جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی جدید/ تعداد دانشگاههای ایران

1

خبرگزاری مهر – گروه حوزه و دانشگاه: تعداد دانشگاههای کشور، وضعیت جمعیت دانشجویی کل کشور، تعداد صندلی هایی که در بخشهای مختلف آموزش عالی برای دانشجویان جدیدالورود اختصاص یافته است و … همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بدیهی است که با داشتن آمار تعداد دانشجویان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ و همچنین با دانستن تعداد پذیرفته‌شدگان کنکورهای سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری که پذیرفته‌شدگانش می‌توانند در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ وارد دانشگاه شوند، نمی‌توان جمعیت دانشجویی دقیق سال تحصیلی جدید را برآورد کرد. چون تعدادی از پذیرفته‌شدگان کنکورها که هم در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند و هم در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، فقط در یکی از کد رشته محل‌های پذیرفته شده، ثبت نام می کنند. بنابراین تعداد دانشجویان جدیدالورود کل کشور در هر سال تحصیلی، کمتر از جمع تعداد پذیرفته‌شدگان کنکورها خواهد بود.

جدول جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ در مقاطع مختلف

مقطع تحصیلی تعداد دانشجویان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
دکتری تخصصی ۳۸ هزار و ۹۱۰ نفر
کارشناسی ارشد ۲۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر
کارشناسی ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۸۱۷ نفر
کاردانی یک میلیون و ۵۳ هزار و ۸۶ نفر
دکتری حرفه ای ۵۳ هزار و ۱۰۱ نفر

بر اساس اطلاعات گروه آمار موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ برابر ۴ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۵۹۳ بوده است. مسعود هادیان دهکردی – رئیس موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ حدود ۱۰ درصد بیشتر از جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی گذشته‌اش بوده است.

اگر این افزایش ۱۰ درصدی را به عنوان یک روند در افزایش جمعیت دانشجویی کشور در هر سال تحصیلی نسبت به سال تحصیلی قبلش بدانیم، می‌توان دست به این برآورد زد که جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بیش از ۴۰۰ هزار نفر نسبت به سال ۹۰-۸۹ بیشتر می‌شود. بنابراین بر اساس این مدل، جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به ۵/۴ میلیون نفر می‌رسد.

البته رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکید کرد: آمار دقیق جمعیت دانشجویی سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ را در آذر ماه می توان اعلام کرد. چون معیار دقیق برای جمعیت دانشجویی کشور در هر سال تحصیلی، تعداد دانشجویان ثبت نام شده هستند. تعداد ثبت نام شدگان کلیه دانشگاههای کشور تا آذر ماه جمع بندی می شود.

به گزارش مهر، تعداد صندلی هایی که برای سال تحصیلی ۹۱ – ۹۰ در دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی برای دانشجویان جدیدالورود حضوری در نظر گرفته است در جداول زیر مورد اشاره قرار می گیرد.

تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در دانشگاههای دولتی و غیردولتی غیرانتفاعی

مقطع تعداد صندلی
دکتری تخصصی  ۵ هزار و ۴۰۰ نفر
کارشناسی ارشد  ۸۵ هزار نفر
کنکور سراسری (کاردانی، کارشناسی، دکتری حرفه ای)  ۶۰۰ هزار نفر
کاردانی به کارشناسی  ۱۳۸ هزار نفر

تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی

مقطع تعداد صندلی
کاردانی پیوسته ۱۳۳ هزار و ۷۷۲ نفر
کارشناسی ناپیوسته ۱۷۰ هزار نفر
پزشکی و غیرپزشکی ۴۸۶ هزار و ۵۶ نفر
کارشناسی ارشد ۳۴ هزار نفر
دکتری ۲ هزار و ۵۰۰ نفر

 تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در دانشگاه جامع علمی کاربردی 

مقطع تعداد صندلی
کاردانی پیوسته و ناپیوسته ترمی ۱۳۵ هزار نفر
کاردانی ترمی ۱۱۴ هزار نفر
کارشناسی ناپیوسته پودمانی ۱۰۸ هزار و ۳۳۰ نفر
پودمانی کاردانی ۱۱۹ هزار نفر

تعداد صندلی‌هایی که برای سال تحصیلی ۹۱-۹۰ در دانشگاه پیام نور 

مقطع تعداد صندلی
مربوط به پذیرفته شدگان از طریق کنکور سراسری ۳۵۷ هزار و ۷۸۸ نفر
مربوط به پذیرفته شدگان از طریق کنکور کارشناسی ارشد ۱۷ هزار نفر
کارشناسی فراگیر ۷۸ هزار و ۲۵ نفر
کارشناسی ارشد فراگیر ۱۱ هزار و ۴۶۰ نفر
کارشناسی ناپیوسته فراگیر ۵ هزار و ۲۲۸ نفر

در ادامه گزارش از آموزش عالی ایران، جدول آماری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور اعم از دولتی و غیردولتی در جدولی به تفکیک دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، سایر دستگاهها، پیام نور، علمی کاربردی، غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد منتشر می‌شود. البته جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر صرفا تعداد این دانشگاهها و موسسات را تا مرداد ماه ۸۹ نشان می دهد و از آن پس ممکن است به تعداد آنها افزوده نیز شده باشد.

جدول تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر
دانشگاهها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی   واحدهای دانشگاه پیام نور واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاهها و دانشکده های مستقل علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت جمع
۱۱۹ ۲۷۴ ۲۸ ۵۵۰ ۵۸۱ ۲۹۵ ۳۸۵ ۴۴ ۲۲۷۶

تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور بالغ بر ۲ هزار ۲۷۶ مرکز است که از این میان ۱۱۹ دانشگاه و مرکز دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۴۴ دانشگاه و دانشکده مستقل وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

آمار تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دایر در کشور نشان می دهد که دانشگاه جامع علمی کاربردی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در سراسر کشور را دارد و پس از آن به ترتیب دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی بیشترین تعداد واحد دانشگاهی در کشور را دارند. این سه دانشگاه همچنین بیشترین سهم را در برخورداری حتی شهرستانهای کوچک یا دورافتاده کشور از آموزش عالی را دارند.

تعداد مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی، واحدهای دانشگاه پیام نور، واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جدول زیر می آید.

ایوزیان

یک دیدگاه برای “جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی جدید/ تعداد دانشگاههای ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

در مورد کلاسهای نکته و تست پاییز

ج سپتامبر 23 , 2011
سلام با توجه به سوالاتی که هم تو کلاس و هم تو سایت پرسیده می شد در مورد این کلاسها لازم دونستم این مطلب رو بذارم. ۱- فعلا موسسه برای سه تا درس کلاس نکته و تست داره: آمار و تحقیق و ریاضی و فعلا هم گویا طبق صحبتی که […]