امریه (مهندسی صنایع) در صنعت نفت

00.jpg001.jpg

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

جذب امریه (مهندسی صنایع) توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری

چ مه 5 , 2010