اطلاعیه سازمان سنجش در مورد پذیرفته شدگان نهایی کنکور کارشناسی ارشد

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ ۱۳۸ کدرشته‌امتحانی از ۱۴۸ کد رشته امتحانی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌های‌کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۰ و هم چنین تاریخ انتشار اطلاعیه این سازمان در مورد پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محلهای جدید و تکمیل ظرفیت

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌ اطلاع‌ کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال‌ ۱۳۹۰ می‌رساند که‌ آزمون‌ مذکور در ۱۴۸ کد رشته‌ امتحانی‌ برگزار گردیده،‌ که‌ نتیجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاکنون به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد.
الف – فهرست‌ اسامی‌ قبول‌ شدگان‌ نهایی‌ ۱۳۸ کد رشته امتحانی از ۱۴۸ کد رشته امتحانی در تاریخ ۸/۶/۹۰ ساعت ۱۴ بر روی سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قرار خواهد گرفت.
ب- فهرست اسامی قبول شدگان نهایی ۱۰ کد رشته امتحانی باقیمانده از ۱۴۸ کد رشته به شرح ذیل اعلام خواهدشد.
– فهرست اسامی قبول شدگان نهایی ۱۰ کد رشته امتحانی شامل کد رشته های امتحانی ۱۱۴۷ (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، ۱۱۴۹ (مدیریت امور دفاعی (۱) ارتش جمهوری اسلامی ایران )، ۱۱۵۰ (مدیریت امور دفاعی ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)، ۱۱۵۱( فرماندهی مدیریت انتظامی نیروی انتظامی) ، ۱۱۵۳ (مدیریت اطلاعاتی ) ، ۱۱۵۴ (مطالعات دفاعی استراتژیک)، ۱۱۵۵ (اطلاعات استراتژیک)، ۱۱۵۶ (آماد)، ۱۱۵۷ (مدیریت بحران) و ۱۱۵۸ (پدافند غیرعامل) به علت داشتن شرایط خاص و باتوجه به اینکه  ثبت نام و برگزاری آزمون برخی از کد رشته های امتحانی مذکور توسط موسسات آموزشی ذیربط با هماهنگی این سازمان انجام شده است ، به طریق مقتضی، نتیجه نهایی با هماهنگی ارگانهای مربوط متعاقباً استخراج و اعلام خواهدشد.
ج- اطلاعیه پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته محلهای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰،
در تاریخ ۴/۷/۹۰  از طریق نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
د- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور با امید به‌ اینکه‌ پذیرفته‌شدگان‌ این‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غنی‌ و انسان‌ساز مکتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاب‌اسلامی‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ باشند، بدین‌وسیله‌ از کلیه‌ پذیرفته‌ شدگانی‌ که‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ هریک‌ از ۱۳۸ کد رشته‌ امتحانی‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ می‌نماید که‌در یکی‌ از روزهای‌ دوشنبه ۱۴/۶/۹۰، سه‌شنبه ۱۵/۶/۹۰ و چهار‌شنبه ۱۶/۶/۹۰ با توجه‌ به‌ ضوابط و شرایط اعلام‌ شده‌ درذیل‌ برای‌ثبت‌نام‌ به‌دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالی‌ ذیربط مراجعه‌نمایند.ثبت‌نام‌ از پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌ های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ در برخی‌ از دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌ براساس‌ اعلام‌دانشگاههای‌ مذکور به‌ شرح‌ جدول ذیل می باشد. لذا پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی موسساتی که در جدول ذیل درج گردیده ، باید براساس برنامه زمانی مندرج در جدول مذکور برای ثبت نام اقدام نمایند و پذیرفته شدگان سایر موسسات آموزش عالی (بجز موسسات مندرج در جدول ذیل) باید منحصراً در یکی از روزهای دوشنبه ۱۴/۶/۹۰، سه‌‌‌شنبه ۱۵/۶/۹۰ و چهار‌شنبه ۱۶/۶/۹۰ برای ثبت نام به موسسه محل قبولی مراجعه نمایند.
عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
۱ـ در گزینش هر یک از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمی لازم تعیین شده ملاک عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، ۲۰ درصد ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به این سهمیه تخصیص داده شده و گزینش بر اساس آن انجام گرفته است.
۲ـ برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی و در سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان از اوایل مهرماه قابل دسترسی خواهد بود.
۳- تغییر رشته، تغییر گرایش و نقل و انتقال پذیرفته شدگان دوره‌های کارشناسی ارشد در حیطه وظایف این سازمان نمی‌باشد. لذا در این خصوص درخواستهای داوطلبان قابل بررسی نخواهد بود.

ه‍- مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌
۱- اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ و فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) قید شده‌ باشد و یکبرگ‌ فتوکپی‌ آن‌.
تبصره‌۱-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) نمی‌باشند،لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌یاموسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) با محتوی فرم ذیل این اطلاعیه  را ارائه‌ نمایند.
تبصره‌۲-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ تا تاریخ ۳۱/۶/۹۰ فارغ التحصیل می شوند، به عبارت دیگر در زمان ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس‌(‌۰) تا (۲۰) تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹ توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی در فرم ذیل درج  و پس از تایید مسوول ذیربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد
دریافت فرم معدل آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰ فایل PDF

دریافت جدول  برنامه زمانی ثبت نام برخی از موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰ فایل PDF

تذکر‌های مهم : ۱ـ دانشگاههاوموسسات‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ فارغ‌ التحصیلی‌ آن‌ دسته‌ از پذیرفته‌ شدگانی‌ که‌ فردمذکور در زمان ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰ دانشجوی‌ سال آخر تحصیلی‌بوده‌ و حداکثر تاتاریخ‌ ۳۱/۶/۹۰ فارغ‌التحصیل‌ می‌شود،لازم‌است‌ معدل‌کل‌ واحدهای‌ گذرانده‌ شده‌توسط دانشجورا تا ۳۱/۶/۸۹ محاسبه‌ وبجای‌ معدل‌ کل‌ لیسانس‌ برمبنای‌۰ تا ۲۰ دراین‌فرم‌درج‌نمایند.
استثناء :  معدل پذیرفته‌شده‌ای که به عنوان فارغ‌التحصیل رتبه اول از سوی آن موسسه آموزش عالی به این سازمان معرفی شده، همان معدل فراغت از تحصیل وی درج گردد.
۲ـ پذیرفته‌شدگانی که فارغ‌التحصیل و یا دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ناپیوسته (از مقطع کاردانی به کارشناسی) می‌باشند لازم است مدرک فراغت از تحصیل دوره کاردانی خود را نیز به ضمیمه این برگه به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند. ۳- ارائه این فرم از فارغ التحصیلان قبل از تاریخ ۱/۱/۹۰ به عنوان مدرک فراغت از تحصیل پذیرفته نخواهد شد. ۴-آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام در این آزمون فارغ التحصیل بوده‌اند ، لازم است اصل مدرک فراغت از تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبت نامی به موسسه محل قبولی در زمان ثبت نام اولیه و یا حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاری ارائه نمایند. بدیهی است در غیراینصورت از ادامه تحصیل آنان نیز جلوگیری خواهد شد.  ۵- چنانچه مغایرتی بین معدل مندرج در این فرم و یا مدرک کارشناسی داوطلب و معدل ارائه شده به این سازمان که در لیست پذیرفته شدگان موسسه محل قبولی نیز درج شده است ، وجود داشته باشد، از ثبت نام پذیرفته شده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب از این آزمون و آزمون سال بعد محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب و هیچگونه مساعدتی از سوی این سازمان با وی صورت نخواهد گرفت.

۲ – اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
۳ –  شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.
تبصره- ۱۲ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برای‌ برادرانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی‌،برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.
۴ –  مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۲ دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۹۰ مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).
۵- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.
۶- معرفی‌نامه‌های‌مذکوردرذیل‌لازم‌است‌حداکثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد برای‌ نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ ۹۱-۱۳۹۰ توسط پذیرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ قبولی‌ تحویل‌‌ گردد، ‌در غیر این‌ صورت‌ ازثبت‌نام‌آنان‌برای‌نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ جاری‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آنان‌ «کان‌ لم‌ یکن‌» تلقی‌ می‌گردد.
تبصره‌-براساس‌ هماهنگی‌ های‌ انجام‌ شده‌ ، گواهی‌ های‌ مربوط به‌ ردیف ۱-۶ توسط ارگانهای‌ ذیربط بطور یکجابه‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالی‌ محل‌قبولی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
۱-۶- معرفی‌نامه‌رسمی‌ازستادمشترک‌ سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامی‌ ویاوزارت‌ جهادکشاورزی  باامضاء و مهر هریک‌ از روسای‌ ارگانهای‌ مذکور که‌ در آن‌قید شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ ۱ و تبصره‌های‌ ۴ گانه‌ آن‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ وسایرشرایط مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مذکور واجد شرایط استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ می‌باشد.
۲ـ۶ـ با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد کل امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته‌ شده‌اند، می‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائه تأئیدیه سهمیه ثبت‌نامی نمی‌باشند و ملاک عمل برای ثبت‌نام همان عنوان درج شده در لیست‌های ارسالی به مؤسسات می‌باشد.
۷- اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌مفاد آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۶ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند.
۸ – ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ رسمی‌ مبنی‌ بر واجد شرایط بودن‌ برای‌ استفاده‌ از امتیاز کارشناسان وزارت ‌ آموزش‌ وپرورش‌ توسط سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت برای داوطلبانی که با این امتیاز پذیرفته شده اند(مطابق نمونه فرم شماره ۲ مندرج در صفحه ۲۹ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰).
تبصره-متعهدین خدمت به آموزش و پرورش صرفاً در صورت سپردن تعهد جدید مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند که در این صورت می‌بایست‌از خدمت منفک و مابقی مدت تعهد خود را پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر و برابر تعهد جدید انجام دهند.
و‍- تذکرات‌ مهم
۱ـ حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه صورت می‌پذیرد.
۲ـ به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود قبل از مراجعه در تاریخ‌های تعیین شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تکمیلی را در سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مطالعه نمایند.
۳ـ معدل‌ لیسانس‌ پذیرفته‌ شده‌ باید با معدلی‌ که‌ قبلاً در زمان ثبت نام و یا شرکت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، یکسان‌ باشد، بدیهی است از ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند(معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد.
تبصره‌-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ تا تاریخ‌ ۳۱/۶/۹۰ فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، لازم‌ است‌ معدل‌ کل‌ واحدهای‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «۰» تا«۲۰» تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹ توسط موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ فارغ‌التحصیلی‌ در فرم‌ مذکور‌ درج‌ گردد. به عبارت دیگر آندسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام برای شرکت در این آزمون دانشجوی سال آخر بوده اند نیز معدل واحدهای گذارنده خود را  تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹ برمبنای«۰» تا«۲۰ » وتا دو رقم اعشار در فرم مذکوردرج نمایند.
۴-توجه : نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامی ارسالی  به کلیه دانشگاهها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است تا  از ثبت نام پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامی از طرف داوطلبان به این سازمان باشد) می‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به این دسته از پذیرفته شدگان توصیه می‌گردد به محل قبولی خود مراجعه ننمایند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می‌توانندازطریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است به مراجعات حضوری و هر نوع مکاتبه‌ای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
۵ـ از پذیرفته‌شدگانی‌که‌ حداکثر تا تاریخ‌ ۳۱/۶/۹۰ فارغ‌التحصیل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «کان‌ لم‌ یکن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
۶ـ وضعیت علمی آندسته ازکارشناسان آموزشی که متقاضی استفاده از امتیاز کارشناسان وزارت متبوع بوده‌اند ومعرفی نامه آنان به این سازمان واصل گردیده ، پس از بررسی به صورت کارنامه ای دراین امتیاز تولید می‌گردد و به محل خدمت آنان ارسال خواهد شد.
۷ـ به دلیل نبودن داوطلب واجد شرایط در برخی از کد رشته محلها، ظرفیت تکمیل نشده است.
۸-نظر به اینکه دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واحد تهران  تا زمان مقرر نتایج مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت خود را به این سازمان اعلام ننموده‌اند، لذا ظرفیت پذیرش اینگونه موسسات نیز در این اعلام نتیجه منظور نشده است.
۹ـ  برخی‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ درخواست‌ کاهش ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشجو در برخی‌ از کد رشته‌ها را نموده‌اند، که پذیرش براساس ظرفیت کاهش یافته صورت گرفته است، فهرست کد رشته محلهای تحصیلی مذکور  به شرح ذیل می باشد:
۴۵۲۰- ۴۵۲۱ – ۴۵۲۲ – ۴۵۲۳ – ۱۵۵۳ – ۱۵۶۱ – ۷۳۴۶ – ۶۹۴۹ – ۶۹۶۱ – ۲۰۷۹ – ۵۷۴۸ – ۶۳۴۳ – ۱۵۳۳ – ۳۳۷۲ – ۳۴۳۶ – ۳۴۸۰ – ۳۹۴۲ – ۳۹۷۸– ۴۱۵۷ – ۴۱۹۰ – ۴۲۴۷– ۴۵۱۵ – ۴۵۱۶ – ۴۶۳۹ – ۴۶۴۰ – ۴۷۳۴ – ۵۰۰۰ – ۵۰۳۳ – ۵۰۵۳ – ۵۱۹۱ – ۵۱۹۲ – ۵۱۹۳ – ۵۳۱۱– ۵۴۴۱ – ۵۴۴۲ – ۵۴۴۳ – ۵۵۰۹ – ۵۷۴۴ – ۵۷۸۴ – ۵۸۷۰ – ۵۸۷۱ – ۵۸۷۲ – ۵۹۲۱ – ۵۹۹۸ – ۵۹۹۹ – ۶۰۵۴ – ۶۰۶۸ – ۶۰۷۰ – ۶۰۹۸ – ۶۰۹۹ – ۶۱۳۲ – ۶۱۵۳ – ۶۳۲۲ – ۶۳۲۴ – ۴۳۲۵ – ۶۳۲۶ – ۶۳۹۲ – ۶۳۹۳ – ۶۳۹۴ – ۶۳۹۶ – ۶۴۱۲ – ۶۴۱۳ – ۶۴۵۱ – ۶۴۶۹ – ۶۵۰۳ – ۶۵۰۴ – ۶۵۳۷ – ۶۶۲۲ – ۶۶۵۸ – ۶۶۷۸ – ۶۷۱۵ – ۶۷۶۱ – ۶۷۹۰ – ۶۸۱۲ – ۶۸۲۶ – ۶۸۵۰ – ۶۸۸۹ – ۶۹۱۸ – ۶۹۳۲ – ۶۹۴۰ – ۶۹۵۶ – ۶۹۹۳ – ۷۰۴۹ – ۷۰۵۰ –     ۷۰۵۱ – ۷۰۵۲- ۷۰۸۲ – ۷۰۸۴ – ۷۱۳۴ – ۷۱۳۵- ۷۱۳۶ – ۷۱۶۶ – ۷۱۶۸ – ۷۲۱۲ – ۷۲۱۴ – ۷۲۲۵ – ۷۲۳۳- ۷۲۳۷ – ۷۳۶۰ – ۷۳۸۲ – ۷۳۸۳ – ۷۴۱۴ – ۷۴۵۰ – ۷۴۵۹ – ۷۴۶۸ – ۷۴۷۴ – ۷۴۷۸ – ۷۴۸۳ – ۷۵۰۱ – ۷۵۲۳ – ۷۵۸۰ – ۷۶۱۳ – ۷۶۳۴ – ۷۶۵۸ – ۷۶۷۲ – ۷۷۰۲ – ۷۷۳۵ – ۷۷۵۶ – ۷۸۱۷ – ۹۲۰۶ – ۹۲۲۱ – ۹۲۳۱ – ۹۲۵۳ – ۹۲۵۴ – ۹۲۵۵ – ۹۲۵۶ – ۹۲۵۷ – ۹۳۰۸ – ۹۳۸۰
۱۰ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد که‌ داوطلبی‌ حقایق‌ را کتمان‌ نموده‌ و یا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی‌باشد، قبولی‌ وی‌«کان‌لم‌ یکن‌» تلقی‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org درمیان‌بگذارند و از مراجعه حضوری جداً خودداری فرمایند.

 

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 90 اعلام شد

س آگوست 30 , 2011
نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۰ اعلام شد و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور از نتیجه آزمون خود مطلع شوند. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند برای مشاهده نتایج به سایت سازمان سنجش به نشانی http://sanjesh.org مراجعه کنند و […]