شهر گرگان) افتتاح شده است. این نمایندگی آمادگی برگزاری آزمونهای آزمایشی را در محل خود دارد. ثبت نام برای آزمونهای آزمایشی در محل موسسه تهران صورت می گیرد. شما […]