دکتر ایوزیان

رزومه ی دکتر مجید ایوزیان

 • تحلیل گر آماری داده ها
 • مشاور روشهای بهبود فرایندها و کنترل فرایند آماری
 • مدرس دروس احتمالات و آمار مهندسی و کنترل کیفیت آماری
 • کمربند مشکی شش سیگما از انجمن کیفیت امریکا
 • فارغ التحصیل از دبیرستان علامه حلی تهران (تیزهوشان)
 • کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه علم وصنعت ایران
 1. زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:
 • کنترل فرایند آماری و مباحث نوین آن از قبیل پروفایلها، تعیین نقطه تغییر، کنترل کیفیت آماری چند متغیره و …
 • آمار  و کنترل کیفیت چند متغیره
 • فرایندهای تصادفی، تئوری صف
 • رویکردهای نوین بهبود مانند شش سیگما
 • سوابق آموزشی:
 • دانشگاه علم و صنعت ایران – تدریس تئوری احتمالات و آمار مهندسی
 • دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی – تدریس تئوری احتمالات
 • دوره های آموزش کنترل فرایند آماری در صنایع دفاع و پتروشیمی ها مانند پتروشیمی بجنورد، تبریز و…
 • دوره های آموزش شش سیگما در صنایع دفاع و پتروشیمی ها مانند پتروشیمی بندر امام، تبریز و…
 • ۳)      تالیفات:

۳-۱) کتابها:

 • گام اول در احتمال-تشریح مسائل ویرایش پنجم کتاب مبانی احتمال-  انتشارات کوهسار۱۳۸۱
 • شش سیگما با Minitab 14- انتشارات ترمه ۱۳۸۴ (ترجمه)
 • تشریح مسائل ویرایش ششم کتاب مبانی احتمال-  انتشارات ترمه۱۳۸۴
 • مبانی احتمال و آمار مهندسی – جلد ۱- انتشارات ترمه ۱۳۸۵
 • مبانی احتمال و آمار مهندسی – جلد ۲- انتشارات ترمه ۱۳۸۶
 • مجموعه ۵ جلدی کتابهای سازمانهای یادگیرنده انتشارات رسا ۱۳۸۷ (ترجمه)
 • کتاب کنترل کیفیت آماری-انتشارات نگاه دانش-۱۳۹۶
 • مبانی احتمال و کاربردهای آن- انتشارات نگاه دانش-۱۳۹۹

۳-۲) مقالات:

Statistical monitoring of multivariate multiple linear regression profiles in phase I with calibration application

R Noorossana, M Eyvazian, A Amiri, MA Mahmoud

Quality and Reliability Engineering International 26 (3), 291-303-2010

Phase II monitoring of multivariate simple linear profiles

R Noorossana, M Eyvazian, A Vaghefi

Computers & Industrial Engineering 58 (4), 563-570-2010

Phase II monitoring of multivariate multiple linear regression profiles

M Eyvazian, R Noorossana, A Saghaei, A Amiri

Quality and Reliability Engineering International 27 (3), 281-296-2011

A parameters reduction method for monitoring multiple linear regression profiles

A Amiri, M Eyvazian, C Zou, R Noorossana

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 58 (5-8), 621-629-2012

Monitoring process variability using exponentially weighted moving sample variance control charts

M Eyvazian, SGJ Naini, A Vaghefi

The International journal of advanced manufacturing technology 39 (3-4), 261-270-2008

Statistical monitoring of multivariate linear profiles

A Saghaei, R Noorossana, M Eyvazian, A Vaghefi

IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering …-۲۰۰۸

Phase II monitoring of multivariate multiple linear regression profiles

M Eyvazian, R Noorossana, A Saghaei, A Amiri

Quality Control and Applied Statistics 57 (5), 519-2012

Multivariate Linear Profiles Monitoring

R Noorossana, M Eyvazian

Statistical Analysis of Profile Monitoring, 189-216-2011

 واقفی، ابولفضل. ایوزیان، مجید. شبیه سازی گسسته پیشامد در تحلیل پروژه های شش سیگمای ناب. دومین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب

شاکری، آرنوش. ایوزیان، مجید. سیستمهای یکپارچه مدیریت. دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع. دانشگاه یزد