اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره جزییات آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۰

 سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله
به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های
کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۰ و المپیاد علمی دانشجویی کشور
می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور ازطریق اینترنت از روز
یکشنبه ۹/۸/۸۹ آغاز و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۶/۸/۸۹ پایان می‌پذیرد. لذا
کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی واختصاصی ذیل می‌باشند،
می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

۱-شرایط عمومی‌ و
اختصاصی‌ داوطلبان:

 داوطلبان‌ لازم‌ است‌
دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌
وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.

۱-۱-شرایط عمومی‌:

الف) اعتقاد به‌ اسلام‌
یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌
احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌).

تبصره ‌۱: ملاک،‌ وضع‌
کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.

تبصره ‌۲: اقلیت‌های‌
دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند
(به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).

ج) عدم‌ احراز عناد
(نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.

تبصره‌: در صورتی‌ که‌
داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او
احراز شود.

د) نداشتن‌ سابقه‌
عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ و اعقاب‌ آن‌.

ه‍‌) عدم‌ احراز فساد
اخلاقی‌.

و) عدم‌ اشتهار به‌
ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌
اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).

ز) برخورداری‌ از
توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.

ح) کارکنان رسمی دولت و
اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای
ادامه تحصیل در داخل کشور نیازی به طی مراحل گزینش ندارند، لذا این دسته از
داوطلبان در زمان انتخاب رشته (در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن) باید
برگ اشتغال به کار خود را از کارگزینی دستگاه یا دانشگاه متبوع دریافت و به
نحوی که اعلام می‌گردد به این سازمان ارسال نمایند.

۲-۱-شرایط اختصاصی:

الف) داشتن‌
مدرک‌کارشناسی ‌(لیسانس‌) یا کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس‌ یا دکترای‌
حرفه‌ای‌) یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌
مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و
فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.

تبصره ‌۱: شرکت‌ مجدد
فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد و یا دکتری در همان رشته قبلی و
همچنین شرکت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری ممنوع می‌باشد و
این داوطلبان حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را ندارند. لذا فارغ‌التحصیلان با
توجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در این‌ دفترچه‌ به جز در رشته‌ای‌ که‌
فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورتی که از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند
می‌توانند در یکی از رشته‌های مندرج در دفترچه آزمون شرکت نمایند.‌ ضمناً
لازم است به تذکر مهم بند «الف» مندرج در صفحه ۴ دفترچه راهنما توجه
نمایند.

تبصره ۲:
فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ گروه ‌پزشکی‌ متقاضی ‌شرکت‌ در این
‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ باید توجه‌ داشته‌ باشند که‌ از
لحاظ طرح‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت ‌بهداشت‌، درمان ‌و آموزش‌ پزشکی‌، وضعیت‌
خود را مشخص‌ و از نظر وزارت‌ مذکور منعی‌ برای ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌
و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این‌ صورت‌ عواقب‌
مترتب‌ بر آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضی‌ خواهد بود.

تبصره ۳:
فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ دبیری‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌
موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ را مبنی‌ بر
ادامه‌ تحصیل ‌دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام‌ قبولی‌ در
دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ قبولی‌ باید مجدداً به‌
وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تعهد خدمت ‌بسپارند.

تبصره ۴: براساس‌
مصوبه‌ جلسه‌ ۷۴۸ مورخ‌ ۱۷/۱۱/۸۸ شورای‌ برنامه‌ریزی‌ آموزش عالی،
دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (دارندگان مدارک
معادل) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت
متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون تحصیلات تکمیلی برای
ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن
ادامه تحصیل دهند. 

تبصره ۵: داوطلبان‌
شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌
موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ خود را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل‌
دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند.

ب) براساس‌ مصوبه‌
جلسه‌ ۳۳۴ مورخ‌ ۷/۱۱/۷۵ شورای‌ عالی‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌
دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ معتبر خارجی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌
(اعتبار دانشگاه‌ و محتوای‌ درسی‌) به‌ مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ ارزشیابی‌
شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ در
این‌ آزمون‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ حداقل ‌۸۰ درصد
نمره‌ حدنصاب گزینش آزاد در رشته‌ امتحانی و در سهمیه‌ آزاد (غیر از کدرشته
محل‌های بورسیه‌ و هر نوع‌ سهمیه ‌دیگر) را کسب‌ نمایند، عنوان‌ معادل‌ از
مدرک‌ تحصیلی‌ آنان‌ حذف‌ و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.

ج) بر اساس‌ مصوبه‌
جلسه ۳۶۸ مورخ ‌۳/۱۱/۷۴ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ در مورد مدارک‌ تحصیلی‌
صادر شده‌ توسط مدیریت‌ یکی از حوزه‌های‌ علمیه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب
‌حوزه‌های علمیه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مدیریت یکی از حوزه‌های
علمیه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح ‌۲ را گذرانده‌اند و یا تا تاریخ ۳۱/۶/۹۰
فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند،‌ منحصراً می‌توانند در هر یک‌ از کدرشته‌های
‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شرکت‌ نمایند و در
صورت پذیرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی
ادامه تحصیل دهند. بدیهی‌ است ‌این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ باید تصویر مدرک‌
فراغت‌ از تحصیل‌ خود را که‌ توسط یکی از مدیریت‌های‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و
یا حوزه علمیه خراسان صادر گردیده ‌است‌ در اختیار داشته باشند.

د) پذیرفته‌شدگان
‌نهایی دوره روزانه ‌آزمون‌ ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹ حق ‌ثبت‌نام‌ و
شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.

تبصره: پذیرفته‌شدگان
نهایی رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات
آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی
تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹ در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولی و یا انصراف
از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط می‌توانند در آزمون ورودی تحصیلات
تکمیلی سال ۱۳۹۰ ثبت‌نام و شرکت نمایند.

ه‍( دانشجویان سال‌آخر
و‌ یا فارغ‌التحصیلان مقطع‌ کارشناسی و یا کارشناسی‌ ناپیوسته‌ ورودی سال
۱۳۷۶ به بعد که ‌معدل آنان کمتر از ۱۲ می‌باشد، حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ در
این‌ آزمون ‌را ندارند.

و) پذیرفته‌شدگان‌ با
توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌
کارشناسی‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در محلی‌ که‌ وزارت‌
علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ در صورت‌ نیاز تعیین‌ می‌کند به‌ خدمت‌ اشتغال‌
ورزند.

تبصره: پذیرفته‌شدگان‌
شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌
آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، در
موقع‌ ثبت‌نام‌ به‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ و یا نهاد دولتی‌ مربوط تعهد خدمت‌
بسپارند.

ز) وزارت‌ علوم‌،
تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ هیچیک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد بورس‌
تحصیلی‌ اعطاء نمی‌نماید.

ح) بهره‌مندان‌ از
مزایای‌ صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌ چنانچه‌ قصد ادامه ‌تحصیل‌ در مقطع‌
بالاتر را داشته‌ باشند، می‌توانند با سپردن‌ تضمین‌ کافی (به ‌تشخیص
‌صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌) به ‌صندوق‌های ‌مذکور، انجام‌ تعهد خود را
به‌ بعد از خاتمه‌ مقطع‌ تحصیلی‌ جدید موکول‌ نمایند.

تبصره: چنانچه‌ هر یک‌
از فارغ‌التحصیلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و کسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط
وام‌ خود اقدام‌ ننموده‌ باشند، مشمول‌ تسهیلات‌ موضوع‌ این‌ بند نخواهند
شد و لازم‌ است‌ قبل ‌از ثبت‌نام ‌در مقطع ‌تحصیلی‌ جدید با صندوق‌های
‌رفاه‌ دانشجویان‌ تسویه‌ حساب‌ نمایند.

 

۳-۱-مقررات‌ وظیفه‌
عمومی‌:

بر اساس‌ اعلام‌ رسمی‌
سازمان‌ وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ یکی‌ از
شرایط زیر را دارا بوده و یکی از کدهای ۹ گانه ذیل را بند ۱۴ فرم تقاضانامه
ثبت‌نام اینترنتی درج نمایند.

کد ۱) کارت‌ پایان‌
خدمت‌.

کد ۲) کارت‌ معافیت‌
کفالت‌ یا پزشکی‌ دایم‌ و یا کارت‌ معافیت‌ دایم‌ زمان‌ صلح با فرم‌
کامپیوتری. 

کد ۳) متولد سال‌ ۱۳۵۴ و
قبل‌ از آن‌ (تبصره‌: فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌های‌ گروه‌ پزشکی‌ و رشته‌
دامپزشکی‌ متولد سال ‌۱۳۴۴ و یا قبل‌ از آن‌).

کد ۴) داشتن دفترچه
آماده به ‌خدمت‌ بدون مهر غیبت‌ که مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت‌نام
سپری نشده باشد.

تبصره ۱:
پذیرفته‌شدگانی که به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه مدت ۶ ماه از تاریخ فراغت
از تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپری نشده باشد، نیازی به ارائه برگ اعزام
به خدمت ندارند.

تبصره ۲: این‌ افراد
لازم‌ است‌ در تاریخی‌ که‌ توسط سازمان وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌
اعلام‌ می‌شود به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ و
دارا بودن‌ سایر شرایط و ضوابط، در هر مرحله‌ای‌ از خدمت‌ وظیفه ‌ترخیص‌
خواهند شد. در غیر این‌ صورت‌ غایب‌ محسوب‌ شده‌ و قبولی‌ آنان‌
«کان‌لم‌یکن‌» تلقی‌ می‌گردد.

کد ۵) فارغ‌التحصیلان‌
دوره‌های کارشناسی‌ و یا کارشناسی‌ ارشد متعهد خدمت‌ سازمان‌ها و یا
وزارتخانه‌ها با ارائه‌ گواهی‌ از ارگان‌ مربوط مبنی‌ بر اینکه‌ دوران‌
خدمت‌ وظیفه ‌آنان‌ یا طرح‌ تعهد خدمت‌ آنان‌ به‌ سازمان‌ و یا وزارتخانه‌
مربوط تا ۳۱/۶/۱۳۹۰ به‌ پایان‌ برسد.

تبصره: ثبت‌نام و شرکت
مشمولین وظیفه عمومی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی
(لیسانس) و با رعایت قوانین موضوعه، در صورت موافقت وزارتخانه ذیربط ضمن
منفک شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از پایان تحصیل، برای رشته مورد
نیاز وزارت مذکور بلامانع است.

کد ۶) دانشجوی‌ سال‌
آخر که‌ تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ فارغ‌التحصیل‌ شود.

کد ۷) پرسنل‌ شاغل‌
رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با ارائه‌
گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط.

کد ۸) طلبه‌ دارنده‌
مدرک‌ لیسانس‌ (کارشناسی‌) مورد تأیید، به‌ شرطی‌ که‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌
علمیه‌ قم‌ و یا خراسان تأیید نماید که‌ معافیت‌ تحصیلی‌ وی‌ در حوزه‌،
پوششی‌ برای تحصیل‌ در دانشگاه‌ نیست‌ و طلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اشتغال‌ به‌
تحصیل‌ در حوزه‌، به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نیز تحصیل‌ کند، با همان‌
معافیت‌ تحصیلی‌ حوزه‌، اشتغال ‌به‌ تحصیل‌ وی‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ هر موقع‌ حوزه‌ علمیه‌ معافیت‌ تحصیلی‌ طلبه‌ای‌ را خاتمه
‌یافته ‌اعلام‌ کند، مشمول‌ دیگر نمی‌تواند به‌ عنوان ‌دانشجو از معافیت‌
تحصیلی‌ دانشگاه‌ استفاده‌ نماید و باید به‌ خدمت‌ اعزام‌ شود.

تبصره: افراد مشمول‌
بند ۸ فوق‌ قبل‌ از ثبت‌نام‌ در آزمون‌ باید موافقتنامه‌ مذکور را دریافت‌ و
به‌ هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند.

کد ۹) فارغ‌التحصیلان‌
دوره‌های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد که حداکثرتا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ دوران
خدمت وظیفه آنان به پایان برسد با ارائه کارت پایان خدمت به هنگام قبولی در
دانشگاه.

تبصره: فارغ‌التحصیلان‌
دوره‌های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد که حداکثرتا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ دوران
خدمت وظیفه آنان به پایان برسد، منحصراً می‌توانند کدرشته محل‌های تحصیلی
نیمسال دوم را (در صورت وجود) انتخاب نمایند.

۲-شرایط و ضوابط
ثبت‌نام اتباع خارجی:

داوطلبان شرکت‌کننده
اتباع خارجی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط
ذیل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، علامتگذاری
نمایند.

۱-۲– ثبت‌نام اتباع
خارجی مقیم ایران در این آزمون، منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا
شناسایی معتبر ذیل می‌باشد:

الف) دفترچه پناهندگی
صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 ب) گذرنامه که دارای
پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش‌ ماه باشد.

  ج) کارت هویت ویژه
اتباع خارجی صادره از سوی دفتر اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها.

  د) برگ تردد خروجی
مدت‌دار مرحله سوم طرح آمایش صادره از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
استانداری‌ها.

تبصره: در هر مرحله‌ای
مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده از سوی اداره کل امور اتباع و
مهاجرین خارجی وزارت کشورتشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل
داوطلب جلوگیری بعمل خواهد‌آمد.

۲-۲- به استثنای
دارندگان دفترچه پناهندگی، ثبت‌نام قطعی و ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان در
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج
از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می‌باشد.

۳-۲- جمهوری اسلامی
ایران تعهدی درخصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده پذیرفته‌شدگان (به
استثنای همسر و فرزند مقیم دانشجو) در کشور ندارد.

۴-۲- جمهوری اسلامی
ایران تعهدی نسبت به ادامه اقامت دانش‌آموختگان خارجی ندارد و اتباع مذکور
‌باید پس از تحصیل به کشور متبوع خویش بازگردند. 

۵- ۲-ثبت‌نام
پذیرفته‌شدگان غیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد
شیوه‌نامه ثبت‌نام و پذیرش شدگان غیرایرانی که به تصویب کارگروه دانشجویان
غیرایرانی رسیده است، انجام می‌پذیرد.

۶-۲- پذیرفته‌شدگان
غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه‌های راهنمای آزمون بوده و
هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع ازمفاد دفترچه‌ها پذیرفته نیست.

۷-۲- فقط اتباع
غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، مجاز به شرکت در آزمون ورودی تحصیلات
تکمیلی سال ۱۳۹۰ می‌باشند.

۸- ۲-چنانچه
پذیرفته‌شدگان اتباع خارجی، در زمان ثبت‌نام بند ۱۵ تقاضانامه را
علامتگذاری ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد.

۹- ۲-تحصیل همزمان
اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در واحدهای آموزشی
دانشگاه‌های پیام‌نور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه
ممنوع می‌باشد.

۱۰- ۲-اتباع غیرایرانی
مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مناطق
ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی نمی‌باشد. توضیح و فهرست مناطق ممنوعه
تردد و اسکان برای این داوطلبان، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی
(دفترچه شماره ۲) درج خواهد شد.

۱۱-۲-پذیرش اتباع
غیرایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران
شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته‌های خاص و حساس اکیداً ممنوع
می‌باشد. توضیح و فهرست این رشته‌ها، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های
تحصیلی (دفترچه شماره ۲) درج خواهد شد.

۱۲- ۲-کلیه پذیرفته
شدگان غیرایرانی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، موظف به
پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.

۱۳- ۲-داشتن حداقل معدل
کل ۰۰/۱۴ مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ‌التحصیلان رشته‌های
تحصیلی مختلف کارشناسی، الزامی است.

تبصره: در صورت مغایرت
معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور، با معدل مندرج در مدرک تحصیلی
پذیرفته‌شدگان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.

۱۴- ۲-چنانچه در حین
تحصیل پذیرفته شدگان غیرایرانی، محرز گردد که دانشجو دارای مدرک کارشناسی
ارشد بوده و مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته شده
است، از تحصیل ایشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب می‌گردد. دانشگاه محل
قبولی داوطلبان در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و
ثبت‌نام اولیه هستند.

۱۵- ۲-کلیه اتباع خارجی
متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰، در صورت
دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت‌نام با مراجعه به
سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org
و ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند؛ که
پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد
پیگیری ۱۳ رقمی داده خواهد شد که داوطلب می‌بایست این کد را دقیقاً در محل
مخصوصی که در بند ۱۵ تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، پیش‌بینی شده است درج
نمایند.

۳- امتیاز کارشناسان
وزارت آموزش و پرورش و شرایط استفاده از آن:

کارشناسان‌ شرکت‌کننده‌
در آزمون‌ علاوه بر دارا بودن شرایط ذیل از طریق‌ سازمان‌ آموزش‌ و پرورش‌
محل‌ خدمت‌ خود از رشته‌های‌ مورد نیاز آموزش‌ و پرورش‌ مطلع‌ و با توجه‌
به‌ این‌ نیازها درآزمون‌ شرکت‌ نمایند. ضمناً فهرست رشته‌های مورد نیاز
وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه
شماره ۲) آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰ متعاقباً اعلام و داوطلبانی
که مجاز به انتخاب رشته شوند می‌توانند از امتیاز کارشناسان وزارت مذکور
استفاده نمایند. این دسته از داوطلبان ضمن علامتگذاری بند مربوط در
تقاضانامه، باید شرایط ذیل را نیز دارا باشند.

۱-۳) در استخدام رسمی
(قطعی ـ آزمایشی) و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش و در حال اشتغال به کار
باشند.

۲-۳) رشته تحصیلی
انتخابی آنان در دوره‌های کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی قبلی در دوره
کارشناسی (حسب نیاز آموزش و پرورش) و یا رشته تدریس موظف (حداقل ۱۲ ساعت) و
یا پست مورد تصدی مرتبط باشد.

۳-۳) ادامه تحصیل
کارکنان آموزش و پرورش در رشته‌های غیر مرتبط و غیر مورد نیاز ممنوع
می‌باشد، مگر در مواردی که افراد مجوز ثبت‌نام و ادامه تحصیل در رشته‌های
غیر مرتبط را از شورای برنامه‌ریزی سازمان آموزش و پرورش استان کسب نموده
باشند.

۴-۳) فرم تکمیل شده
شماره ۲ (مبنی بر موافقت با ثبت‌نام و استفاده از امتیاز کارشناسان در رشته
مورد نظر در دوره‌کارشناسی ارشد) را از سازمان و یا اداره آموزش و پرورش
محل‌خدمت دریافت و نزد خود نگه دارند. بدیهی ‌است در صورت نیاز، ‌نحوه
ارسال متعاقباً به اطلاع داوطلبان خواهدرسید. (نمونه فرم در صفحه ۲۹ دفترچه
راهنما درج گردیده ‌است).

۵-۳) استفاده از
مأموریت آموزشی تابع مقررات مربوط می‌باشد و شرکت و پذیرش در آزمون برای
متقاضی بمنزله موافقت با مأموریت آموزشی نخواهد بود.

۴- امتیاز کارشناسان
وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

بر اساس مصوبه بیست و
پنجمین جلسه شورای نظارت و برنامه‌ریزی آزمون‌های تحصیلات تکمیلی،
دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری در صورت
موافقت می‌توانند کارشناسان حوزه خود را (در صورتی که در مرحله اول این
آزمون مجاز به انتخاب رشته شوند) برای برخورداری از تسهیلات مربوط فقط برای
دوره‌های پیام نور و شبانه معرفی نمایند. شرایط و ضوابط مربوط در دفترچه
شماره دو درج خواهد شد.

۵- ثبت‌نام‌:

ثبت‌نام برای آزمون
ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۰ از
روز یکشنبه ۹/۸/۱۳۸۹ آغاز و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۶/۸/۱۳۸۹ پایان
می‌پذیرد..

الف) هر داوطلب ‌بر
اساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در دو کدرشته‌ امتحانی (اصلی و شناور)‌،
ثبت‌نام‌ و در امتحانات‌ مربوط شرکت‌ نماید.

کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌
دوره‌های‌ کارشناسی‌ مورد تأیید (بدون ‌توجه‌ به‌ نوع‌ مدرک‌ تحصیلی‌)
می‌توانند در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل ‌در
رشته‌های‌ امتحانی گروه‌ علوم‌انسانی‌، علوم پایه، فنی ‌و ‌مهندسی،
کشاورزی، هنر و دامپزشکی (بجز گروه پزشکی و کدرشته‌های امتحانی که شرط
عنوان مدرک تحصیلی در آنان اعمال و در جدول رشته‌های امتحانی درج گردیده)
ثبت‌‌نام‌ و شرکت‌ نمایند.‌ تحصیل‌ در دوره‌ کارشناسی‌ ارشد منوط به‌ قبولی
‌در آزمون ورودی ‌و گذراندن‌ دروس پیش‌نیاز به ‌تشخیص‌ گروه ‌آموزشی
‌‌مربوط بوده و هزینه دروس پیش‌نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت خواهد ‌شد.

تذکر: بر اساس‌ بخشنامه
شماره ۴۷/۲ مورخ ۱۰/۱/۸۳ معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی دولتی و
نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان، هر یک از داوطلبان
ورود به آموزش‌ عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یک بار می‌توانند
از امکانات دولتی استفاده نمایند. لذا پذیرفته‌شدن برای بار دوم در
دوره‌های روزانه مستلزم پرداخت شهریه معادل دوره شبانه خواهد بود.

تبصره ۱: داوطلبان
رشته‌های‌ امتحانی گروه علوم ‌پزشکی (دانشگاه تربیت مدرس) لازم است با توجه
به نوع رشته کارشناسی مورد قبول مندرج در دفترچه نسبت به ثبت‌نام در این
رشته‌ها اقدام نمایند.

تبصره ۲: داوطلبان ‌در
صورت ‌‌داشتن ‌شرایط،‌ علاوه‌ بر رشته ‌‌اصلی‌ می‌توانند متقاضی‌ یکی از ۶۷
کدرشته‌ امتحانی ‌(شناور) مندرج در جدول ذیل نیز باشند:

                  
جدول کد و نام رشته‌های امتحانی دوم (شناور)

کدرشته

نام رشته

کدرشته

نام رشته

کدرشته

نام رشته

۱۱۰۳

سنجش از دور و
سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱۲۵۳

مجموعه مهندسی
نفت

۱۳۲۴

مهندسی کشاورزی ـ
بیوتکنولوژی در کشاورزی

۱۱۰۹

فرهنگ و زبان‌های
باستانی

۱۲۵۵

مجموعه مهندسی
پلیمر

۱۳۲۵

مهندسی کشاورزی ـ
توسعه روستایی

۱۱۱۰

مجموعه
زبان‌شناسی

۱۲۵۶

مجموعه مهندسی
معماری کشتی

۱۳۲۶

مهندسی‌ کشاورزی ـ
شناسایی‌ومبارزه‌باعلف‌های‌هرز

۱۱۱۹

علوم کتابداری و
اطلاع‌رسانی

۱۲۶۰

مهندسی صنایع

۱۳۲۷

مدیریت کشاورزی

۱۱۲۳

مجموعه علوم
تربیتی ۳

۱۲۶۲

مدیریت در سوانح
طبیعی

۱۳۵۰

برنامه‌ریزی شهری
و منطقه‌ای

۱۱۲۵

مجموعه مدیریت
جهانگردی

۱۲۶۶

مجموعه دریانوردی

۱۳۵۱

طراحی شهری

۱۱۲۷

مجموعه
ایران‌شناسی

۱۲۷۳

مهندسی مواد ـ
نانومواد

۱۳۵۳

مرمت و احیای
بناها و بافت‌های تاریخی

۱۱۲۹

زبان و ادبیات
اردو

۱۲۷۶

مجموعه مهندسی
فناوری اطلاعات (IT)

۱۳۵۶

نمایش عروسکی

۱۱۳۱

مجموعه مطالعات
جهان

۱۲۷۹

مجموعه مهندسی
هوافض

۱۳۵۹

مجموعه پژوهش هنر

۱۱۳۷

مطالعات زنان

۱۲۸۵

مهندسی ‌شیمی ـ
بیوتکنولوژی‌ومهندسی‌داروسازی

۱۳۶۱

مدیریت پروژه و
ساخت

۱۱۳۸

مجموعه علوم
ارتباطات اجتماعی

۱۲۸۶

مهندسی پلیمر ـ
صنایع رنگ

۱۴۰۳

بیوشیمی بالینی

۱۱۳۹

مددکاری اجتماعی

۱۲۸۷

مهندسی طراحی
محیط زیست

۱۴۰۹

ویروس شناسی

۱۱۴۰

پژوهش علوم
اجتماعی

۱۲۸۸

مدیریت نساجی

۱۴۱۱

ایمنی شناسی

۱۱۴۶

مجموعه محیط زیست

۱۲۸۹

مهندسی فرآوری و
انتقال گاز

۱۴۱۴

فیزیک پزشکی

۱۱۴۸

مجموعه مدیریت
اجرایی

۱۲۹۰

مهندسی ابزاردقیق
و اتوماسیون

۱۴۱۶

فیزیولوژی

۱۲۰۲

مجموعه ژئوفیزیک و
هواشناسی

۱۲۹۲

مهندسی ایمنی و
بازرسی فنی

۱۴۱۸

میکروب شناسی

۱۲۰۵

مجموعه فوتونیک

۱۲۹۳

مهندسی شیمی ـ
بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۱۴۱۹

هماتولوژی

۱۲۰۹

علوم کامپیوتر

۱۳۱۰

مهندسی تولیدات
گیاهی

۱۴۲۰

بیوتکنولوژی
پزشکی

۱۲۱۵

علوم محیط زیست

۱۳۱۴

مهندسی کشاورزی ـ
حشره‌شناسی کشاورزی

۱۴۲۲

مهندسی ایمنی
صنعتی

۱۲۱۶

مجموعه زیست
شناسی دری

۱۳۲۰

هواشناسی کشاورزی

۱۵۰۱

انگل‌شناسی
دامپزشکی

۱۲۱۷

علوم دریایی و
اقیانوسی «فیزیک دریا»

۱۳۲۲

مهندسی کشاورزی ـ
مکانیزاسیون کشاورزی

۱۵۰۲

فیزیولوژی
دامپزشکی

۱۲۱۸

مجموعه تاریخ و
فلسفه علم

۱۳۲۳

مهندسی منابع
طبیعی ـ بیابان‌زدایی

۱۵۰۳

قارچ‌شناسی
دامپزشکی

* لازم به ذکر
است رشته‌های فوق در جداول شماره ۳ تا ۹ در صفحات ۱۲ تا ۲۶ دفترچه راهنمای
شماره ۱ با علامت ستاره (*) مشخص شده است.

۱۵۰۴

بافت‌شناسی
دامپزشکی

تذکرمهم: آن‌ دسته‌ از
داوطلبانی ‌که‌ کد رشته‌ امتحانی‌ اصلی‌ (یا به‌ عبارتی‌ کدرشته‌ امتحانی‌
اول‌) آنان‌ یکی‌ از ۶۷ کد رشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ در تبصره‌ ۲ فوق
می‌بـاشد، بـه ‌هیچ عنوان حق ‌انتخاب‌ یکی‌ دیگر از ۶۷ کدرشته‌ امتحانی‌
مندرج‌ در تبصره ‌۲ فوق‌ را ندارند و سیستم ثبت‌نام اینترنتی اجازه انتخاب
کدرشته امتحانی‌ دوم‌ انتخابی را برای بار دوم به‌ این قبیل از داوطلبان
نخواهد داد.

ب) داوطلبان لازم است پس ازمطالعه دقیق
این دفترچه شخصاً به سایت این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org به ‌منظور
ثبت‌نام‌، مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی اینترنتی اقدام
نمایند.

 ج) داوطلبان متقاضی
گزینش در رشته‌های دوره‌های مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای
تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ از آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۰،
ضمن علامتگذاری بند ۳۶ فرم تقاضانامه ثبت‌نامی به اطلاعیه‌های این سازمان
در خصوص فهرست رشته‌های تحصیلی و نیز اسامی مؤسسات مجری این دوره‌ها، در
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، توجه لازم داشته باشند.

۶- ثبت‌نام‌ برای‌
شرکت‌ در آزمون ‌سال ۱۳۹۰، به یکی از دو روش ذیل امکان پذیر می‌باشد:

روش اول: ۱- مراجعه به
سایت سازمان به نشانی: (www.sanjesh.org).
۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱) از سایت سازمان. ۳-
آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام. ۴- با توجه به اینکه
پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان
لازم است به وسیله کارت‌های عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می
باشد با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ (یکصد و پنج هزار)
ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به
ثبت‌نام اقدام نمایند.

روش دوم: ۱- با مراجعه
به باجه‌های پستی نسبت به خرید کارت اعتباری دارای رمز عبور به منظور ورود
به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ ریال و دریافت یک
جلد دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون که برای توزیع آن ۰۰۰/۷ (هفت هزار)
ریال توسط پست از داوطلب دریافت می‌گردد (جمعاً ۰۰۰/۱۱۲ ریال) اقدام
نمایند. ۲- داوطلبان لازم است پس‌ از مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنما چنانچه‌
واجد شرایط شرکت‌ درآزمون‌ باشند مدارک لازم را که در ادامه شرح داده
خواهد شد تهیه و نسبت به تکمیل پیش‌نویس تقاضانامه (مندرج در صفحه ۳۰)، طبق
بند «و» مندرج در صفحات ۶ و ۷ همین دفترچه اقدام نمایند. ۳- ثبت‌نام برای
شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته
داخل) سال ۱۳۹۰ تنها از طریق ثبت‌نام الکترونیکی (اینترنتی) انجام می‌گیرد،
لذا داوطلبان باید برای ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش‌آموزش‌کشور (www.sanjesh.org) مراجعه و
اقدام نمایند. ۴- داوطلبانی که علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی
(رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ یکی‌ از ۶۷ کدرشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ در
تبصره ۲ بند (الف) همین صفحه به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم ‌می‌باشند،
ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در مربع بند مربوط در
تقاضانامه درج ‌نمایند. این دسته از داوطلبان می‌بایست برای رشته امتحانی‌
دوم یک‌ کارت اعتباری دیگر دارای رمز عبور به منظور ورود به سیستم
نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ ۰۰۰/۱۰۵ (یکصد و پنج هزار) ریال
علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری نمایند. لازم به ذکر است در صورت خرید
کارت اعتباری برای آزمون دوم (شناور)، مبلغ ۰۰۰/۷ (هفت‌ هزار) ریال دیگر
نیز بابت هزینه‌ توزیع، توسط پست دریافت خواهد شد.

تذکر: داوطلبانی که
متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کدرشته‌های امتحانی مندرج در جدول ذیل
(اصلی و شناور) می‌باشند و علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی
دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم
است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۴ (سی‌ و
چهار هزار) ریال دیگر نیز از طریق روش اول و یا دوم، برای اعلام علاقمندی
اقدام نماید. هزینه توزیع کارت اعتباری علاقمندی مبلغ ۰۰۰/۳ (سه هزار) ریال
می‌باشد که توسط پست دریافت خواهد شد.

کدرشته

نام رشته

کدرشته

نام رشته

کدرشته

نام رشته

۱۱۰۱

مجموعه زبان و
ادبیات فارسی

۱۱۲۶

مجموعه حقوق

۱۲۵۹

مجموعه مهندسی
صنایع

۱۱۰۲

مجموعه علوم
جغرافیایی

۱۱۳۰

مجموعه علوم
سیاسی و روابط بین‌الملل

۱۲۶۰

مهندسی صنایع

۱۱۰۴

مجموعه زبان عربی

۱۱۳۳

مجموعه روانشناسی

۱۲۶۴

مجموعه مهندسی
عمران

۱۱۰۵

مجموعه علوم
اقتصادی

۱۱۳۴

حسابداری

۱۲۶۷

مجموعه مهندسی
مکانیک

۱۱۰۶

مجموعه تربیت
بدنی و علوم ورزشی

۱۱۳۸

مجموعه علوم
ارتباطات اجتماعی

۱۲۷۶

(IT)
مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

۱۱۰۷

مجموعه تاریخ

۱۱۴۲

مجموعه مدیریت

۱۲۷۷

مجموعه مهندسی
کامپیوتر

۱۱۰۸

مجموعه علوم
اجتماعی

۱۱۴۶

برنامه‌ریزی
مدیریت و آموزش محیط زیست

۱۳۰۴

مهندسی کشاورزی ـ
اقتصاد کشاورزی

۱۱۱۰

مجموعه زبان
شناسی

۱۱۴۸

مجموعه مدیریت
اجرایی

۱۳۱۴

مهندسی کشاورزی ـ
حشره شناسی کشاورزی

۱۱۱۱

مجموعه الهیات و
معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث

۱۱۵۲

مجموعه مدرسی
معارف اسلامی

۱۳۱۷

مهندسی منابع
طبیعی ـ محیط زیست

۱۱۱۲

الهیات و معارف
اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۲۰۱

مجموعه زمین
شناسی

۱۳۲۴

مهندسی کشاورزی ـ
بیوتکنولوژی در کشاورزی

۱۱۱۳

الهیات و معارف
اسلامی ـ فلسفه و کلام اسلامی

۱۲۰۳

مجموعه شیمی

۱۳۵۲

مجموعه معماری

۱۱۱۴

مجموعه الهیات و
معارف اسلامی

۱۲۰۴

مجموعه فیزیک

۱۳۵۷

مجموعه کارگردانی

۱۱۱۶

مجموعه فلسفه

۱۲۰۶

مجموعه زیست
شناسی

۱۳۵۸

مجموعه ارتباط
تصویری

۱۱۱۷

مجموعه علوم
تربیتی ۱

۱۲۰۷

مجموعه آمار

۱۳۵۹

مجموعه پژوهش هنر

۱۱۱۹

علوم کتابداری و
اطلاع رسانی

۱۲۰۸

مجموعه ریاضی

 

 

۱۱۲۱

مجموعه زبان
انگلیسی

۱۲۵۱

مجموعه مهندسی
برق

 

 

 

۷-شرایط و ضوابط
برگزاری‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور:

همزمان ‌با برگزاری‌
امتحانات‌ آزمون ‌ورودی تحصیلات‌ تکمیلی (دوره‌های ‌کارشناسی ‌ارشد
ناپیوسته ‌داخل‌) سال ۱۳۹۰، اولین ‌مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی‌
کشور در رشته‌های ‌زبان ‌و ادبیات ‌فارسی‌(کد۱۱۰۱)، مجموعه‌ علوم
‌اقتصادی(کد۱۱۰۵)، ‌الهیات ‌و معارف ‌اسلامی- علوم ‌قرآن و حدیث(کد۱۱۱۱)،
مجموعه‌‌ حقوق(کد۱۱۲۶)، مجموعه‌ شیمی‌(کد۱۲۰۳)، فیزیک‌(کد۱۲۰۴)، مجموعه‌
زیست‌شناسی(کد۱۲۰۶)، مجموعه‌ آمار(کد۱۲۰۷)،‌ مجموعه ریاضی‌(کد۱۲۰۸)، مجموعه
‌مهندسی‌ برق‌(کد۱۲۵۱)، مجموعه ‌مهندسی‌ شیمی(کد۱۲۵۷)، مجموعه ‌مهندسی‌
عمران(کد۱۲۶۴)، مجموعه ‌مهندسی ‌مکانیک‌(کد۱۲۶۷)، مجموعه‌ مهندسی
‌کامپیوتر(کد۱۲۷۷)، مهندسی کشاورزی(کد۱۳۰۳) و طراحی صنعتی(کد۱۳۵۸) به شرح
ذیل برگزارمی‌گردد.

الف) دانشجویانی که
حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشند، می‌توانند متقاضی شرکت در المپیاد
رشته‌های یاد شده باشند. دانشجویان متقاضی می‌توانند با تأیید اداره آموزش
محل تحصیل خود در المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت نمایند. متقاضیان باید
فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی را همانند سایر داوطلبان شرکت کننده در
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال ۱۳۹۰،
تکمیل و بند ۳۳ را در فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی علامت‌گذاری نمایند.

   ب) مواد امتحانی
مرحله اول رشته‌های المپیاد، همانند مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد این
رشته خواهد بود.

   ج ) منتخبین مرحله
اول المپیاد علمی دانشجویی، براساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های
مذکور و بدون احتساب نمره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق سایت سازمان
سنجش و پیک سنجش اعلام خواهد شد.

   د ) منتخبین مرحله
اول (اسامی اعلام شده از طریق سایت سازمان سنجش و پیک سنجش) می‌توانند در
آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.

   ه‍ ) دانشجویان سال
سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع
کارشناسی ارشد نمی‌باشند.

تبصره: دانشجویان
متقاضی باید ضمن تکمیل همه قسمت‌های فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی،
همانند سایر داوطلبان از اداره کل آموزش محل تحصیل گواهی مبنی بر دانشجو
بودن خود را دریافت و نزد خود نگه دارند.

۸- تاریخ‌ برگزاری‌
آزمون‌:

آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌
تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۰ بر اساس‌
برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌، انشاءالله‌ در روزهای چهارشنبه‌ ۲۷/۱۱/۸۹،
پنجشنبه‌ ۲۸/۱۱/۸۹ و جمعه ۲۹/۱۱/۸۹ برگزار خواهد شد.

توصیه‌های‌ مهم‌:

۱- به داوطلبان توصیه
می‌شود در انتخاب کدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل
حوزه امتحانی خود دقت لازم را مبذول فرمایند. لذا پس از دریافت کد رهگیری
در این خصوص به درخواست‌های داوطلبان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی تربیت اثر
داده نخواهد شد.

۲- داوطلبانی‌که‌ در
آزمون ‌کارشناسی‌ ارشد در دوره‌های روزانه‌ سال ۱۳۸۹ پذیرفته‌ شده‌اند، حق‌
ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در این آزمون را ندارند.

تبصره: پذیرفته‌شدگان
نهایی رشته‌های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام‌نور،
نیمه‌حضوری، مؤسسات آموزش ‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دوره‌های
بین‌الملل و مجازی در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹ در صورت عدم ثبت‌نام
در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط (به ویژه
برادران با رعایت ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی) می‌توانند در این
آزمون ثبت‌نام و شرکت نمایند.

۳- کلیه‌
فارغ‌التحصیلانی‌ که‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد یا دکترای‌ خود را به‌ پایان‌
رسانیده‌اند و از نظر نظام وظیفه منعی ندارند، در صورت‌ تمایل‌ به ‌شرکت‌
در رشته‌ دیگری‌ به‌ جز رشته‌ فارغ‌التحصیلی‌، لازم‌ است‌ نسبت‌ به‌ تکمیل‌
تقاضانامه‌ بر اساس‌ مقطع‌ کارشناسی‌ اقدام‌ نمایند. ضمن اینکه لازم است
به تذکر مندرج در بند«الف» صفحه ۴ دفترچه راهنما
توجه نمایند.

۴- توصیه‌ می‌شود
داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کدرهگیری یک نسخه پرینت از
تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.

۵- هرگونه‌ تغییری‌ از
طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)،
سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد
شد.

۶- در صورت‌ لزوم‌
داوطلبان می‌توانند با شماره تلفن‌های: ۹-۸۹۲۳۵۹۵‌۸-۰۲۱ با روابط
عمومی‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند و یا از طریق سیستم
پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند.

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

با اعلام جزییات شرکت در آزمون ارشد۹۰ معاون سازمان سنجش: آزمون‌۲۷ بهمن برگزار می‌شود هر داوطلب ‌فقط می‌تواند در دو کد رشته‌ امتحانی ثبت‌نام کند

چ اکتبر 27 , 2010
معاون سازمان سنجش با اشاره به آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد سال۹۰ و المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز یکشنبه ۹ آبان ماه، گفت: هر داوطلب ‌فقط می‌تواند در دو کد رشته‌ امتحانی اصلی و شناور در آزمون ثبت‌نام کند. دکتر ابراهیم خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری […]