اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در باره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ امتحانی آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌های‌کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۸۹

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌ اطلاع‌ کلیه‌ داوطلبان‌
شرکت‌کننده‌ در آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی ‌ارشد
ناپیوسته ‌داخل‌) سال‌ ۱۳۸۹ می‌رساند، آزمون‌ مذکور در ۱۴۵ کد رشته‌
امتحانی‌ برگزار گردیده،‌ که‌ نتیجه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ تاکنون به‌ شرح‌
ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد.
الف – فهرست‌ اسامی‌ قبول‌ شدگان‌ نهایی‌ ۱۳۵ کد رشته امتحانی از ۱۴۵ کد رشته امتحانی از امروز بر روی سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قرار گرفته است.
ب- فهرست اسامی قبولشدگان نهایی ۱۰ کد رشته امتحانی باقیمانده از ۱۴۵ کد رشته به شرح ذیل اعلام خواهدشد.
– فهرست اسامی قبول شدگان نهایی ۱۰ کد رشته امتحانی شامل کد رشته های
امتحانی ۱۱۴۷ (اطلاعات و حفاظت اطلاعات) ، ۱۱۴۹ (مدیریت امور دفاعی (۱)
ارتش جمهوری اسلامی ایران )، ۱۱۵۰ (مدیریت امور دفاعی ۲ سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی)، ۱۱۵۱( فرماندهی مدیریت انتظامی نیروی انتظامی) ، ۱۱۵۳
(مدیریت اطلاعاتی ) ، ۱۱۵۴ (مطالعات دفاعی استراتژیک)، ۱۱۵۵ (اطلاعات
استراتژیک)، ۱۱۵۶ (آماد)، ۱۱۵۷ (مدیریت بحران) و ۱۱۵۸ (پدافند غیرعامل) به
علت داشتن شرایط خاص و باتوجه به اینکه  ثبت نام و برگزاری آزمون برخی از
کد رشته‌های امتحانی مذکور توسط موسسات آموزشی ذیربط با هماهنگی این سازمان
انجام شده است ، به طریق مقتضی، با هماهنگی ارگانهای مربوط متعاقباً
استخراج و اعلام خواهدشد.
ج- اطلاعیه پذیرش دانشجو در برخی کد رشته محلهای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۸۹، در تاریخ  ۵/۷/۸۹ از طریق نشریه
پیک سنجش و سایت اینترنتی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
د- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور با امید به‌ اینکه‌ پذیرفته‌شدگان‌ این‌ آزمون‌
در اشاعه‌ فرهنگ‌ غنی‌ و انسان‌ساز مکتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌
انقلاب‌اسلامی‌، تداوم‌ بخش‌ دست‌آوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در دانشگاهها و
موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ باشند، بدین‌وسیله‌ از کلیه‌ پذیرفته‌ شدگانی‌ که‌
اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شدگان‌ نهایی‌ هریک‌ از ۱۳۵ کد رشته‌
امتحانی‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ می‌نماید که‌در یکی‌ از روزهای‌ شنبه
۱۳/۶/۸۹، یک‌‌شنبه ۱۴/۶/۸۹ و دو‌شنبه ۱۵/۶/۸۹ با توجه‌ به‌ ضوابط و شرایط
اعلام‌ شده‌ درذیل‌ برای‌ثبت‌نام‌ به‌دانشگاهها وموسسات‌آموزش‌عالی‌ ذیربط
مراجعه‌نمایند.ثبت‌نام‌ از پذیرفته‌ شدگان‌ رشته‌ های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ در
برخی‌ از دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌ عالی‌ براساس‌ اعلام‌دانشگاههای‌ مذکور
به‌ شرح‌ جدول ذیل می باشد. لذا پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی
موسساتی که در جدول ذیل درج گردیده ، باید براساس برنامه زمانی مندرج در
جدول مذکور برای ثبت نام اقدام نمایند و پذیرفته شدگان سایر موسسات آموزش
عالی (بجز موسسات مندرج در جدول ذیل) باید منحصراً در یکی از روزهای شنبه
۱۳/۶/۸۹، یک‌‌‌شنبه ۱۴/۶/۸۹ و دو‌شنبه ۱۵/۶/۸۹ برای ثبت نام به موسسه محل
قبولی مراجعه نمایند.
عدم مراجعه پذیرفته‌شدگان در تاریخ‌ یا تاریخ‌های تعیین شده برای ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
۱ـ در گزینش هر یک از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمی لازم تعیین شده ملاک عمل
قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهمیه رزمندگان، ۲۰ درصد
ظرفیت هر رشته با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به این سهمیه تخصیص
داده شده و گزینش بر اساس آن انجام گرفته است.
۲ـ برای داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه‌ای حاوی اطلاعات لازم، رتبه
داوطلب و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی و در
سهمیه مربوط تنظیم و از طریق سایت اینترنتی این سازمان از اوایل مهرماه
قابل دسترسی خواهد بود.
۳- تغییر رشته، تغییر گرایش و نقل و انتقال دانشجویان دوره‌های کارشناسی
ارشد در حیطه وظایف این سازمان نمی‌باشد. لذا در این خصوص درخواستهای
داوطلبان قابل بررسی نخواهد بود.
۴-باتوجه به مصوبه شماره ۸۰ مورخ ۱۴/۲/۸۹ شورای مرکزی بورس وزارت علوم،
تحقیقات وفناوری مقرر گردیده است تعدادی بورس به دانشجویان دوره کارشناسی
ارشد در کشورهای روسیه و بلاروس در رشته‌های نفت و گاز، حمل و نقل، کشتی
سازی، راه آهن، هوا فضا، بیابان زدایی و هواشناسی، زیست فناوری و ژنتیک
اعطا گردد، لذا ده نفر اول قبول شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ رشته‌های
مذکور می‌توانند به سامانه رزومه به آدرس HTTP://RESUME.MSRT.IR/SIGNUPFA.HTML مراجعه نموده و نسبت به تکمیل تقاضانامه و مدارک لازم اقدام نمایند.

برای دریافت یا مشاهده فرم تایید معدل اینجا را کلیک کنید.

ه‍- مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌
۱- اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌ ، تحقیقات‌ و
فناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا
شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌)
قید شده‌ باشد و یکبرگ‌ فتوکپی‌ آن‌.
تبصره‌۱-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌
کارشناسی‌ (لیسانس‌) نمی‌باشند،لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط
دانشگاه‌یاموسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) با محتوی فرم
ذیل این اطلاعیه  را ارائه‌ نمایند.
تبصره‌۲-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹ فارغ التحصیل می شوند، به
عبارت دیگر در زمان ثبت‌نام برای شرکت در این آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم
است معدل کل واحدهای گذرانده آنان براساس‌(‌۰) تا (۲۰) تا تاریخ ۳۱/۶/۸۸
توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی در فرم ذیل درج  و پس از تایید
مسوول ذیربط بهنگام ثبت نام ارائه گردد.
۲ – اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
۳ –  شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.
تبصره- ۱۲ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً
برای‌ برادرانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌
عالی‌،برای‌ آنان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ صادر می‌گردد.
۴ –  مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را باتوجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌
عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۲ دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌
تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال ۱۳۸۹
مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).
۵- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.
۶- معرفی‌نامه‌های‌مذکوردرذیل‌لازم‌است‌حداکثرتا قبل‌ از انتخاب‌ واحد
برای‌ نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ ۹۰-۱۳۸۹ توسط پذیرفته‌شدگان‌ از محل مربوط
اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ قبولی‌ تحویل‌‌ گردد، ‌در غیر این‌
صورت‌ ازثبت‌نام‌آنان‌برای‌نیمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصیلی‌ جاری‌ ممانعت‌ به‌
عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آنان‌ «کان‌ لم‌ یکن‌» تلقی‌ می‌گردد.
تبصره‌-براساس‌ هماهنگی‌ های‌ انجام‌ شده‌ ، گواهی‌ های‌ مربوط به‌ ردیف
۱-۶ توسط ارگانهای‌ ذیربط بطور یکجابه‌ موسسه‌ آموزش‌‌عالی‌ محل‌قبولی‌
پذیرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
۱-۶- معرفی‌نامه‌رسمی‌ازستادمشترک‌ سپاه‌پاسداران‌انقلاب‌ اسلامی‌
ویاوزارت‌ جهادکشاورزی  باامضاء و مهر هریک‌ از روسای‌ ارگانهای‌ مذکور که‌
در آن‌قید شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ ۱ و تبصره‌های‌ ۴ گانه‌
آن‌ در آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و
جهادگران‌داوطلب‌ بسیجی‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ وسایرشرایط
مندرج‌ در آیین‌نامه‌ مذکور واجد شرایط استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌
می‌باشد.
۲ـ۶ـ با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و
جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد کل امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و
امور ایثارگران آن دسته از داوطلبانی که براساس ضوابط هریک از ارگانهای
مذکور براساس تائید بنیاد شهید و امور ایثارگران، با استفاده از سهمیه
رزمندگان پذیرفته‌ شده‌اند، در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائه تأئیدیه سهمیه
ثبت‌نامی نمی‌باشند و ملاک عمل برای ثبت‌نام همان عنوان درج شده در
لیست‌های ارسالی به مؤسسات می‌باشد.
۷- اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ
کارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌مفاد
آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب
۳۱/۲/۱۳۸۶ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌
پذیرفته‌ شده‌اند.
۸ – ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ رسمی‌ مبنی‌ بر واجد شرایط بودن‌ برای‌ استفاده‌
از امتیاز کارشناسان وزارت ‌ آموزش‌ وپرورش‌ توسط اداره کل آموزش و پرورش
استان محل خدمت برای داوطلبانی که با این امتیاز پذیرفته شده اند(مطابق
نمونه فرم شماره ۲ مندرج در صفحه ۲۸ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون ورودی
تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹).
تبصره-متعهدین خدمت به آموزش و پرورش صرفاً در صورت سپردن تعهد جدید مجاز
به ادامه تحصیل می‌باشند که در این صورت می‌بایست‌از خدمت منفک و مابقی مدت
تعهد خود را پس از فراغت از تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر و برابر تعهد
جدید انجام دهند.
و‍- تذکرات‌ مهم
۱ـ حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت‌نام الزامی است و ثبت‌نام منحصراً در
تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این
اطلاعیه صورت می‌پذیرد.
۲ـ به پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود قبل از مراجعه در تاریخ‌های تعیین شده
جهت ثبت‌نام، اطلاعات تکمیلی را در سایت اینترنتی دانشگاه یا مؤسسه آموزش
عالی محل قبولی خود مطالعه نمایند.
۳ـ معدل‌ لیسانس‌ پذیرفته‌ شده‌ باید با معدلی‌ که‌ قبلاً در فرم‌
تقاضانامه ثبت نامی اینترنتی به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، یکسان‌ باشد،
بدیهی است از ثبت نام آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل
باشند(معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعلام شده به این سازمان باشد)
جداً خودداری خواهد شد.
تبصره‌-پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ تا تاریخ‌ ۳۱/۶/۸۹ فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند،
لازم‌ است‌ معدل‌ کل‌ واحدهای‌ گذرانده‌ شده آنان‌ بر اساس‌ «۰» تا«۲۰» تا
تاریخ ۳۱/۶/۸۸ توسط موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ فارغ‌التحصیلی‌ در فرم‌
مذکور‌ درج‌ گردد. به عبارت دیگر آندسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام
برای شرکت در این آزمون دانشجوی سال آخر بوده اند نیز معدل واحدهای گذارنده
خود را  تا تاریخ ۳۱/۶/۸۸ برمبنای«۰» تا«۲۰ » وتا دو رقم اعشار در فرم
مذکوردرج نمایند.
۴-توجه : نظر به اینکه طی بخشنامه شماره ۳۰۲۳۶/س مورخ ۱/۶/۸۹ به کلیه
دانشگاهها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
(دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده است تا  از
ثبت نام پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل (معدل مندرج در مدرک تحصیلی
آنان کمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت نامی از طرف داوطلبان به این
سازمان باشد) می‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به این دسته از
پذیرفته شدگان توصیه می‌گردد به محل قبولی خود مراجعه ننمایند و درصورت
لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می‌توانندازطریق سایت سازمان در بخش
پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است به مراجعات حضوری و هر نوع
مکاتبه‌ای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
۵ـ از پذیرفته‌شدگانی‌که‌ حداکثر تا تاریخ‌ ۳۱/۶/۸۹ فارغ‌التحصیل‌ نشوند،
ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «کان‌ لم‌ یکن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌
آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
۶ـ وضعیت علمی آندسته ازکارشناسان آموزشی که متقاضی استفاده از امتیاز
کارشناسان وزارت متبوع بوده‌اند ومعرفی نامه آنان به این سازمان واصل
گردیده ، پس از بررسی به صورت کارنامه ای دراین امتیاز تولید می‌گردد و به
محل خدمت آنان ارسال خواهد شد.
۷ـ به دلیل نبودن داوطلب واجد شرایط در برخی از کد رشته محلها ظرفیت تکمیل نشده است.
۸-نظر به اینکه دانشگاه امام حسین(ع) تا زمان مقرر نتایج مصاحبه معرفی
شدگان چند برابر ظرفیت خود را به این سازمان اعلام ننموده‌اند، لذا ظرفیت
پذیرش دانشگاه مذکور نیز در این اعلام نتیجه منظور نشده است.
۹ـ با توجه به اینکه‌ برخی‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ درخواست‌
افزایش‌ و یا کاهش ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشجو در برخی‌ از کد رشته‌ها را
نموده‌اند، لذاتعداد اعلام‌ شده‌ در این‌ اطلاعیه‌ بر اساس‌ ظرفیت‌ تغییر
یافته‌ می‌باشد.
۱۰ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصیل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد که‌
داوطلبی‌ حقایق‌ را کتمان‌ نموده‌ و واجد شرایط نمی‌باشد، قبولی‌
وی‌«کان‌لم‌ یکن‌» تلقی‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.
داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱
یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org درمیان‌بگذارند.
جدول برنامه زمانی ثبت‌نام برخی از موسسات آموزش‌عالی
در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹
توجه: از پذیرفته‌شدگانی که نام موسسه محل قبولی آنان در این جدول برنامه
زمانی درج نشده است از تاریخ ۱۳/۶/۸۹ لغایت ۱۵/۶/۸۹ ثبت‌نام بعمل خواهد
آمد.
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ـ قزوین
روز مراجعه رشته قبولی
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ رشته‌‌های زبان و ادبیات فارسی ـ زبان و ادبیات عربی ـ
مترجمی زبان عربی ـ تاریخ ایران اسلامی ـ تاریخ انقلاب اسلامی ـ فلسفه ـ
علوم قرآن و حدیث ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی ـ فلسفه و حکمت اسلامی ـ تاریخ
و تمدن ملل اسلامی ـ معماری ـ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ـ طراحی شهری ـ
معماری منظر
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ رشته‌های برق (کلیه گرایشها) ـ عمران (کلیه گرایشها) ـ معدن
(کلیه گرایشها) ـ مهندسی مواد (کلیه گرایشها) ـ آبیاری و زهکشی ـ اصلاح
نباتات ـ بیوتکنولوژی کشاورزی
سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹ کلیه گرایش‌های رشته‌های شیمی ـ فیزیک ـ ریاضی ـ ریاضی
کاربردی ـ کلیه گرایش‌های رشته حقوق ـ علوم سیاسی ـ روابط بین‌الملل ـ
روانشناسی عمومی ـ حسابداری ـ مدیریت صنعتی ـ مدیریت MBA
دانشکده معارف قرآنی اصفهان غیردولتی و غیرانتفاعی
زمان مراجعه خواهران شنبه ۲۰/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ ساعت مراجعه: ۸ صبح الی ۱۲
زمان مراجعه برادران سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹ ساعت مراجعه: ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۵
مدارک موردنیاز: ۱‌ـ اصل شناسنامه عکسدار ۲ ـ اصل کارت ملی ۳ـ اصل مدرک
دوره کارشناسی ۴ـ اصل ریز نمرات دوره کارشناسی ۵ ـ پرینت نتیجه قبولی نهائی
از سایت سازمان سنجش آموزش کشور ۶ ـ اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و
یا دفترچه آماده به خدمت (برای برادران متولد ۱۳۷۰ و قبل از آن) همراه با
دو نسخه تصویر از آن
دانشگاه قــم
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم انسانی و مجازی ساعت مراجعه: ۸ الی ۱۳
سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم انسانی و مجازی
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های الهیات و معارف اسلامی
پنج‌شنبه ۲۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندسی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲۳/۶/۸۹ لغایت ۲۶/۶/۸۹ ثبت‌نام از کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی پلیمریزاسیون، مهندسی صنایع و علوم تکنولوژی پلیمر
دانشگاه ‌مذاهب اسلامی
روز تاریخ جنسبت رشته پذیرفته شده
شنبه ۱۳/۶/۸۹ مرد ۱- فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی، ۲- فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، ۳- فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ مرد ۱-علوم قرآن و حدیث، ۲- تاریخ اسلام
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ زن ۱- فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی، ۲- فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، ۳- فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
سه شنبه ۱۶/۶/۸۹ زن ۱-علوم قرآن و حدیث، ۲- تاریخ اسلام
آدرس محل ثبت نام : تهران – خیابان انقلاب – خیابان فلسطین جنوبی- خیابان شهید مهرداد روانمهر- پلاک ۳ – دانشگاه مذاهب اسلامی
شماره تماس : ۶۶۴۶۵۲۵۲-داخلی ۱۱۶ – ساعت مراجعه : ۹ صبح الی ۱۲ ظهر
دانشگاه تربیت معلم
برنامه زمانی ثبت نام ورودیهای ۸۹ کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم دوره آموزش محور تهران
شنبه ۲۰/۶/۸۹ آموزش محور ریاضی، فنی و مهندی
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ آموزش محور علوم ، تربیت بدنی
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ آموزش محور ادبیات و علوم انسانی
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ آموزش محور ادبیات و علوم انسانی
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ آموزش محور روانشناسی و علوم تربیتی ، شیمی
لازم به ذکر است دانشجویان دوره آموزش محور باید مبلغ ده میلیون ریال در
موقع ثبت نام به شماره حساب ۰۱۰۳۰۳۳۹۳۹۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت
معلم کد ۶۹۱ به نام مرکز درآمدهای اختصاصی واریز و اصل فیش را پس از تهیه
تصویر آن به همراه مدارک ثبت نام ارائه نمایند.

برنامه زمانی ثبت نام ورودیهای ۸۹ کارشناسی ارشد دوره روزانه و شبانه دانشگاه تربیت معلم واحد پردیس کرج
شنبه ۲۰/۶/۸۹ روزانه علوم ، ریاضی ، شیمی ۱۱۲
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ روزانه روانشناسی و علوم تربیتی، فنی و مهندسی، تربیت بدنی ۱۳۴
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ روزانه ادبیات و علوم انسانی ۱۱۶
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ شبانه علوم ، ریاضی ، شیمی ، فنی و مهندسی ۹۸
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ شبانه ادبیات و علوم انسانی، روانشناسی و علوم تربیتی ، تربیت بدنی ۱۲۱
لازم به ذکر است دانشجویان نوبت دوم (شبانه ) باید مبلغ ده میلیون ریال در
موقع ثبت نام به شماره حساب ۲۰۱۱۰۵۱۲۹ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت
معلم کد ۲۰۱۰ به نام مرکز درآمدهای اختصاصی واریز و اصل فیش را پس از تهیه
تصویر آن به همراه مدارک ثبت نام ارائه نمایند.
دانشگاه صنعتی شیراز
تاریخ ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان زمان ثبت نام محل ثبت نام
سه‌شنبه ۲۷/۶/۸۹ ۹ صبح لغایت ۳۰/۱۵ بعدازظهر شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جدول زمان بندی ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹
نام رشته گروه امتحانی محل ثبت نام کد رشته قبولی تاریخ ثبت نام
مهندسی هوافضا- جلوبرندگی فنی- مهندسی شاهین شهر ۶۸۷۷-۶۸۸۵ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی فنی- مهندسی شاهین شهر ۶۶۰۴-۶۶۲۶ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی الکترواپتیک فنی- مهندسی شاهین شهر ۴۳۸۶-۴۳۸۵-۴۳۸۸-۴۳۸۷ ۱۴/۶/۸۹
پیشرانه علوم پایه شاهین شهر ۴۰۱۴-۴۰۱۶ ۱۵/۶/۸۹
رمز علوم پایه شاهین شهر ۵۰۴۵-۵۰۴۶ ۱۵/۶/۸۹
مهندسی دریا فنی- مهندسی شاهین شهر ۶۴۵۸-۶۳۷۸-۶۴۵۹-۶۳۷۹ ۱۵/۶/۸۹
مهندسی برق- مخابرات فنی- مهندسی تهران ۵۴۴۹-۵۴۹۷ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی برق- مخابرات- رمز فنی- مهندسی تهران ۵۴۴۸-۵۴۹۶ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی برق- الکترونیک فنی- مهندسی تهران ۵۲۳۸-۵۲۷۴ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی برق- کنترل فنی ـ مهندسی تهران ۵۵۲۷-۵۵۴۵ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی فنی- مهندسی تهران ۶۸۹۲-۶۸۹۵ ۱۴/۶/۸۹
سیستم‌های هدایت و کنترل فنی- مهندسی تهران ۵۵۵۲-۵۵۵۳ ۱۴/۶/۸۹
مهندسی هوافضا- سازه‌های هوایی فنی- مهندسی تهران ۶۹۱۱-۶۹۱۷ ۱۴/۶/۸۹
پدافند- استتار، فریب و اختفا فنی- مهندسی تهران ۵۳۰۳-۵۳۰۴ ۱۵/۶/۸۹
پدافند – طراحی فنی- مهندسی تهران ۶۳۸۵-۶۰۰۹-۶۳۸۶-۶۰۱۱ ۱۵/۶/۸۹
پدافند- سازه‌های دفاعی فنی- مهندسی تهران ۶۰۰۸-۶۰۱۰ ۱۵/۶/۸۹
مدیریت اجرایی (M.B.A) علوم انسانی تهران ۳۲۴۶-۳۲۴۵-۳۲۶۵-۳۲۶۴ ۱۵/۶/۸۹
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات فنی- مهندسی تهران ۶۷۴۲-۶۷۴۴ ۱۵/۶/۸۹
طراحی و ساخت خودروهای نظامی فنی- مهندسی تهران ۶۵۰۶-۶۴۹۶-۶۵۰۷-۶۴۹۷ ۱۵/۶/۸۹
شیمی آلی علوم پایه تهران ۳۶۹۵-۳۷۳۸ ۱۵/۶/۸۹
مهندسی شیمی فنی- مهندسی تهران ۵۷۱۹-۵۷۸۵ ۱۶/۶/۸۹
شیمی تجزیه علوم پایه تهران ۳۸۹۴-۳۹۳۳ ۱۶/۶/۸۹
پیشرانه علوم پایه تهران ۴۰۱۵-۴۰۱۷ ۱۶/۶/۸۹
مهندسی مواد مرکب فنی- مهندسی تهران ۶۶۸۴-۶۳۷۵-۵۶۳۷-۶۶۸۵-۶۳۷۷-۵۶۳۸ ۱۶/۶/۸۹
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی فنی- مهندسی تهران ۶۶۰۵-۶۶۲۷ ۱۶/۶/۸۹
مهندسی تسلیحات فنی- مهندسی تهران ۶۳۸۳-۵۸۰۹-۶۳۸۴-۵۸۱۰ ۱۶/۶/۸۹
رادیوالکترونیک فنی- مهندسی تهران ۵۵۰۸-۵۵۰۹ ۱۶/۶/۸۹
مهندسی سیستم و بهره‌وری فنی- مهندسی تهران ۵۸۶۸-۵۸۷۶ ۱۷/۶/۸۹
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی فنی- مهندسی تهران ۶۸۰۷-۶۸۲۸ ۱۷/۶/۸۹
مهندسی هوافضا- موتور موشک فنی- مهندسی تهران ۶۸۷۶-۶۸۸۴ ۱۷/۶/۸۹
مهندسی هوافضا – آئرودینامیک فنی- مهندسی تهران ۶۹۲۷-۶۹۳۵ ۱۷/۶/۸۹
دیپلماسی کنترل تسلیحات علوم انسانی تهران ۲۷۴۷-۲۷۴۸ ۱۷/۶/۸۹
اجزاء دقیق فنی- مهندسی تهران ۵۵۲۶-۵۲۳۷-۵۵۴۴-۵۲۷۳ ۱۷/۶/۸۹

دانشگاه بوعلی سینا همدان
ردیف روز و تاریخ مراجعه
۱ شنبه ۱۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان حرف (الف) تا (خ) می‌باشد.
۲ یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان حرف (د) تا (ف‍ـ) می‌باشد.
۳ دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان حرف (ق) تا (ی) می‌باشد.
مدارک مورد نیاز:
۱ـ اصل گواهی کارشناسی و ۲ برگ تصویر آن و یا اصل دانشنامه و ۲ برگ تصویر آن.
ـ تبصره: در صورت نداشتن اصل گواهی، اصل فرم درج شده در ویژه‌نامه اعلام
اسامی و دو برگ تصویر آن و یا هر نوع گواهی که نشان دهنده آن باشد که
پذیرفته شده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی تا ۳۱/۶/۸۹ می‌باشد با ذکر معدل و
رشته تحصیلی.
۲ـ اصل شناسنامه و ۳ نسخه تصویر از تمام صفحات آن.
۳ـ عکس ۴۳ شش قطعه.
۴ـ اصل و تصویر کارت ملی.
۵ـ اصل و دو برگ تصویر کارت پایان خدمت، معافیت دائم، معافیت موقت معتبر و یا داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت.
تذکر مهم: کلیه پذیرفته‌شدگانی که در حین گذراندن خدمت سربازی می‌باشند
لازم است برای انجام امور مربوط به ترخیص، به مدیریت امور آموزشی دانشگاه
مراجعه نمایند.
۶ـ اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی بدون قید و شرط سازمان متبوع (مخصوص کارمندان محترم).
۷ـ تصویر کارنامه نتایج علمی آزمون کارشناسی ارشد.
۸ـ واریز مبلغ ۰۰۰/۶۰ ریال (برابر شش هزار تومان) برای صدور کارت دانشجویی
به حساب ۵۴۱۸۷-۲۴۱۳۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی‌سینا (قابل پرداخت در
کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور).
۹ـ کلیه پذیرفته‌شدگان دوره شبانه به صورت علی‌الحساب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
(معادل پانصد هزار تومان) به حساب ۴۳۷۷۰ـ۲۴۱۳۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه
بوعلی‌سینا (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور) واریز و در
مواقع ثبت‌نام رسید مربوطه را ارائه نمایند.
توضیح:
۱ـ حضور شخص پذیرفته شده الزامی است.
۲ـ ثبت‌نام در موعد مقرر و با ارائه‌ی کلیه مدارک مورد نیاز انجام می‌پذیرد.
۳ـ ساعت مراجعه: صبح ۳۰/۸ الی ۱۲، بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی ۱۶.
۴ـ نشانی محل ثبت‌نام: همدان ـ خیابان مهدیه ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ سازمان مرکزی دانشگاه ـ تلفن: ۸۲۵۷۴۰۸-۰۸۱۱.
۵ـ پذیرفته‌شدگان ابتدا می‌بایست به وب‌سایت دانشگاه به نشانی
www.basu.ac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه به ثبت‌نام اقدام کنند و
سپس در روزهای فوق‌الذکر به دانشگاه مراجعه نمایند.
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روز مراجعه ساعت ۹ الی ۱۴
شنبه ۱۳/۶/۸۹ مهندسی عمران ـ سازه
مهندسی عمران ـ زلزله
مهندسی منابع طبیعی ـ صنایع چوب
مهندسی معماری
طراحی شهری
فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات)
مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
سیستم محرکه خودرو
مهندسی برق ـ الکترونیک ـ الکترونیک نوری و نیمه‌هادی
مهندسی برق ـ الکترونیک ـ سیستم
مهندسی برق ـ قدرت
مهندسی برق ـ الکترونیک
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ آموزش شیمی
شیمی ـ شیمی فیزیک
آموزش فیزیک
فیزیک (ماده چگال (حالت جامد)، فیزیک نجومی)
آموزش ریاضی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
سه‌شنبه ۱۶/۶/۸۹ آموزش زبان انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و حکمت اسلامی
الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات فارسی
علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی
علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی
روانشناسی تربیتی
سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: http://portal.srttu.ir
و یا از طریق سایت دانشگاه: www.srttu.edu
به لینک مربوطه متصل شوند

 

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
تاریخ و روز زمان ثبت‌نام از ساعت ۳۰/۹ الی ۱۵
رشته‌های تحصیلی (دوره روزانه و شبانه «نوبت دوم»)
شنبه ۱۳/۶/۸۹ ریاضی محض (کلیه گرایشها) / ریاضی کاربردی (کلیه گرایشها) /
زیست‌شناسی ـ علوم گیاهی / زیست‌شناسی ـ علوم سلولی ملکولی / مهندسی
کشاورزی ـ بیوتکنولوژی در کشاورزی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ شیمی (کلیه گرایشها) / فیزیک (کلیه گرایشها) / مهندسی برق ـ قدرت / مهندسی عمران ـ سازه /
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات عرب / الهیات و معارف
اسلامی (کلیه گرایشها) / تحقیقات آموزشی / روانشناسی تربیتی / روانشناسی
عمومی / آموزش زبان انگلیسی / زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهرکرد
شنبه ۱۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های کشاورزی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پایه و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دامپزشکی
دانشگاه تفرش
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ و دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان
– کلیه پذیرفته‌شدگان دانشگاه تفرش لازم است جهت اطلاع از محل ثبت‌نام و
مدارک موردنیاز به آدرس سایت دانشگاه http://www.taut.ac.ir مراجعه نمایند.
مجتمع آموزش‌عالی ایرانشهر
شنبه ۲۷/۶/۸۹ لغایت سه‌شنبه ۳۰/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان
دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ قم
۲/۷/۸۹ لغایت ۵/۷/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان
دانشگاه علامه طباطبایی
ثبت‌نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می‌پذیرد:
مرحله اول: بصورت الکترونیکی در روزهای دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ و سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹ و
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ که با ورود به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی
www.atu.ac.ir توسط هریک از پذیرفته‌‌شدگان باید انجام گردد.
توجه: راهنمای نحوه ورود به سیستم و ثبت اطلاعات در پایگاه اینترنتی مذکور وجود دارد.
مرحله دوم: تشکیل پرونده بدین‌ معنی که اصل مدارک لازم از تاریخ ۳/۷/۸۹ به مدت ده روز به دانشکده مربوطه تحویل نمائید.
توجه: عدم ارایه مدارک در تاریخ‌های مذکور به منزله انصراف تلقی شده و ثبت‌نام مرحله اول کان لم یکن تلقی می‌شود.
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه گاوازنگ ـ زنجان
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته های فیزیک و ژئوفیزیک
سه شنبه ۱۶/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های شیمی، زیست شناسی، بیوفیزیک و بیوشیمی
چهارشنبه‌ ۱۷/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته های ریاضی، علوم کامپیوتر و ریاضیات مالی
جهت دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر به آدرس: http://www.iasbs.ac.ir/edu/index.php مراجعه نمائید.
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
تاریخ ۱۵/۶/۸۹ لغایت ۱۸/۶/۸۹ ثبت نام از پذیرفته‌شدگان بصورت اینترنتی می باشد.
– پذیرفته شدگان با مراجعه به سایت www.sttu.ac.ir اقدام به ثبت نام و از مراجعه حضوری به دانشگاه بدین منظور خودداری نمائید.
دانشگاه شهید بهشتی
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ حروف الف ـ ذ ساعت مراجعه: ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۴
دو‌شنبه ۲۲/۶/۸۹ حروف ر ـ ق
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ حروف ک ـ ی
ـ ضمناٌ پذیرفته شدگان این دانشگاه جهت کسب اطلاعات بیشتر به منزلگاه دانشگاه شهید بهشتی به آدرس www.sbu.ac.ir مراجعه نمایند

دانشگاه شهید چمران اهواز
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ از الف تا ج
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ از چ تا غ
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ از ف تا ی
دانشگاه صنعت نفت (آبادان)
سه شنبه ۳۰/۶/۸۹ و چهارشنبه ۳۱/۶/۸۹ محل ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان در دانشکده های مربوطه
دانشگاه رازی کرمانشاه
یکشنبه ۲۸/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی
دوشنبه ۲۹/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم پایه
سه‌شنبه ۳۰/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان گروههای فنی مهندسی و کشاورزی
دانشگاه ایلام
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ لغایت سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه‌ تربیت مدرس
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم پزشکی وکد رشته‌های ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ گروه کشاورزی
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۳۰۳ الی ۱۳۲۴ گروه کشاورزی
سه شنبه ۱۶/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم پایه
شنبه ۲۰/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۲۵۱ الی ۱۲۶۰ گروه فنی و مهندسی
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۲۶۴ الی ۱۲۸۵ گروه فنی و مهندسی
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان گروه هنر و کد رشته‌های ۱۱۰۱ الی ۱۱۰۸ گروه علوم انسانی
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۱۱۰ الی ۱۱۴۲ گروه علوم انسانی
محل مراجعه برای ثبت نام : تقاطع خیابان جلال آل احمد و بزرگراه چمران – دانشگاه تربیت مدرس – درب شمالی مجموعه ورزشی دانشگاه
ضمناً کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه باید قبل از مراجعه به دانشگاه برای
اطلاع از برنامه ‌زمان بندی ثبت نام و شرایط و مدارک لازم به اطلاعیه ستاد
ثبت نام در سایت دانشگاه به آدرس www.modares.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه‌ صنعتی سهند ـ تبریز
مورخ ۱۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مجموعه مهندسی مکانیک و مهندسی برق
مورخ ۱۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مجموعه مهندسی معدن، مهندسی عمران و مهندسی مواد
مورخ ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مجموعه مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، ریاضی و فیزیک
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام : ۱-اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) موردتایید
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید
شده باشد به همراه ریز نمرات دروس گذرانده شده . تبصره – پذیرفته شدگانی که
به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نمی‌باشند، لازم است
اصل گواهی معدل تاییدشده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ
کارشناسی را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده
مورد تاییدوزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد ( مطابق نمونه فرم سازمان
سنجش) ۲-اصل کارت ملی و کپی آن ۳-اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام
صفحات آن ۴- دوازده قطعه عکس۴  ۳ رنگی جدید ۶-کارت پایان خدمت یا دفترچه
آماده به خدمت یا مدارکی دال بر روشن شدن وضعیت نظام وظیفه دانشجو یا نامه
ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی از دانشگاه مربوطه.
ضمناً تقاضا می‌شود جهت اطلاع پذیرفته شدگان این دانشگاه از نحوه ثبت نام و
سایر اطلاعات لازم به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود که پذیرفته شدگان عزیز
می‌توانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس : www.sut.ac.ir مراجعه
نموده و یا با اداره آموزش دانشگاه با شماره تلفنهای ۳۴۵۹۱۳۱-۰۴۱۲
و۳۴۵۹۱۲۹-۰۴۱۲ تماصل حاصل نمایند.
دانشگاه شیراز
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه فنی و مهندسی و هنر
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی و علوم پایه
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه کشاورزی
ضمناً کلیه پذیرفته شدگان باید قبل از مراجعه به دانشگاه شیراز برای تکمیل
فرم‌های ثبت نامی و طی مراحل اولیه ثبت نام از تاریخ ۲۰/۶/۸۹ به وب سایت
دانشگاه www.shirazu.ac.ir لینک ثبت نام پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۰-۸۹
مراجعه نمایند. شایان ذکر است پذیرفته شدگان پس از مراجعه به وب سایت
دانشگاه با اصل مدرک اعلام شده زیر و صرفاً تاریخ‌های تعیین شده بالا به
دانشگاه مراجعه نمایند.

دانشگاه سمنان
زمان ثبت نام از تاریخ ۱۵/۶/۸۹ لغایت ۱۷/۶/۸۹
ساعت ثبت نام از ۳۰/۹ صبح لغایت ۳۰/۱۲
مکان ثبت نام : پذیرفته شدگان هریک از رشته‌های مرتبط با دانشکده های روان
شناسی و علوم تربیتی ، هنر ، گردشگری وکویرشناسی به دانشکده کویرشناسی واقع
در بلوار مولوی بالاتر از میدان سعدی مراجعه نمایند.
دیگر پذیرفته شدگان به پردیس شماره ۱ دانشگاه واقع در کیلومتر ۳ جاده
دامغان روبروی پارک جنگلی سوکان به دانشکده‌های ذیربط مراجعه نمایند.
کلیه پذیرفته شدگان با درد ست داشتن مدارک ذیل برای ثبت نام به محل‌های اعلام شده فوق مراجعه نمایند.
توجه : آن دسته از داوطلبانی که در موعدمقرر و مطابق با برنامه‌های زمان
بندی فوق برای ثبت‌نام و تحویل مدارک اقدام ننمایند منصرف از تحصیل شناخته
می‌شوند ۱ـ فیش پرداختی توسط پذیرفته شدگان دوره شبانه به مبلغ حداقل هشت
میلیون و پانصد و هزار ریال به صورت علی الحساب به حساب شماره ۲۹۴۱۰۱۹۴۶۶
بانک تجارت شعبه دانشگاه (قابل پرداخت در کلیه شعب) و یا حساب شماره
۲۱۷۸۶۳۲۹۸۸۰۰۲ بانک ملی مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب) ۲- عکس ۴ ۳ پشت
نویسی شده ۱۲ قطعه ۳-اصل شناسنامه و تصویر از کلیه صفحات آن ۴ سری ۴-اصل
کارت ملی و تصویر آن ۴ سری ۵-اصل مدرک تحصیلی با گواهی موقت دانش آموختگی
دوره کارشناسی و تصویر آن ۲ سری ۶-اصل ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و
تصویر آن ۱ سری.
دانشگاه‌ گیلان‌
شنبه ۲۰/۶/۸۹ و یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ صبح ها از ساعت ۳۰/۸ لغایت ۳۰/۱۲ و
بعدازظهرها از ساعت ۳۰/۱۴ لغایت ۱۸ در هر نوبت آماده ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان (بر اساس حروف الفباء)
۱- حضور پذیرفته شدگان در کلیه مراحل ثبت نام الزامی است ۲-درخواست‌های
انتقال و مهمان پذیرفته‌شدگان دانشگاه گیلان و سایر دانشگاهها و درخواست
مرخصی تحصیلی پذیرفته شدگان دانشگاه گیلان ، در اولین نیمسال تحصیلی مورد
بررسی قرار نمی‌گیرد ۳- کلیه پذیرفته شدگان جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و
تکمیل نمودن مدارک مورد نیاز به وب سایت دانشگاه به نشانی
www.guilan.ac.irمراجعه نمایند .
آدرس محل ثبت نام : کیلومتر ۶ جاده رشت به قزوین – مجتمع دانشگاه گیلان
دانشکده علوم حدیث
۱ـ دوره حضوری (ری و قم):
ـ تمام رشته‌ها: از ساعت ۸ تا ۱۶ شنبه ۲۷/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۲۹/۶/۸۹
۲ـ دوره مجازی: ۱/۲ـ رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه: یک‌شنبه ۲۱/۶/۸۹
۲/۲ـ رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری: دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
ـ زمان ثبت‌نام: ۸ تا ۱۴ ـ زمان تشکیل کارگاه توجیهی: ۱۴ تا ۱۶
ـ حضور در کارگاه برای تمام پذیرفته‌شدگانی که اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند الزامی است.

دانشگاه هنر
۱ـ زمان و مکان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان
سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۸۹ از حرف الف تا حرف س
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۸۹ از حرف ش تا حرف ی
از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۵
آدرس: تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی ـ بین تقاطع سی تیر و فردوسی ـ پلاک ۵۸ ـ دانشگاه هنر
۲ـ مدارک ثبت‌نام:
الف) کلیه مدارک اعلامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور. ب) ۱۲ قطعه عکس علاوه
بر موارد بند الف ج) کپی کارت ملی و شناسنامه ۵ سری علاوه بر موارد بند
الف د) واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم)
به صورت علی‌الحساب به شماره حساب ۱۰۳۴۱۰۸۶ بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی به
نام تمرکز وجوه درآمد حاصل از شهریه تحصیلی و ارائه اصل فیش و کپی آن. ه‍ (
مراجعه به سایت دانشگاه هنر و مشاهده اطلاعیه‌های مربوطه قبل از مراجعه
حضوری به دانشگاه.
۳ـ آدرس سایت دانشگاه: www.art.ac.ir
دانشگاه تبریز
ثبت‌نام از کلیه پذیرفته‌شدگان به صورت اینترنتی و از طریق سایت دانشگاه
تبریز به نشانی www.Tabrizu.ac.ir و در روزهای ۱۳/۶/۸۹ لغایت ۱۵/۶/۸۹
می‌باشد.
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان ثبت‌نام: روز یکشنبه مورخ ۱۴/۶/۸۹ از ساعت ۹ لغایت ۱۶.
محل ثبت‌نام: تبریز ـ خیابان آزادی ـ میدان حکیم نظامی ـ دانشگاه هنر
اسلامی تبریز ـ دانشکده هنرهای کاربردی. ضمناً تمامی مدارک اعلام شده به
همراه فایل اسکن شده با پسوند jpg و زیر ۲۵۰ کیلوبایت الزامی می‌باشد. جهت
اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه www.Tabriziau.ac.ir مراجعه
نمایید.
دانشگاه فردوسی مشهد
جهت کسب اطلاع از نحوه ثبت نام الکترونیکی و دریافت تسهیلات رفاهی و هم
چنین برنامه هفتگی کلاسها، به پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس
www.um.ac.ir مراجعه نمایند.
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شفق
ردیف تاریخ رشته حروف
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ مدیریت بازرگانی الف تا ض
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ مدیریت بازرگانی ط تا آخر
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ حسابداری الف تا ض
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ حسابداری ط تا آخر

دانشگاه زنجان
– دوره‌های روزانه : همه رشته‌ها روز شنبه ۲۷/۶/۸۹ و یکشنبه ۲۸/۶/۸۹ از ساعت ۹ صبح الی ۳۰/۱۴
– دوره‌های شبانه : همه رشته‌ها روز دوشنبه ۲۹/۶/۸۹ از ساعت ۹ صبح الی ۳۰/۱۴
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
شنبه ۲۰/۶/۸۹ : تاریخ – روانشناسی عمومی- مدیریت بازرگانی – مدیریت صنعتی –
علوم باغبانی (میوه کاری) – مهندسی منابع طبیعی (تکثیر و پرورش آبزیان)-
شیمی فیزیک- شیمی معدنی- شیمی آلی- شیمی تجزیه
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ : مهندسی عمران سازه – مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)-
فیزیک هسته‌ای – فیزیک اتمی مولکولی- فیزیک حالت جامد- ریاضی محض (آنالیز)-
ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)- آمار ریاضی- مهندسی برق – مهندسی شیمی-
مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری
دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چهابهار
شنبه ۲۷/۶/۸۹ لغایت سه شنبه ۳۰/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه علم و صنعت ایران
ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ شهریورماه سال جاری انجام می‌گیرد.
پذیرفته شدگان برای کسب اطلاعات دقیق تر از نحوه مراجعه و ارائه مدارک به
سایت اینترنتی http://pga.iust.ac.ir و یا http:/edu.iust.ac.ir مراجعه
نمایند.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ لغایت چهارشنبه ۱۷/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
– پذیرفته شدگان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از مدارک ثبت نامی و زمان و
ساعت مراجعه می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس
www.kntu.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه مازندران
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ لغایت سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
شنبه مورخ ۲۷/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان خواهر از ساعت ۸ لغایت ۱۴
یکشنبه مورخ ۲۸/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان برادر از ساعت ۸ لغایت ۱۴
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شنبه ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
– پذیرفته شدگان قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه، جهت ثبت نام به آدرس
www.gausca.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
دانشگاه کاشان
تاریخ ۲۱/۶/۸۹ لغایت ۲۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ و دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه علوم و فنون مازندران
سه شنبه ۱۶/۶/۸۹ و چهارشنبه ۱۷/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه شاهد
شنبه ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
علاوه بر مدارک اعلام شده ازطرف سازمان سنجش مدارک زیر ضروری است:
۱-اصل کارت ملی و دو برگ تصویر آن ۲-هشت قطعه عکس ۴  ۳ تهیه شده در سال جاری ۳-کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹
دانشکده علوم اقتصادی
تاریخ ۲۰/۶/۸۹ و ۲۱/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
داوطلبان برای اطلاع از جزئیات ثبت نام به سایت دانشگاه به نشانی www.ses.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه ملایر
شنبه ۲۰/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
موسسه آموزش عالی مهر البرز (مجازی)
این موسسه از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۲ شهریورماه سال ۱۳۸۹ ازطریق سایت موسسه به
آدرس www.mehralborz.ac.ir بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ و چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان

دانشگاه هرمزگان
یکشنبه ۲۸/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان خواهران
دوشنبه ۲۹/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان برادران
دانشکده اصول الدین
شنبه ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ پذیرفته شدگان کد رشته محل تحصیل ۱۸۳۹ بانوان تهران
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ لغایت پنج شنبه ۲۵/۶/۸۹ پذیرفته شدگان کد رشته محل تحصیل ۱۸۴۰ بانوان قم و ۱۸۴۱ آقایان قم
دانشکده الهیات میبد
الف ـ برنامه پذیرش و ثبت‌نام:
ردیف تاریخ ثبت‌نام ساعت مراجعه
۱ شنبه ۱۳/۶/۸۹ ۱۳-۸
۲ یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ ۱۳-۸

 

ب ـ مدارک لازم: ۱- اصل شناسنامه و یک سری فتوکپی کامل شناسنامه (برادران
دو سری) ۲- اصل کارت ملی و تصویر آن ۳- اصل یا گواهی موقت کارشناسی و تصویر
آن با ارائه فرم ۱۴ و تصویر آن ۴-۸ قطعه عکس ۴*۳ پشت‌نویسی شده ۵-
پذیرفته‌شدگان دوره شبانه باید قبل از ثبت‌نام مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
(چهارمیلیون ریال) به صورت علی‌الحساب به حساب ۲۰۰۷۵۱۸۱۸۰ بانک تجارت
دانشگاه یزد واریز نموده و فیش آن را در زمان ثبت‌نام ارائه نمایند. ج ـ
محل ثبت‌نام: یزد ـ میبد ـ بلوار شهداء ـ دانشکده الهیات میبد
دانشگاه ارومیه
ثبت‌نام اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۵/۶/۸۹ لغایت چهارشنبه ۱۷/۶/۸۹
ثبت‌نام بصورت حضوری (جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک و انتخاب واحد). ۱-
مورخ ۲۰/۶/۸۹ دانشکده‌های علوم پایه، دامپزشکی، اقتصاد و منابع طبیعی. ۲-
مورخ ۲۱/۶/۸۹ دانشکده‌های فنی و مهندسی و ادبیات و علوم انسانی. ۳- مورخ
۲۲/۶/۸۹ دانشکده کشاورزی و مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه.
یادآوری می‌نماید ثبت‌نام بدون کدرهگیری که از طریق اینترنت دریافت
نموده‌اند امکان‌پذیر نخواهد بود.
دانشگاه صنعتی شاهرود
ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد این دانشگاه بصورت اینترنتی
می‌باشد. لازم است دانشجویان از روز شنبه مورخ ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه
۱۵/۶/۸۹ به سایت دانشگاه به آدرس www.shahroodut.ac.ir مراجعه و براساس
اطلاعیه‌های صادره، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام و طبق جدول ذیل جهت
ثبت‌نام نهایی و تحویل مدارک حضوراً به دانشگاه مراجعه نمایند.
تذکر مهم: لازم است به داوطلبان عزیز تاکید گردد مراجعه حضوری آنان در
تاریخ‌های ۱۳/۶/۸۹ لغایت ۱۵/۶/۸۹ به این دانشگاه به هیچ عنوان لازم
نمی‌‌باشد. فقط جهت ثبت‌نام نهایی و تحویل مدارک باید طبق جدول ذیل به
دانشگاه مراجعه نمایند.
جدول زمانبندی ثبت‌نام نهایی و تحویل مدارک کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ به تفکیک رشته و تاریخ
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹
عمران معدن فیزیک
برق ریاضی شیمی
مکانیک کشاورزی زمین‌شناسی
کامپیوتر مدیریت MBA
تربیت بدنی

 

 

 

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روز تاریخ و ساعت مراجعه مراجعه براساس حرف اول نام‌خانوادگی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ حرف الف تا ش
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ حرف ص تا ی
-پذیرفته‌شدگان واحد دانشگاهی ماهشهر در زمان‌های ذکر شده باید به محل این دانشگاه واقع در بندرماهشهر مراجعه نمایند.
-پذیرفته‌شدگان واحد دانشگاه بندرعباس (هرمز) جهت ثبت‌نام در تاریخ‌های فوق
به دانشکده کشتی‌سازی و علوم دریایی واقع در بندرعباس مراجعه نمایند.
– پذیرفته‌شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) جهت اطلاع از نحوه پرداخت شهریه
تحصیلی خود به آدرس سایت http://www.aut.ac.ir/opentraining مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: ۱- اصل شناسنامه ۲-چهارسری فتوکپی شناسنامه

دانشگاه اصفهان
کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹ دانشگاه اصفهان، به
استحضار می‌رساند پذیرفته‌‌شدگان آزمون می‌توانند از تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ لغایت
۱۵/۶/۱۳۸۹ با مراجعه به سایت ثبت‌نام الکترونیک به نشانی:
http://daneshjoo.ui.ac.ir نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت‌‌نام الکترونیک
اقدام نمایند. بدیهی است اطلاعاتی همچون مدارک موردنیاز ثبت‌نام، زمان
تحویل مدارک، استفاده از امکانات رفاهی، کارت موقت دانشجویی و زمان شروع
کلاسها از طریق سامانه ثبت‌نام در اختیار شما قرار خواهد گرفت، لذا از
مراجعه حضوری خودداری فرمایید.
دانشگاه پیام‌نور استان تهران
پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به سایت دانشگاه به آدرس www.tpnu.ac.ir مراجعه نمایند.
پژوهشگاه مواد و انرژی
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته‌شدگان از ساعت ۱۰ صبح
پذیرفته‌شدگان جهت اطلاع در خصوص ارائه مدارک لازم می‌توانند به سایت http://www.mere.ui.ir مراجعه نمایند.
آدرس محل ثبت‌نام: مشکین‌دشت ـ روبروی شهرداری ـ پژوهشگاه مواد و انرژی
موسسه آموزش‌عالی غیرانتفاعی مجازی نور طوبی
پنج شنبه مورخ ۱۸/۶/۸۹ (از ساعت ۹ صبح لغایت ۵ بعدازظهر) را برای ثبت‌نام
از پذیرفته‌‌شدگان رشته‌های مربوط به این موسسه (حقوق خصوصی، مدیریت MBA
گرایش‌های استراتژی، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت توسعه سازمان و
منابع انسانی و مهندسی فناوری، اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک) در نظر
گرفته است. محل ثبت‌نام: تهران ـ خ استاد مطهری ـ تقاطع خیابان شهید مفتح ـ
دانشکده الهیات دانشگاه تهران ـ ساختمان جدید ضمناً عنایت فرمایید آدرس
سایت و تلفن‌های موسسه را نیز جهت اطلاع از مدارک موردنیاز ثبت‌نام در
اختیار پذیرفته‌شدگان محترم قرار دهید. آدرس: www.nooretouba.ac.ir
تلفن‌ها: ۸۸۴۷۳۷۹۲، ۸۸۴۷۳۷۹۱
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ و سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه صنعت آب و برق
جهت آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت نام به سایت دانشگاه به آدرس www.pwut.ac.ir مراجعه نمایند.
پژوهشگاه هوافضا
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه یاسوج
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
پذیرفته‌شدگان برای اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشگاه یاسوج به آدرس www.yu.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
تاریخ ۱۶/۶/۸۹ لغایت ۱۸/۶/۸۹ کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه پیام نور ـ مرکز سقز
تاریخ‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۸۹ کلیه پذیرفته شدگان

 

دانشگاه تهران
اطلاعیه ثبت نام الکترونیکی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد روزانه ،
نوبت دوم ، ویژه فرهنگیان و پردیس بین المللی کیش سال تحصیلی ۹۰-۸۹
دانشگاه تهران
ضمن عرض تبریک و خیرمقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان
آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران ، توجه پذیرفته شدگان
محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی ، مدارک مورد نیاز
، زمان ومحل تحویل مدارک ضروری وانتخاب واحد جلب می نماید:
۱- بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ ۱۳/۰۶/۸۹ لغایت روز
جمعه ۱۹/۰۶/۸۹ می باشد .( ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی
است) ۲-پذیرفته شدگان محترم پس از ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ
۲۰/۰۶/۸۹ لغایت روز سه شنبه ۲۳/۰۶/۸۹ لازم است ، براساس جدول زمان بندی کد
رشته قبولی صبح از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
جهت تحویل اصل مدارک ضروری وانتخاب واحد به محل دانشکده های تعیین شده
(جدول شماره ۲) مراجعه نمایند . ۳-پذیرفته شدگان نوبت دوم لازم است بر اساس
جدول (شماره ۱) ، مبالغ مذکور را به صورت علی الحساب به شماره حساب های
مندرج در اطلاعیه (جدول شماره ۳) واریز نمایند. ۴-پذیرفته شدگان حین خدمت
نظام وظیفه ، لازم است قبل از ثبت نام الکترونیکی جهت ترخیص از خدمت به
اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( واقع در خ انقلاب- خ ۱۶ آذر- نبش خ نصرت
– ساختمان معاونت آموزشی ) مراجعه نمایند . بدیهی است ثبت نام این قبیل
پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص از خدمت از مدیریت وظیفه عمومی می
باشد . ۵-پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام موظف به اسکن برگه مذکور می باشند
۶-تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور در دانشگاهها مستلزم کسب
مجوز از مدیریت حوزه می باشد.تذکر : تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی
ممنوع می باشد و هر زمان مشخص شود دانشجو ، تحصیل همزمان داشته است از
تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از وی سلب می گردد . لازم به ذکر
است پذیرفته شدگان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس
اینترنتی سایت اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران http://gaa.ut.ac.ir
مراجعه نمایند .
اصل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد واسکن مدارک
۱- اصل گواهی موقت یا اصل فرم روزنامه ویا ارائه نامه ای مبنی بر فارغ
التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹ در مقطع کارشناسی ۲- ارائه اصل موافقت
نامه رسمی از سازمان محل خدمت ، مربوط به شاغلین در موسسات و دوایر دولتی
(آموزش وپرورش- قوه قضائیه – نیروهای مسلح – … ) ۳- ارائه اصل فرم تکمیل
شده شماره ۳ از صفحه ۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی
مربوط به واجدین شرایط وزارت آموزش وپرورش(ویژه فرهنگیان ) ۴-ارائه مجوز
تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور از مدیریت حوزه علمیه (خاص
طلاب) ۵ – ارائه گواهی رتبه اولی صادر شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه ویا
موسسه آموزش عالی محل تحصیل دوره کارشناسی (منحصراً مربوط به پذیرفته شدگان
سهمیه رتبه اول) ۶- عکس ۴×۳ (فقط اسکن)۷- فتوکپی شناسنامه تمام صفحات (فقط
اسکن)۸- کارت ملی (فقط اسکن)۹-کارت پایان خدمت یا معافیت (فقط اسکن)۱۰-
ارائه دو نسخه پرینت فرم مشخصات فردی پذیرفته شده پس از ثبت نام الکترونیکی
(هنگام تحویل مدارک) ۱۱- ارائه دونسخه فرم تعهد آموزش رایگان وکمیته
انضباطی (هنگام تحویل مدارک)
 

جدول شماره (۱)
میزان شهریه های ثابت ومتغییر پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد نوبت دوم
سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
گروه آموزشی شهریه ثابت (هر نیمسال)(به ریال) شهریه متغییر(هر واحد) شهریه هر واحد پایان¬نامه(به ریال)
نظری(به ریال) عملی(به ریال)
علوم انسانی(و ویژه فرهنگیان) ۰۰۰/۵۰۰/ ۳ ۰۰۰/۷۰۰ ۰۰۰/۸۷۵ ۰۰۰/۷۵۰/۱
فنی و مهندسی ۰۰۰/۵۰۰/۴ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲
علوم¬پایه ـ دامپزشکی -کشاورزی و هنر ۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۲
هزینه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
گروه آموزشی شهریه ثابت (به ریال) میانگین شهریه متغییر واحدهای نظری وعملی هرواحد(به ریال)
هنر ۰۰۰/۳۷۵/۲۱ ۰۰۰/۲۰۰/۲
علوم انسانی ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۲۰۰/۲
علوم پایه ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ۰۰۰/۲۰۰/۲
فنی ومهندسی وعلوم پایه ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ۰۰۰/۲۰۰/۲

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم کارشناسی ارشد نوبت دوم می رساند شهریه
علی الحساب نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که باید به حساب غیر قابل برداشت
پردیس / دانشکده / موسسه مربوطه واریز گردد ، بر مبنای رشته تحصیلی به شرح
ذیل می باشد :
۱-رشته های علوم پایه ، کشاورزی ، دامپزشکی ، هنر ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ ریال ۲-رشته
های علوم انسانی و ویژه فرهنگیان ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال ۳- رشته های فنی ومهندسی
۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال توجه : همانگونه که در دفترچه راهنمای آزمون نیز آمده است
دانشگاه تعهدی برای پرداخت وام به دانشجویان نوبت دوم ندارد . در عین حال ،
در صورت تامین اعتبار لازم از سوی صندوق رفاه دانشجویان و طی مراحل قانونی
از سوی متقاضی ، وام مربوطه پرداخت خواهد شد .

 

جدول شماره (۲)
آدرس پردیس/دانشکده های دانشگاه تهران (جهت تحویل مدارک)
ردیف پردیس/دانشکده آدرس (محل تحویل مدارک)
۱ اقتصاد تهران – خ کارگر شمالی (امیر آباد)- روبروی بیمارستان شریعتی
۲ ادبیات و علوم انسانی تهران- خ انقلاب اسلامی – درب اصلی دانشگاه تهران- پردیس مرکزی
۳ الهیات و معارف اسلامی تهران- خ شهید استاد مطهری – تقاطع خیابان شهید مفتح
۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران – خ کارگر شمالی – خ پانزدهم
۵ جغرافیا تهران- خ انقلاب اسلامی – خیابان قدس – انتهای کوچه آذین پلاک۵۰
۶ حقوق و علوم سیاسی تهران- خ انقلاب اسلامی – درب اصلی دانشگاه تهران – پردیس مرکزی
۷ دامپزشکی تهران- خ آزادی-روبروی خ رستم -نبش دکتر محمد قریب – دانشکده دامپزشکی
۸ روانشناسی و علوم تربیتی تهران- بزرگراه شهید چمران- زیر پل نصر(گیشا(
۹ زبانهاوادبیات خارجی انتهای خیابان کارگر – نرسیده به خیابان شانزدهم
۱۰ علوم تهران- خ انقلاب اسلامی – درب اصلی دانشگاه تهران- پردیس مرکزی
۱۱ علوم اجتماعی تهران – بزرگراه جلال آل احمد – جنب بیمارستان شریعتی
۱۲ فنی تهران- خ کارگر شمالی (امیرآباد) بالاتر از تقاطع بزرگراه جلال آل احمد- پائین تر از کوی دانشگاه – پردیس شماره ٢ فنی
۱۳ بیوشیمی،بیوفیزیک تهران- خ انقلاب اسلامی – درب اصلی دانشگاه تهران- پردیس مرکزی
۱۴ ژئوفیزیک تهران- انتهای خ کارگر شمالی(امیرآباد) بالاتر از سازمان انرژی اتمی
۱۵ مدیریت تهران – تقاطع خ جلال آل احمدو بزرگراه شهید چمران
۱۶ محیط زیست تهران- خ انقلاب اسلامی خ قدس – قبل از خ طالقانی
۱۷ هنرهای زیبا تهران -خ انقلاب اسلامی – درب اصلی دانشگاه تهران – پردیس مرکزی دانشگاه
۱۸ کشاورزی و منابع طبیعی کرج -بلوارشهیدچمران- سه راه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
۱۹ ابوریحان شهرستان پاکدشت-کیلومتر ٢٢ بلوار امام رضا(ع) خاوران سابق
۲۰ قم شهرستان قم- کیلومتر ۵ جاده قدیم قم- تهران
۲۱ مطالعات جهان تهران- خ کارگرشمالی -خ ١۶ (فرشی مقدم)- پارک علم وفناوری – دانشکده مطالعات جهان
۲۲ کارآفرینی تهران- انتهای خ کارگر شمالی – نبش خ شانزدهم
۲۳ پردیس بین المللی کیش تهران- بلوار کشاورز- تقاطع ۱۶آذر وبلوار کشاورز- جنب سینما بلوار-پ۲۷۶- پردیس بین المللی کیش
۲۴ مرکزتحقیقات بین المللی بیابان تهران-بلوارکشاورز-خ قدس- ک شاهد – پ۳۷ جدید – طبقه ۴
جدول شماره (۳)
شماره حساب پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه/دانشگاه تهران
ردیف پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه شماره حساب
۱ اقتصاد ۱۸۷۱۱۷۲۹ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲ ادبیات و علوم انسانی ۱۸۷۱۱۷۳۷ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۳ الهیات و معارف اسلامی ۱۸۷۱۱۷۴۵ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۸۷۱۱۷۸۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۵ جغرافیا ۱۸۷۱۱۷۹۶ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۶ حقوق و علوم سیاسی ۱۸۷۱۱۸۱۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۷ دامپزشکی ۱۸۷۱۱۸۳۴ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۸ روانشناسی و علوم تربیتی ۱۸۷۱۱۸۴۲ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۹ زبانهاوادبیات خارجی ۱۸۷۱۱۸۶۹ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۰ علوم ۱۸۷۱۱۸۷۷ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۱ علوم اجتماعی ۱۸۷۱۱۸۸۵ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۲ فنی ۱۸۷۱۱۶۴۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۳ بیوشیمی،بیوفیزیک ۱۸۷۱۲۰۸۳ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۴ ژئوفیزیک ۱۸۷۱۲۱۰۵ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۵ مدیریت ۱۸۷۱۲۱۱۳ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۶ محیط زیست ۱۸۷۱۲۱۲۱ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۷ هنرهای زیبا ۱۸۷۱۱۶۵۶ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۸ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱۵۲۴-۱۸۰۸ بانک تجارت شعبه فارابی کرج
۱۹ ابوریحان ۱۹۲۰۴۰۶۶۳ بانک تجارت شعبه پاکدشت-کد۱۹۲۲-به نام درآمد اختصاصی پردیس ابوریحان
۲۰ قم ۷۸۷۰۲۳۵۰۱۵ بانک تجارت – شعبه شهرک امام حسن قم
۲۱ مطالعات جهان ۱۸۷۱۱۵۲۴ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲۲ کارآفرینی ۱۳۵۸۶۱۶۶۹ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲۳ پردیس بین المللی کیش ۱۳۵۸۶۳۴۸۳ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ به نام
دانشگاه تهران قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲۴ مرکزتحقیقات بین المللی بیابان ۱۱۶۰۵-۱۸۰۸ بانک تجارت شعبه فارابی کرج
-کد۴۸۳ به نام حساب غیرقابل برداشت مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
ضمناً شماره تلفن هاى ۶۶۴۰۶۷۵۵ و۸۸۹۵۴۲۰۵ و ۸۸۹۵۸۰۸۹ و ۸۸۹۶۷۱۶۵ و۸۸۹۶۷۶۴۰
و۸۸۹۷۰۷۲۸ و۶۱۱۱۲۱۲۲و۶۱۱۱۲۱۱۸و۶۱۱۱۲۹۷۵ و ۶۱۱۱۲۱۲۹ پاسخگوى مشکلات ثبت نام
الکترونیکى مى باشد.

 

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم

 

 

 

شنبه
۲۰/۶/۸۹

 

 

 

 

 

 

 

صبح
نوبت دوم
(شبانه)

زمان :
۸ الی۳۰/۱۲ پردیس دانشکده های فنی : مهندسی برق ،الکترونیک، تکنولوژی نیمه
هادی(۵۲۵۱) – مهندسی برق، الکترونیک ، مدارو سیستم(۵۲۵۲) – مهندسی برق،
قدرت سیستم ها و فشارقوی(۵۳۶۸)- مهندسی برق، قدرت، ماشین های الکترونیکی و
الکترونیک قدرت(۵۳۶۹)- مهندسی برق، مخابرات، سیستم(۵۴۶۹) – مهندسی برق،
مخابرات، میدان(۵۴۷۰)- مهندسی برق ،کنترل(۵۵۳۵)- مهندسی پزشکی،
بیوالکتریک(۵۵۷۰)- مهندسی اکتشاف نفت(۵۵۹۶)- مهندسی معدن، فرآوری مواد
معدنی(۶۵۳۱)- مهندسی معدن ، مکانیک سنگ(۶۵۴۴)- مهندسی معدن ، استخراج
معدن(۶۵۶۳)- مهندسی معدن ، اکتشاف معدن(۶۵۷۹)- مهندسی حفاری و بهره برداری
نفت رشته مهندسی نفت- مهندسی حفاری و بهره برداری(۵۶۰۶)- مهندسی شیمی مخازن
هیدروکربوری(۵۶۱۸)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی: زبان و ادبیات فارسی(۱۰۵۹)- زبان وادبیات
عرب(۱۳۲۷)- مترجمی زبان عربی(۱۳۵۱)- فر هنگ و زبانهای باستانی (۱۷۳۳)
دانشکده اقتصاد : علوم اقتصادی(۱۳۸۰)- علوم اقتصادی ، اقتصاد محیط زیست
(۱۳۸۱)- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(۱۴۲۵)- اقتصاد انرژی(۱۴۳۴)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی :* حقوق خصوصی(۲۵۳۵)- حقوق بین الملل(۲۵۶۵)-
حقوق جزا و جرم شناسی(۲۵۹۸)- حقوق عمومی(۲۶۲۸)- حقوق بشر(۲۶۳۸)- * حقوق
مالکیت فکری(۲۶۴۷)- * حقوق تجاری ، اقتصادی بین المللی(۲۶۶۶)
دانشکده علوم اجتماعی : مردم شناسی(۱۶۴۹)- جمعیت شناسی(۱۶۵۳)- جامعه
شناسی(۱۶۷۷)- توسعه روستایی ، توسعه اجتماعی(۱۶۹۹)- توسعه روستایی ، مدیریت
توسعه(۱۷۰۰)- برنامه ریزی رفاه اجتماعی(۱۷۰۳)- مطالعات جوانان(۱۷۱۶)-
برنامه ریزی گردشگری توریسم(۱۷۲۱)- مطالعات زنان(۲۹۲۲)- علوم ارتباطات
اجتماعی(۲۹۲۸)- مطالعات فرهنگی و رسانه(۲۹۳۴)- پژوهش علوم اجتماعی(۲۹۵۸)
دانشکده مطالعات جهان : مطالعات آمریکای شمالی(۲۷۷۷)- مطالعات آمریکای
لاتین(۲۷۷۹) – مطالعات بریتانیا(۲۷۸۱)- مطالعات روسیه (۲۷۸۳)- مطالعات
فرانسه(۲۷۸۵)- مطالعات شبه قاره هند(۲۷۸۷)
پردیس علوم : زمین شناسی پترولوژی(۳۴۱۶)_ زمین شناسی اقتصادی(۳۴۴۰)- زمین
شناسی ، چینه شناسی و فسیل شناسی(۳۵۰۰)- زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ
شناسی(۳۵۲۱)- زمین شناسی نفت(۳۵۲۷)- زمین شناسی مهندسی(۳۵۳۵)- شیمی
فیزیک(۳۶۳۰)- شیمی آلی(۳۷۲۲)- شیمی معدنی(۳۸۲۷)- شیمی تجزیه(۳۹۱۷)- نانو
شیمی (۴۰۰۹)
مرکز تحقیقات بین المللی بیابان: مهندسی منابع طبیعی ، مدیریت مناطق
بیابانی(۷۹۲۶)(۷۹۳۰)- مهندسی منابع همزیستی با بیابان ، تولیدات گیاهی
ودامی(۷۹۳۴)(۷۹۳۵)- مهندسی منابع طبیعی، همزیستی با بیابان محیط زیست
ومنابع طبیعی(۷۹۳۶)(۷۹۳۷)- مهندسی منابع طبیعی ، همزیستی با بیابان ، توسعه
عمران مناطق بیابانی (۷۹۳۸)(۷۹۳۹)
دانشکده دامپزشکی : انگل شناسی دامپزشکی(۸۴۵۲)(۸۴۵۷)- قارچ شناسی (۸۴۶۷)(۸۴۶۸)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی ، آبیاری وزهکشی(۷۱۵۹)-
مهندسی کشاورزی، سازه های آبی(۷۱۸۷)- مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع
آب(۷۲۱۱)- مهندسی کشاورزی، اصلاح نباتات(۷۲۴۳)- مهندسی کشاورزی،
زراعت(۷۲۸۷)- علوم و تکنولوژی بذر(۷۳۰۷)- مهندسی کشاورزی،
اقتصادکشاورزی،تولیدوبازاریابی(۷۳۳۵)- مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی، سیاست
و توسعه روستایی(۷۳۳۶)- مهندسی کشاورزی،علوم باغبانی، بیوتکنولوژی وژنتیک
مولکولی(۷۴۰۶)- مهندسی کشاورزی، علوم باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح درختان
میوه(۷۴۰۷)- مهندسی کشاورزی، علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح
سبزیها(۷۴۰۸)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان
زینتی(۷۴۰۹)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی،فیزیولوژی وفناوری پس از
برداشت محصولات باغبانی(۷۴۱۰)- مهندسی کشاورزی، ترویج کشاورزی(۷۴۴۵)
پردیس کیش : زبان و ادبیات فارسی(۱۱۲۵)- تربیت بدنی، فیزیولوژی
ورزشی(۱۴۸۷)- تربیت بدنی، رفتار حرکتی(۱۵۱۶)- تربیت بدنی، حرکات اصلاحی و
آسیب شناسی(۱۵۳۳)- تربیت بدنی، مدیریت ورزشی(۱۵۶۲)
بعد از ظهر
روزانه
زمان : ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶ پردیس دانشکده های فنی : مهندسی برق، الکترونیک،
تکنولوژی نیمه هادی(۵۲۱۲)- مهندسی برق، الکترونیک ، مدارو سیستم(۵۲۱۳) –
مهندسی برق، قدرت سیستم ها و فشارقوی(۵۳۲۱) – مهندسی برق، قدرت، ماشین های
الکترونیکی و الکترونیک قدرت(۵۳۲۲)- مهندسی برق ،مخابرات، سیستم(۵۴۱۸)-
مهندسی برق، مخابرات، میدان(۵۴۱۹)- مهندسی برق، کنترل(۵۵۱۵)- مهندسی پزشکی،
بیوالکتریک(۵۵۶۲)- مهندسی اکتشاف نفت(۵۵۸۹)- مهندسی معدن فرآوری مواد
معدنی(۶۵۲۴)- مهندسی معدن ، مکانیک سنگ(۶۵۳۷)- مهندسی معدن ، استخراج
معدن(۶۵۵۴)- مهندسی معدن اکتشاف معدن(۶۵۷۰)- مهندسی حفاری و بهره برداری
نفت رشته مهندسی نفت- مهندسی حفاری و بهره برداری (۵۵۹۹)- مهندسی شیمی
مخازن هیدروکربوری(۵۶۱۱)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی :زبان و ادبیات فارسی(۱۰۱۶)- زبان وادبیات
عرب(۱۳۰۵)- مترجمی زبان عربی(۱۳۴۵)- فر هنگ و زبانهای باستانی (۱۷۲۶)-
فلسفه(۲۰۵۹)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹
 

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
دانشکده اقتصاد : علوم اقتصادی(۱۳۵۹)- علوم اقتصادی ، اقتصاد محیط زیست
(۱۳۶۰)- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(۱۴۱۹)- اقتصاد انرژی(۱۴۳۱)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی :حقوق خصوصی(۲۵۱۱)- حقوق بین الملل(۲۵۵۹)- حقوق
جزا و جرم شناسی(۲۵۸۱)- حقوق عمومی(۲۶۱۹)- حقوق بشر(۲۶۳۶)- حقوق مالکیت
فکری(۲۶۴۲)- حقوق تجاری ، اقتصادی بین المللی(۲۶۶۵)
دانشکده علوم اجتماعی : مردم شناسی(۱۶۴۸)- جمعیت شناسی(۱۶۵۰)- جامعه
شناسی(۱۶۶۲)- توسعه روستایی ، توسعه اجتماعی(۱۶۹۷)- توسعه روستایی ، مدیریت
توسعه(۱۶۹۸)- برنامه ریزی رفاه اجتماعی(۱۷۰۱)- مطالعات جوانان(۱۷۱۴)-
برنامه ریزی گردشگری توریسم(۱۷۲۰)- مطالعات زنان(۲۹۱۹)- علوم ارتباطات
اجتماعی(۲۹۲۳)- مطالعات فرهنگی و رسانه(۲۹۳۳)- پژوهش علوم اجتماعی(۲۹۵۰)
دانشکده مطالعات جهان : مطالعات آمریکای شمالی(۲۷۷۶)- مطالعات آمریکای
لاتین(۲۷۷۸) – مطالعات بریتانیا(۲۷۸۰)- مطالعات روسیه (۲۷۸۲)- مطالعات
فرانسه(۲۷۸۴)- مطالعات شبه قاره هند(۲۷۸۶)
پردیس علوم : زمین شناسی پترولوژی(۳۴۰۵)_ زمین شناسی اقتصادی(۳۴۲۶)- زمین
شناسی ، چینه شناسی و فسیل شناسی(۳۴۹۱)- زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ
شناسی(۳۵۱۷)- زمین شناسی نفت(۳۵۲۵)- زمین شناسی مهندسی(۳۵۳۲)- شیمی
فیزیک(۳۵۹۵)- شیمی آلی(۳۶۷۹)- شیمی معدنی(۳۷۹۰)- شیمی تجزیه(۳۸۷۷)- نانو
شیمی (۴۰۰۷)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی ، آبیاری وزهکشی(۷۱۴۰)-
مهندسی کشاورزی، سازه های آبی(۷۱۷۶)- مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع
آب(۷۲۰۱)- مهندسی کشاورزی، اصلاح نباتات(۷۲۲۲)- مهندسی کشاورزی،
زراعت(۷۲۶۲)- علوم و تکنولوژی بذر(۷۳۰۵)- مهندسی کشاورزی،
اقتصادکشاورزی،تولیدوبازاریابی(۷۳۲۵)- مهندسی کشاورزی ،اقتصادکشاورزی،
سیاست و توسعه روستایی(۷۳۲۶)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی، بیوتکنولوژی
وژنتیک مولکولی(۷۳۶۰)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح
درختان میوه(۷۳۶۱)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح
سبزیها(۷۳۶۲)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان
زینتی(۷۳۶۳)- مهندسی کشاورزی ،علوم باغبانی، فیزیولوژی وفناوری پس از
برداشت محصولات باغبانی(۷۳۶۴)- مهندسی کشاورزی، ترویج کشاورزی(۷۴۴۴)
پردیس کیش : علوم اقتصادی(۱۴۱۱)- آموزش زبان انگلیسی(۲۴۴۲)- زبان و ادبیات انگلیسی(۲۴۶۳)- حقوق خصوصی(۲۵۵۷) – حقوق بین الملل(۲۵۷۵)

یک شنبه
۲۱/۶/۸۹

 

صبح
نوبت دوم
(شبانه)

زمان :
۸ الی۳۰/۱۲ پردیس دانشکده های فنی : مهندسی عمران ، سازه(۵۹۷۹) – مهندسی
عمران ، مهندسی زلزله(۶۰۴۹)- مهندسی عمران ، مکانیک خاک و پی(۶۰۹۸)- مهندسی
عمران ، راه و ترابری(۶۱۲۹)- مهندسی عمران ، مهندسی آب(۶۱۶۱)- مهندسی
عمران ، سازه های هیدرولیکی(۶۱۹۳)- مهندسی عمران ، سازه های دریایی(۶۲۱۸)-
مهندسی عمران ، مدیریت و مهندسی ساخت(۶۲۳۸)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ،
فتوگرامتری(۵۹۰۴)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ، ژئودزی(۵۹۱۲)- مهندسی
عمران ، نقشه برداری ، هیدروگرافی(۵۹۱۳)- مهندسی عمران ، سنجش از راه
دور(۵۹۲۱)- مهندسی عمران ، سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS (۵۹۲۷)- الگوریتم
و محاسبات(۶۸۶۸)- مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست(۶۲۵۷)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی : زبانشناسی همگانی(۱۷۵۹)- باستان شناسی (۲۷۹۶)
دانشکده الهیات و معارف اسلامی : علوم قرآن و حدیث(۱۸۰۸)- فقه و مبانی حقوق
اسلامی(۱۹۰۳)- فلسفه و کلام اسلامی(۱۹۶۳)- ادیان و عرفان(۲۰۲۰)- تاریخ و
تمدن ملل اسلامی(۲۰۳۴)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی: علوم سیاسی(۲۷۰۷)- روابط بین الملل(۲۷۳۹)-
مطالعات منطقه ای، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز(۲۷۵۷)- مطالعات منطقه ای،
مطالعات آمریکای شمالی(۲۷۵۸)- مطالعات منطقه ای، مطالعات اروپا(۲۷۵۹)-
مطالعات منطقه ای، مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا(۲۷۶۰)- * حقوق ، ثبت
اسناد و املاک(۳۳۲۸)
پردیس قم : مترجمی زبان عربی(۱۳۵۰)- علوم قرآن و حدیث(۱۸۰۷)- فقه و مبانی
حقوق اسلامی(۱۹۰۲)- فلسفه(۲۰۶۸)- فلسفه دین(۲۰۸۱)- حقوق خصوصی(۲۵۳۴)
دانشکده مدیریت : حسابداری(۲۸۹۹)- مدیریت رسانه(۲۹۴۱)- مدیریت بازرگانی(۳۰۰۳)- مدیریت بازرگانی بیمه(۳۰۰۴)
پردیس علوم : شیمی پلیمر(۴۰۲۳)- فیزیک اتمی مولکولی(۴۲۳۰)- فیزیک حالت
جامد(۴۲۳۱)- فیزیک ذرات بنیادی(۴۲۳۲)- فیزیک گرانش و فیزیک نجومی(۴۲۳۳)-
فیزیک هسته ای(۴۲۳۴)- نانوفیزیک(۴۳۵۷)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ،
سیستماتیک اکولوژی(۴۴۶۹)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ، فیزیولوژی
گیاهی(۴۴۷۰)- زیست شناسی علوم جانوری ، بیوسیستماتیک جانوری(۴۵۳۵)- زیست
شناسی علوم جانوری، فیزیولوژی جانوری(۴۵۳۶)- زیست شناسی ،
میکروبیولوژی(۴۵۷۰)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹

 

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم

 

 

 

 

(ادامه)

یک شنبه
۲۱/۶/۸۹

صبح
نوبت دوم
(شبانه)

زمان :
۸ الی۳۰/۱۲
مرکز تحقیقات بیوشیمی ، بیوفیزیک( I.BB) : بیوفیزیک(۳۶۶۳) (۳۶۶۴) (۴۳۴۹) (۴۳۵۰) (۴۴۱۵) (۴۴۱۷) – بیوشیمی(۴۳۹۳) (۴۴۰۴)
پردیس هنرهای زیبا : برنامه ریزی شهری و منطقه ای(۸۱۱۴)- طراحی شهری(۸۱۳۷)-
طراحی شهری ، مدیریت شهری(۸۱۳۶)- مهندسی معماری(۸۱۶۳)- معماری منظر(۸۱۸۰)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی ، آموزش کشاورزی(۷۴۴۷)-
مهندسی کشاورزی علوم خاک ، بیولوژی و تکنولوژی خاک(۷۵۳۴)- مهندسی کشاورزی،
علوم خاک ، پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک(۷۵۳۵)- مهندسی کشاورزی ،علوم
خاک ، شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه(۷۵۳۶)- مهندسی کشاورزی ، فیزیک خاک
و حفاظت خاک(۷۵۳۷)- مهندسی کشاورزی ، علوم دامی ، تغذیه دام(۷۶۳۸)- مهندسی
کشاورزی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام(۷۶۴۰)- مهندسی کشاورزی ، علوم دامی ،
فیزیولوژی دام(۷۶۴۱)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، بیوتکنولوژی
غذایی(۷۷۷۰)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، علوم و مواد
غذائی(۷۷۷۱)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، فناوری تبدیل مواد
غذایی(۷۷۷۲)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، مهندسی صنایع
غذایی(۷۷۷۳)
پردیس کیش: حقوق عمومی(۲۶۳۵)- مدیریت مالی(۳۱۵۹)- مدیریت
بازرگانی(MBA)بازاریابی(۳۲۸۴)- مدیریتMBA، مدیریت توسعه سازمان و
منابع(۳۲۸۵)- مدیریتMBA، توسعه تکنولوژی(۳۲۸۶)- مدیریتMBA،مدیریت
مالی(۳۲۸۷)
 

بعد از ظهر
روزانه

زمان : ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶ پردیس دانشکده های فنی : مهندسی عمران ،
سازه(۵۹۴۲) – مهندسی عمران ، مهندسی زلزله(۶۰۳۰)- مهندسی عمران ، مکانیک
خاک و پی(۶۰۶۷)- مهندسی عمران ، راه و ترابری(۶۱۱۸)- مهندسی عمران ، مهندسی
آب(۶۱۴۴)- مهندسی عمران ، سازه های هیدرولیکی(۶۱۷۴)- مهندسی عمران ، سازه
های دریایی(۶۲۱۰)- مهندسی عمران ، مدیریت ومهندسی ساخت(۶۲۳۴)- مهندسی عمران
، نقشه برداری ، فتوگرامتری(۵۹۰۲)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ،
ژئودزی(۵۹۰۸)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ، هیدروگرافی(۵۹۰۹)- مهندسی
عمران سنجش از راه دور(۵۹۱۸)- مهندسی عمران ، سیستمهای اطلاعات
جغرافیاییGIS (۵۹۲۴)- الگوریتم و محاسبات(۶۸۶۷)- مهندسی عمران ، مهندسی
محیط زیست(۶۲۴۴)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی : تاریخ ایران باستان (۱۵۶۳)- تاریخ ایران
اسلامی (۱۵۷۶)- تاریخ مطالعات خلیج فارس (۱۶۰۵) – تاریخ مطالعات قفقاز و
آسیای مرکزی(۱۶۰۹) – تاریخ اسناد و مدارک آرشیوی (۱۶۱۰)- تاریخ، تاریخ
اسلام(۱۶۱۸)- زبانشناسی همگانی(۱۷۴۴)- باستان شناسی (۲۷۹۰)
دانشکده الهیات و معارف اسلامی : علوم قرآن و حدیث(۱۷۹۲)- فقه و مبانی حقوق
اسلامی(۱۸۸۴)- فلسفه و کلام اسلامی(۱۹۴۹)- ادیان و عرفان(۲۰۱۵)- تاریخ و
تمدن ملل اسلامی(۲۰۲۹)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی : علوم سیاسی(۲۶۹۴)- روابط بین الملل(۲۷۲۹)-
مطالعات منطقه ای، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز(۲۷۴۹)- مطالعات منطقه ای،
مطالعات آمریکای شمالی(۲۷۵۰)- مطالعات منطقه ای، مطالعات اروپا(۲۷۵۱)-
مطالعات منطقه ای، مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا(۲۷۵۲)- * حقوق ، ثبت
اسناد و املاک(۳۳۲۶)
پردیس قم : مترجمی زبان عربی(۱۳۴۶)- علوم قرآن و حدیث(۱۷۹۳)- فقه و مبانی
حقوق اسلامی(۱۸۸۵)- فلسفه(۲۰۶۰)- فلسفه دین(۲۰۷۹)- حقوق خصوصی(۲۵۱۲)
دانشکده مدیریت : حسابداری(۲۸۸۲)- مدیریت رسانه(۲۹۳۸)- مدیریت بازرگانی(۲۹۷۴)- مدیریت بازرگانی بیمه(۲۹۷۵)

پردیس علوم : شیمی پلیمر(۴۰۲۲)- فیزیک اتمی مولکولی(۴۰۸۲)- فیزیک حالت
جامد(۴۰۸۳)- فیزیک ذرات بنیادی(۴۰۸۴)- فیزیک گرانش و فیزیک نجومی(۴۰۸۵)-
فیزیک هسته ای(۴۰۸۶)- نانوفیزیک(۴۳۵۲)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ،
سیستماتیک اکولوژی(۴۴۳۸)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ، فیزیولوژی
گیاهی(۴۴۳۹)- زیست شناسی علوم جانوری ، بیوسیستماتیک جانوری(۴۵۰۱)- زیست
شناسی علوم جانوری، فیزیولوژی جانوری(۴۵۰۲)- زیست شناسی ،
میکروبیولوژی(۴۵۶۵)
پردیس هنرهای زیبا : برنامه ریزی شهری و منطقه ای(۸۱۰۴)- طراحی شهری(۸۱۲۴)-
طراحی شهری ، مدیریت شهری(۸۱۲۵)- مهندسی معماری(۸۱۴۷)- معماری منظر(۸۱۷۶)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹

 

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی ، آموزش کشاورزی(۷۴۴۶)- علوم
خاک ، بیولوژی و تکنولوژی خاک(۷۴۹۰)- علوم خاک ، پیدایش و رده بندی و
ارزیابی خاک(۷۴۹۱)- علوم خاک ، شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه(۷۴۹۲)-
مهندسی کشاورزی ، فیزیک خاک و حفاظت خاک(۷۴۹۳)- مهندسی کشاورزی ، علوم دامی
، تغذیه دام(۷۵۸۱)- مهندسی کشاورزی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام(۷۵۸۳)-
مهندسی کشاورزی ، علوم دامی ، فیزیولوژی دام(۷۵۸۴)- مهندسی کشاورزی ، علوم و
صنایع غذایی ، بیوتکنولوژی غذایی(۷۷۵۰)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع
غذایی ، علوم و مواد غذایی (۷۷۵۱)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ،
فناوری تبدیل مواد غذایی(۷۷۵۲)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ،
مهندسی صنایع غذایی(۷۷۵۳)
پردیس کیش : مدیریتMBA، مدیریت استراتژی(۳۲۸۸)- زیست شناسی ، علوم سلولی
ملکولی(۴۵۸۸)- مکاترونیک(۵۵۸۷)- مهندسی پلیمر، صنایع پلیمر(۵۶۳۶)- مهندسی
صنایع(مشترک با فرانسه)(۵۸۴۵)- مهندسی صنایع(۵۸۴۶)- مکاترونیک(۶۵۲۰)
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹ صبح
نوبت دوم
(شبانه)

زمان :
۸ الی۳۰/۱۲ پردیس دانشکده های فنی: مهندسی مواد ، انتخاب و شناسائی روش
ساخت مواد مهندسی(۶۶۱۴)- مهندسی مواد ،شکل دادن فلزات(۶۶۳۵)- مهندسی مواد،
جوشکاری(۶۶۴۵)- مهندسی مواد، استخراج فلزات(۶۶۵۵)- مهندسی مواد، خوردگی و
حفاظت ازمواد(۶۷۰۸)- مهندسی مواد، ریخته گری(۶۶۹۲)- مهندسی فناوری
اطلاعاتIT(۶۷۶۱)- مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر(۶۷۸۱)- مهندسی
کامپیوتر، هوش مصنوعی، رباتیک(۶۸۱۶)- مهندسی کامپیوتر،نرم افزار(۶۸۴۷)-
مهندسی صنایع، صنایع(۵۸۳۳)- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی – برنامه ریزی
سیستمهای انرژی(۵۸۹۲)- مدیریت MBA، مدیریت عملیات(۳۲۵۴)- مهندسی سیستمهای
اقتصادی اجتماعی- تحقیق در عملیات(۵۸۹۳)
دانشکده زبانهاو ادبیات خارجی : زبان و ادبیات فرانسه(۲۳۵۹)- *مترجمی زبان
فرانسه(۲۳۶۸)- آموزش زبان انگلیسی(۲۴۱۵)- زبان و ادبیات انگلیسی(۲۴۵۸)-
آموزش زبان روسی(۲۴۸۲)- زبان و ادبیات روسی(۲۴۸۴)- مترجمی زبان
آلمانی(۲۴۹۱)- آموزش زبان ژاپنی(۲۶۸۶)- زبان و ادبیات اردو(۲۶۸۸)
دانشکده الهیات ومعارف اسلامی: فقه شافعی(۲۰۴۸)- مدرسی معارف اسلامی، خلاق
اسلامی(۳۳۱۱)- مدرسی معارف اسلامی،تاریخ وتمدن اسلامی(۳۳۱۷)- مدرسی معارف
اسلامی،آشنایی بامنابع اسلامی(۳۳۲۳)- تاریخ علم فیزیک وفناوری درجهان
اسلام(۵۱۲۰)
دانشکده روانشناسی: برنامه ریزی آموزشی(۲۱۰۶) (#۲۱۰۷)- تاریخ و فلسفه آموزش
و پرورش(۲۱۵۵)- مدیریت آموزشی(۲۱۹۶)( #۲۱۹۷)- آموزش بزرگسالان(۲۲۱۴)(
#۲۲۱۵)- تحقیقات آموزشی(۲۲۲۴)( #۲۲۲۵)
پردیس قم: حقوق جزا و جرم شناسی(۲۵۹۷)- حقوق عمومی(۲۶۲۷)- مدیریت بازرگانی ،
مدیریت بازاریابی(۳۰۰۵)- مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی(۳۰۰۶)- مدیریت
دولتی، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی(۳۰۶۱)- مدیریت اجرایی(۳۲۰۰)
دانشکده مدیریت: مدیریت دولتی(۳۰۶۰)- مدیریت صنعتی(۳۱۱۱)- مدیریت فناوری اطلاعات(۳۱۳۲)- مدیریت مالی(۳۱۵۵)
پردیس علوم: زیست شناسی، علوم سلولی ملکولی(۴۵۸۳)- آمار ریاضی(۴۶۳۱)- ریاضی محض(۴۸۱۹)- ریاضی کاربردی(۵۰۰۴)- علوم کامپیوتر(۵۰۷۶)
دانشکده محیط زیست: برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست(۳۱۸۷)- مدیریت
در سوانح طبیعی(۵۹۰۱)- مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب(۶۰۱۷)- مهندسی محیط
زیست ، آلودگی هوا(۶۰۱۸)- مهندسی محیط زیست سواحل(۶۰۱۹)- مهندسی محیط زیست،
مواد زاید(۶۰۲۰)- مهندسی محیط زیست ، منابع آب(۶۰۲۱)- ایمنی بهداشت و محیط
زیست(۶۰۲۳)- مهندسی طراحی محیط زیست(۶۹۷۷)
پردیس هنرهای زیبا: عکاسی(۸۲۵۲)- طراحی صنعتی(۸۲۶۲)- پژوهش هنر(۸۲۸۴)- آهنگ
سازی(۸۳۱۵)- مدیریت پروژه و ساخت(۸۳۲۵)- تکنولوژی معماری(۸۳۲۷)- انرژی
معماری(۸۳۲۹)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی : مهندسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی(۷۸۱۳)-
مهندسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی(۷۸۵۴)- مهندسی کشاورزی، مکانیک
ماشینهای کشاورزی(۷۹۱۰)- هواشناسی کشاورزی(۷۹۲۲)- مهندسی کشاورزی
،مکانیزاسیون کشاورزی(۷۹۴۵)- بیوتکنولوژی در کشاورزی(۷۹۹۳)- توسعه
روستایی(۸۰۲۰)- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز(۸۰۳۲)- مدیریت
کشاورزی(۸۰۳۹)
پردیس کیش: مهندسی فناوری اطلاعات(۶۷۶۸)- مهندسی کامپیوتر، نرم
افزار(۶۸۶۴)- برنامه ریزی شهری و منطقه ای(۸۱۲۰)- طراحی شهری(۸۱۴۲)- مهندسی
معماری(۸۱۷۴)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹ # ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم

 

 

(ادامه)
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹

بعد از ظهر
روزانه

زمان : ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶
پردیس دانشکده های فنی: مهندسی مواد ، شناسایی،انتخاب و روش ساخت مواد
مهندسی(۶۵۹۰)- مهندسی مواد شکل دادن فلزات(۶۶۳۱)- مهندسی مواد،
جوشکاری(۶۶۳۹)- مهندسی مواد، استخراج فلزات(۶۶۴۹)- مهندسی مواد، خوردگی و
حفاظت مواد(۶۶۹۸)- مهندسی مواد، ریخته گری(۶۶۸۶)- مهندسی فناوری
اطلاعاتIT(۶۷۵۴)- مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر(۶۷۷۳)- مهندسی
کامپیوتر، هوش مصنوعی(۶۷۹۵)- مهندسی کامپیوتر،نرم افزار(۶۸۳۶)- مهندسی
صنایع، صنایع(۵۸۱۷)- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی- برنامه ریزی
سیستمهای انرژی(۵۸۸۲)- مدیریت MBA، مدیریت عملیات(۳۲۳۵)- مهندسی سیستمهای
اقتصادی اجتماعی – تحقیق در عملیات(۵۸۸۳)
دانشکده زبانهاو ادبیات خارجی: زبان و ادبیات فرانسه(۲۳۵۴)- *مترجمی زبان
فرانسه(۲۳۶۵)- آموزش زبان انگلیسی(۲۳۸۳)- زبان و ادبیات انگلیسی(۲۴۴۸)-
آموزش زبان روسی(۲۴۸۱)- زبان و ادبیات روسی(۲۴۸۳)- مترجمی زبان
آلمانی(۲۴۹۰)- آموزش زبان ژاپنی(۲۶۸۵)- زبان و ادبیات اردو(۲۶۸۷)
دانشکده الهیات ومعارف اسلامی: فقه شافعی(۲۰۴۶)- مدرسی معارف اسلامی،اخلاق
اسلامی(۳۳۰۸)- مدرسی معارف اسلامی،تاریخ وتمدن اسلامی(۳۳۱۵)- مدرسی معارف
اسلامی،آشنایی بامنابع اسلامی(۳۳۲۱)- تاریخ علم فیزیک وفناوری درجهان
اسلام(۵۱۱۹)
دانشکده روانشناسی: برنامه ریزی آموزشی(۲۱۰۲)- تاریخ و فلسفه آموزش و
پرورش(۲۱۴۵)- مدیریت آموزشی(۲۱۷۹)- آموزش بزرگسالان(۲۲۱۲)- تحقیقات
آموزشی(۲۲۱۸)
پردیس قم: حقوق جزا و جرم شناسی(۲۵۸۲)- حقوق عمومی(۲۶۲۰)- مدیریت بازرگانی ،
مدیریت بازاریابی(۲۹۷۶)- مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی(۲۹۷۷)- مدیریت
دولتی، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی(۳۰۴۸)- مدیریت اجرایی(۳۱۹۱)
دانشکده مدیریت: مدیریت دولتی(۳۰۴۷)- مدیریت صنعتی(۳۰۹۸)- مدیریت فناوری اطلاعات(۳۱۲۶)- مدیریت مالی(۳۱۵۱)
پردیس علوم: زیست شناسی، علوم سلولی ملکولی(۴۵۷۵)- آمار ریاضی(۴۶۱۳)- ریاضی محض(۴۷۰۰)- ریاضی کاربردی(۴۹۳۰)- علوم کامپیوتر(۵۰۶۳)
دانشکده محیط زیست: برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست(۳۱۸۶)- مدیریت
در سوانح طبیعی(۵۹۰۰)- مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب(۶۰۱۲)- مهندسی محیط
زیست ، آلودگی هوا(۶۰۱۳)- مهندسی محیط زیست سواحل(۶۰۱۴)- مهندسی محیط زیست،
مواد زاید(۶۰۱۵)- مهندسی محیط زیست ، منابع آب(۶۰۱۶)- ایمنی بهداشت و محیط
زیست(۶۰۲۲)- مهندسی طراحی محیط زیست(۶۹۷۶)
پردیس هنرهای زیبا: عکاسی(۸۲۵۰)- طراحی صنعتی(۸۲۵۵)- پژوهش هنر(۸۲۷۴)- آهنگ
سازی(۸۳۱۳)- مدیریت پروژه و ساخت(۸۳۲۲)- تکنولوژی معماری(۸۳۲۶)- انرژی
معماری(۸۳۲۸)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی(۷۷۹۱)-
مهندسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی(۷۸۳۴)- مهندسی کشاورزی، مکانیک
ماشینهای کشاورزی(۷۸۹۶)- هواشناسی کشاورزی(۷۹۱۸)- مهندسی کشاورزی
،مکانیزاسیون کشاورزی(۷۹۴۱)- مهندسی کشاورزی ، بیوتکنولوژی در
کشاورزی(۷۹۶۹)- مهندسی کشاورزی ،توسعه روستایی(۸۰۱۳)- مهندسی کشاورزی ،
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز(۸۰۲۷)- مدیریت کشاورزی(۸۰۳۶)
پردیس کیش: ارتباط تصویری(۸۲۲۹)- تصویرسازی(۸۲۳۶)- نقاشی(۸۲۴۹)- طراحی صنعتی(۸۲۶۶)- آهنگ سازی(۸۳۱۷)
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹ صبح
نوبت دوم
(شبانه)

زمان :
۸ الی۳۰/۱۲ پردیس دانشکده های فنی: مهندسی مکانیک، ساخت وتولید(۶۲۹۵)-
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی(۶۳۵۱)- مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی(۶۴۳۱)-
مهندسی پلیمر، صنایع پلیمر(۵۶۳۱)- مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی(۶۹۶۸)- مهندسی
داروسازی(۶۹۷۲)- مهندسی شیمی ، انرژی و محیط زیست(۵۷۳۵)- مهندسی شیمی ،
طراحی فرآیندها(۵۷۳۶)- مهندسی شیمی، طراحی فرایندهای جداسازی(۵۷۳۸)- مهندسی
شیمی، فرایندهای جداسازی (واقع دردانشکده فنی کاسپین)(۵۷۳۷)- مهندسی شیمی،
کاتالیست(۵۷۳۹)- مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی(۶۴۳۲)
دانشکده تربیت بدنی: تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی(۱۴۷۶)- تربیت بدنی، رفتار
حرکتی(۱۵۱۱)- تربیت بدنی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی(۱۵۲۸)- تربیت بدنی،
مدیریت ورزشی(۱۵۵۰)
دانشکده جغرافیا: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی(۱۱۷۱)- جغرافیای طبیعی،
ژئومورفولوژی(۱۱۷۲)- جغرافیای طبیعی، برنامه توریسم(۱۱۹۷)- جغرافیا و
برنامه ریزی روستایی(۱۲۱۷)- جغرافیا و برنامه ریزی شهری(۱۲۵۷)- جغرافیای
سیاسی(۱۲۸۳)- سنجش ازدورو سیستم اطلاعات جغرافیایی(۱۲۹۲)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹ # ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم

 

 

 

 

(ادامه)
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹

صبح
نوبت دوم

(شبانه)

زمان :
۸ الی۳۰/۱۲
دانشکده روانشناسی: روانشناسی، آموزش کودکان استثنائی(۲۲۴۶) (#۲۲۴۷)-
روانشناسی تربیتی(۲۲۷۴) (#۲۲۷۵)- مشاوره خانواده(۲۳۰۶) (#۲۳۰۸)- مشاوره
مدرسه(۲۳۰۹) (#۲۳۰۷)- علوم کتابداری و اطلاع رسانی(۲۳۳۷)- روانشناسی
عمومی(۲۸۲۴)- روانشناسی بالینی(۲۸۵۹)
دانشکده کارآفرینی: کارآفرینی، آموزش و ترویج(۳۱۷۲)- کارآفرینی ، بخش
عمومی(۳۱۷۳)- کارآفرینی سازمانی(۳۱۷۴)- کارآفرینی فناوری(۳۱۷۵)- کارآفرینی
کسب و کار جدید(۳۱۷۶)
دانشکده مدیریت: مدیریت منابع انسانی(۳۱۸۵)- مدیریت اجرایی(۳۲۰۱)- مدیریتMBA(۳۲۵۳)- مدیریت امورشهری(۳۲۹۵)
موسسه ژئوفیزیک: زلزله شناسی(۳۵۶۸)- ژئوالکتریک(۳۵۶۹)- ژئومغناطیس(۳۵۷۰)- گرانی سنجی(۳۵۷۱)- لرزه شناسی(۳۵۷۲)- هواشناسی(۳۵۷۹)
پردیس ابوریحان: مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی(۷۱۶۰)- مهندسی
کشاورزی،مهندسی منابع آب(۷۲۱۰)- مهندسی کشاورزی،اصلاح نباتات(۷۲۴۲)- مهندسی
کشاورزی، زراعت(۷۲۸۶)- مهندسی کشاورزی، علوم دامی ،تغذیه دام(۷۶۳۹)-
مهندسی تولیدات گیاهی، اصلاح گیاهان باغبانی(۷۶۸۰)- مهندسی تولیدات گیاهی،
تولید محصولات باغبانی(۷۶۸۲)- مهندسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی(۷۸۱۲)-
مهندسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی(۷۸۵۳)- مهندسی کشاورزی، مکانیک
ماشینهای کشاورزی(۷۹۰۹)
پردیس هنرهای زیبا: مرمت و احیاء بناهای تاریخی(۸۱۹۲)- نمایش عروسکی(۸۱۹۵)-
کارگردانی(۸۱۹۹)- سینما(۸۲۰۳)- ادبیات نمایشی(۸۲۱۲)- ارتباط تصویری(۸۲۲۵)-
تصویرسازی(۸۲۳۳)- نقاشی(۸۲۴۴)
پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی: مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری(۷۱۱۲)- مهندسی
منابع طبیعی، مرتعداری(۷۱۲۷)- مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری(۷۴۵۹)- مهندسی
منابع طبیعی، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل(۷۴۷۰)- مهندسی منابع طبیعی، مهندسی
جنگل(۷۴۷۶)- مهندسی منابع طبیعی، شیلات،تکثیر و پرورش آبزیان(۷۶۹۷)-
مهندسی منابع طبیعی، بوم شناسی آبزیان شیلاتی(۷۷۱۴)- مهندسی منابع طبیعی،
صنایع چوب(۷۷۲۶)- مهندسی منابع طبیعی، بیولوژی و آناتومی چوب(۷۷۳۶)- مهندسی
منابع طبیعی، صنایع خمیروکاغذ(۷۷۴۲)- مهندسی منابع طبیعی، محیط
زیست(۷۸۸۱)- مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی(۷۹۵۵)
بعد از
ظهر
روزانه
زمان :
۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶ پردیس دانشکده های فنی: مهندسی مکانیک، ساخت وتولید(۶۲۸۰)-
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی(۶۳۱۵)- مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی(۶۳۹۴)-
مهندسی پلیمر، صنایع پلیمر(۵۶۲۴)- مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی(۶۹۶۳)- مهندسی
داروسازی(۶۹۷۱)- مهندسی شیمی ، انرژی و محیط زیست(۵۶۶۳)- مهندسی شیمی ،
طراحی فرآیندها(۵۶۶۴)- مهندسی شیمی، طراحی فرایندهای جداسازی(۵۶۶۶)- مهندسی
شیمی، طراحی فرایندهای جداسازی (واقع دردانشکده فنی کاسپین)(۵۶۶۵)- مهندسی
شیمی، کاتالیست(۵۶۶۷)
دانشکده تربیت بدنی: تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی(۱۴۵۵)-
تربیت بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی(۱۵۰۱)- تربیت بدنی و علوم ورزشی،
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی(۱۵۲۱)- تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت
ورزشی(۱۵۳۸)
دانشکده جغرافیا: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی(۱۱۵۱)- جغرافیای طبیعی،
ژئومورفولوژی(۱۱۵۲)- جغرافیای طبیعی، برنامه توریسم(۱۱۹۳)- جغرافیای و
برنامه ریزی روستایی(۱۲۰۶)- جغرافیا و برنامه ریزی شهری(۱۲۴۱)- جغرافیای
سیاسی(۱۲۸۰)- سنجش ازدورو سیستم اطلاعات جغرافیایی(۱۲۸۸)
دانشکده روانشناسی: روانشناسی، آموزش کودکان استثنائی(۲۲۴۲)- روانشناسی
تربیتی(۲۲۵۸)- مشاوره خانواده(۲۲۹۱)- مشاوره مدرسه(۲۲۹۲)- علوم کتابداری و
اطلاع رسانی(۲۳۲۵)- روانشناسی عمومی(۲۸۰۶)- روانشناسی بالینی(۲۸۴۶)
دانشکده کارآفرینی: کارآفرینی، آموزش و ترویج(۳۱۶۰)- کارآفرینی ، بخش
عمومی(۳۱۶۱)- کارآفرینی سازمانی(۳۱۶۲)- کارآفرینی فناوری(۳۱۶۳)- کارآفرینی
کسب و کار جدید(۳۱۶۴)
دانشکده مدیریت: مدیریت منابع انسانی(۳۱۸۴)- مدیریت اجرایی(۳۱۹۰)- مدیریتMBA(۳۲۳۴)- مدیریت امورشهری(۳۲۹۲)
موسسه ژئوفیزیک: زلزله شناسی(۳۵۵۴)- ژئوالکتریک(۳۵۵۵)- ژئومغناطیس(۳۵۵۶)- گرانی سنجی(۳۵۵۷)- لرزه شناسی(۳۵۵۸)- هواشناسی(۳۵۷۷)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹ # ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش

 

جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام نوبت جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم

 

(ادامه)
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹

بعد از ظهر
روزانه
زمان :
۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶ پردیس ابوریحان: مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی(۷۱۳۹)-
مهندسی کشاورزی،مهندسی منابع آب(۷۲۰۰)- مهندسی کشاورزی،اصلاح نباتات(۷۲۲۱)-
مهندسی کشاورزی، زراعت(۷۲۶۱)- مهندسی کشاورزی، علوم دامی ،تغذیه
دام(۷۵۸۲)- مهندسی تولیدات گیاهی، اصلاح گیاهان باغبانی(۷۶۷۹)- مهندسی
تولیدات گیاهی، تولید محصولات باغبانی(۷۶۸۱)- مهندسی کشاورزی، حشره شناسی
کشاورزی(۷۷۹۰)- مهندسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی(۷۸۳۳)- مهندسی کشاورزی،
مکانیک ماشینهای کشاورزی(۷۸۹۵)
پردیس هنرهای زیبا: مرمت و احیاء بناهای تاریخی(۸۱۸۸)- نمایش عروسکی(۸۱۹۴)-
کارگردانی(۸۱۹۷)- سینما(۸۲۰۱)- ادبیات نمایشی(۸۲۰۹)- ارتباط تصویری(۸۲۲۰)-
تصویرسازی(۸۲۳۰)- نقاشی(۸۲۳۹)
پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی: مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری(۷۱۰۳)- مهندسی
منابع طبیعی، مرتعداری(۷۱۲۰)- مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری(۷۴۵۰)- مهندسی
منابع طبیعی، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل(۷۴۶۶)- مهندسی منابع طبیعی، مهندسی
جنگل(۷۴۷۳)- مهندسی منابع طبیعی، شیلات ،تکثیر و پرورش آبزیان(۷۶۸۷)-
مهندسی منابع طبیعی، بوم شناسی آبزیان شیلاتی(۷۷۰۸)- مهندسی منابع طبیعی،
صنایع چوب(۷۷۲۴)- مهندسی منابع طبیعی، بیولوژی و آناتومی چوب(۷۷۳۵)- مهندسی
منابع طبیعی، صنایع خمیروکاغذ(۷۷۳۷)- مهندسی منابع طبیعی، محیط
زیست(۷۸۷۱)- مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی(۷۹۵۰)
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ ثبت نام متاخرین کلیه پذیرفته شدگان در کلیه رشته ها زمان : صبح ۸ الی ۳۰/۱۲ بعدازظهر : ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹
تذکر:
پذیرفته‌شدگان دوره روزانه جهت ثبت‌نام خوابگاه ، به سایت اداره کل امور
خوابگاههای دانشگاه تهران به آدرس http://kooy.ut.ac.ir مراجعه نمایند.
تأکید می‌گردد به دانشجویان نوبت دوم تحت هیچ شرایطی خوابگاه تعلق
نمی‌گیرد.

برنامه زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه صنعتی شریف
روز ساعت حضور عنوان و کد رشته قبولی
یکشنبه
۱۴/۶/۸۹ صبح ۱۲-۹ مهندسی عمران ۱۲۶۴
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳ مهندسی شیمی ۱۲۵۷- مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
۱۲۸۵- مهندسی مخازن هیدروکربوری ۱۲۵۳ – مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۵۷ –
مهندسی هسته‌ای ۱۲۵۷
دوشنبه
۱۵/۶/۸۹ صبح ۱۲-۹ شیمی ۱۲۰۳ – فیزیک ۱۲۰۴
مهندسی هسته‌ای ۱۲۰۴ – مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۰۴
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳ مهندسی مکانیک ۱۲۶۷ – مهندسی هسته‌ای ۱۲۶۷ ،
مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۶۷، مهندسی معماری کشتی ۱۲۵۶، مهندسی مکاترونیک
۱۲۶۷
سه‌شنبه
۱۶/۹/۸۹ صبح ۱۲-۹ مهندسی کامپیوتر ۱۲۷۷، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۲۷۶، علوم کامپیوتر ۱۲۰۹
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳ مدیریت ۱۱۴۸، مدیریت MBA ۱۱۴۸، علوم اقتصادی
۱۱۰۵، فلسفه علم ۱۲۱۸، آموزش زبان انگلیسی ۱۱۲۱، زبان‌شناسی رایانشی ۱۱۱۰
چهارشنبه
۱۷/۶/۸۹ صبح ۱۲-۹ مهندسی برق ۱۲۵۱، مهندسی هسته‌ای ۱۲۵۱، مهندسی پزشکی ۱۲۵۱، مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۵۱
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳ مهندسی مواد ۱۲۷۲، علوم ریاضی ۱۲۰۸، مهندسی مواد (نانو مواد) ۱۲۷۳
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹ صبح ۱۲/۹ مهندسی هوا فضا ۱۲۷۹، مهندسی صنایع ۱۲۵۹، مدیریت سیستم و بهره‌وری، ۱۲۶۰، مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۲۶۰

توجه:
• پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد پردیس بین‌الملل کیش دوشنبه و سه‌شنبه ۲۲ و
۲۳ شهریورماه به آموزش دانشگاه واقع در جزیره کیش مراجعه کنند. (ضروری است
قبول‌شدگان ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۱/۶/۸۹) جهت شرکت در آزمون زبان در
دانشکده مهندسی و علوم پردیس بین‌الملل در جزیره کیش حضور به هم رسانند)
• پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم رشته مدیریت MBA نوبت دوم کد ۱۱۴۸، برای اطلاع
از تاریخ ثبت‌نام از نیمه دوم دی ماه ۱۳۸۹ به سایت دانشگاه
(www.sharif.ir/fa) مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
۱- اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
۲- ۴ قطعه عکس ۴۳
۳- اصل و روگرفت کارت ملی
۴- اصل و روگرفت گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی
۵- اصل و روگرفت کارت پایان خدمت- اصل و روگرفت کارت معافیت دائم- اصل و روگرفت دفترچه آماده به خدمت
۶- دانشجویانی که سال آخر دوره کارشناسی بوده‌اند و هنوز فارغ‌التحصیل
نشده‌اند، لازم است نامه‌ای حاوی تاریخ فراغت از تحصیل احتمالی، حداکثر تا
تاریخ ۳۱/۶/۸۹ از آموزش کل دانشگاه مربوطه ارائه نمایند. (دانشجویان
دانشگاه شریف برای اقدام جهت دریافت این نامه به اداره دانش‌آموختگان
دانشگاه، آموزش کل مراجعه نمایند.)
– قبول‌شدگان نوبت دوم لازم است مبلغ شهریه ثابت را به شماره حساب
۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ به نام مدیریت آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شریف نزد بانک ملت
واریز و فیش پرداختی را به مدیریت آموزشهای آزاد تحویل و رسید مربوطه را
هنگام ثبت‌نام ارایه نمایند.
– محل ثبت‌نام: تهران- خ آزادی – دانشگاه صنعتی شریف- قسمت تالارها
 

جدول برنامه زمانی ثبت‌نام برخی از موسسات آموزش‌عالی
در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹
توجه:
از پذیرفته‌شدگانی که نام موسسه محل قبولی آنان در این جدول برنامه زمانی
درج نشده است از تاریخ ۱۳/۶/۸۹ لغایت ۱۵/۶/۸۹ ثبت‌نام بعمل خواهد آمد.
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ـ قزوین
روز مراجعه
رشته قبولی
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹
رشته‌‌های
زبان و ادبیات فارسی ـ زبان و ادبیات عربی ـ مترجمی زبان عربی ـ تاریخ
ایران اسلامی ـ تاریخ انقلاب اسلامی ـ فلسفه ـ علوم قرآن و حدیث ـ فقه و
مبانی حقوق اسلامی ـ فلسفه و حکمت اسلامی ـ تاریخ و تمدن ملل اسلامی ـ
معماری ـ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ـ طراحی شهری ـ معماری منظر
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
رشته‌های
برق (کلیه گرایشها) ـ عمران (کلیه گرایشها) ـ معدن (کلیه گرایشها) ـ
مهندسی مواد (کلیه گرایشها) ـ آبیاری و زهکشی ـ اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی
کشاورزی
سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹
کلیه
گرایش‌های رشته‌های شیمی ـ فیزیک ـ ریاضی ـ ریاضی کاربردی ـ کلیه
گرایش‌های رشته حقوق ـ علوم سیاسی ـ روابط بین‌الملل ـ روانشناسی عمومی ـ
حسابداری ـ مدیریت صنعتی ـ مدیریت
MBA
دانشکده معارف قرآنی اصفهان غیردولتی و غیرانتفاعی
زمان مراجعه خواهران
شنبه ۲۰/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
ساعت مراجعه: ۸ صبح الی ۱۲
زمان مراجعه برادران
سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹
ساعت مراجعه: ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۵
مدارک موردنیاز: ۱‌ـ
اصل شناسنامه عکسدار ۲ ـ اصل کارت ملی ۳ـ اصل مدرک دوره کارشناسی ۴ـ اصل
ریز نمرات دوره کارشناسی ۵ ـ پرینت نتیجه قبولی نهائی از سایت سازمان سنجش
آموزش کشور ۶ ـ اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا دفترچه آماده به
خدمت (برای برادران متولد ۱۳۷۰ و قبل از آن) همراه با دو نسخه تصویر از آن
دانشگاه قــم
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم انسانی و مجازی
ساعت مراجعه: ۸ الی ۱۳
سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم انسانی و مجازی
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های الهیات و معارف اسلامی
پنج‌شنبه ۲۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پایه و فنی و مهندسی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
۲۳/۶/۸۹ لغایت ۲۶/۶/۸۹
ثبت‌نام از کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی پلیمریزاسیون، مهندسی صنایع و علوم تکنولوژی پلیمر
دانشگاه ‌مذاهب اسلامی
روز
تاریخ
جنسبت
رشته پذیرفته شده
شنبه
۱۳/۶/۸۹
مرد
۱- فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی، ۲- فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، ۳- فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
یکشنبه
۱۴/۶/۸۹
مرد
۱-علوم قرآن و حدیث، ۲- تاریخ اسلام
دوشنبه
۱۵/۶/۸۹
زن
۱- فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی، ۲- فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، ۳- فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
سه شنبه
۱۶/۶/۸۹
زن
۱-علوم قرآن و حدیث، ۲- تاریخ اسلام
آدرس محل ثبت نام : تهران – خیابان انقلاب – خیابان فلسطین جنوبی- خیابان شهید مهرداد روانمهر- پلاک ۳ – دانشگاه مذاهب اسلامی
شماره تماس : ۶۶۴۶۵۲۵۲-داخلی ۱۱۶ – ساعت مراجعه : ۹ صبح الی ۱۲ ظهر
دانشگاه تربیت معلم
برنامه زمانی ثبت نام ورودیهای ۸۹ کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم دوره آموزش محور تهران
شنبه
۲۰/۶/۸۹
آموزش محور
ریاضی، فنی و مهندی
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹
آموزش محور
علوم ، تربیت بدنی
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹
آموزش محور
ادبیات و علوم انسانی
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
آموزش محور
ادبیات و علوم انسانی
چهارشنبه
۲۴/۶/۸۹
آموزش محور
روانشناسی و علوم تربیتی ، شیمی
لازم
به ذکر است دانشجویان دوره آموزش محور باید مبلغ ده میلیون ریال در موقع
ثبت نام به شماره حساب ۰۱۰۳۰۳۳۹۳۹۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تربیت معلم
کد ۶۹۱ به نام مرکز درآمدهای اختصاصی واریز و اصل فیش را پس از تهیه تصویر
آن به همراه مدارک ثبت نام ارائه نمایند.
 
برنامه زمانی ثبت نام ورودیهای ۸۹ کارشناسی ارشد دوره روزانه و شبانه دانشگاه تربیت معلم واحد پردیس کرج
شنبه
۲۰/۶/۸۹
روزانه
علوم ، ریاضی ، شیمی
۱۱۲
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹
روزانه
روانشناسی و علوم تربیتی، فنی و مهندسی، تربیت بدنی
۱۳۴
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹
روزانه
ادبیات و علوم انسانی
۱۱۶
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
شبانه
علوم ، ریاضی ، شیمی ، فنی و مهندسی
۹۸
چهارشنبه
۲۴/۶/۸۹
شبانه
ادبیات و علوم انسانی، روانشناسی و علوم تربیتی ، تربیت بدنی
۱۲۱
لازم
به ذکر است دانشجویان نوبت دوم (شبانه ) باید مبلغ ده میلیون ریال در موقع
ثبت نام به شماره حساب ۲۰۱۱۰۵۱۲۹ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت معلم
کد ۲۰۱۰ به نام مرکز درآمدهای اختصاصی واریز و اصل فیش را پس از تهیه تصویر
آن به همراه مدارک ثبت نام ارائه نمایند.
دانشگاه صنعتی شیراز
تاریخ ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان
زمان ثبت نام
محل ثبت نام
سه‌شنبه ۲۷/۶/۸۹
۹ صبح لغایت ۳۰/۱۵ بعدازظهر
شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
جدول زمان بندی ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹
نام رشته
گروه امتحانی
محل ثبت نام
کد رشته قبولی
تاریخ ثبت نام
مهندسی هوافضا- جلوبرندگی
فنی- مهندسی
شاهین شهر
۶۸۷۷-۶۸۸۵
۱۴/۶/۸۹
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
فنی- مهندسی
شاهین شهر
۶۶۰۴-۶۶۲۶
۱۴/۶/۸۹
مهندسی الکترواپتیک
فنی- مهندسی
شاهین شهر
۴۳۸۶-۴۳۸۵-۴۳۸۸-۴۳۸۷
۱۴/۶/۸۹
پیشرانه
علوم پایه
شاهین شهر
۴۰۱۴-۴۰۱۶
۱۵/۶/۸۹
رمز
علوم پایه
شاهین شهر
۵۰۴۵-۵۰۴۶
۱۵/۶/۸۹
مهندسی دریا
فنی- مهندسی
شاهین شهر
۶۴۵۸-۶۳۷۸-۶۴۵۹-۶۳۷۹
۱۵/۶/۸۹
مهندسی برق- مخابرات
فنی- مهندسی
تهران
۵۴۴۹-۵۴۹۷
۱۴/۶/۸۹
مهندسی برق- مخابرات- رمز
فنی- مهندسی
تهران
۵۴۴۸-۵۴۹۶
۱۴/۶/۸۹
مهندسی برق- الکترونیک
فنی- مهندسی
تهران
۵۲۳۸-۵۲۷۴
۱۴/۶/۸۹
مهندسی برق- کنترل
فنی ـ مهندسی
تهران
۵۵۲۷-۵۵۴۵
۱۴/۶/۸۹
مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی
فنی- مهندسی
تهران
۶۸۹۲-۶۸۹۵
۱۴/۶/۸۹
سیستم‌های هدایت و کنترل
فنی- مهندسی
تهران
۵۵۵۲-۵۵۵۳
۱۴/۶/۸۹
مهندسی هوافضا- سازه‌های هوایی
فنی- مهندسی
تهران
۶۹۱۱-۶۹۱۷
۱۴/۶/۸۹
پدافند- استتار، فریب و اختفا
فنی- مهندسی
تهران
۵۳۰۳-۵۳۰۴
۱۵/۶/۸۹
پدافند – طراحی
فنی- مهندسی
تهران
۶۳۸۵-۶۰۰۹-۶۳۸۶-۶۰۱۱
۱۵/۶/۸۹
پدافند- سازه‌های دفاعی
فنی- مهندسی
تهران
۶۰۰۸-۶۰۱۰
۱۵/۶/۸۹
مدیریت اجرایی (M.B.A)
علوم انسانی
تهران
۳۲۴۶-۳۲۴۵-۳۲۶۵-۳۲۶۴
۱۵/۶/۸۹
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات
فنی- مهندسی
تهران
۶۷۴۲-۶۷۴۴
۱۵/۶/۸۹
طراحی و ساخت خودروهای نظامی
فنی- مهندسی
تهران
۶۵۰۶-۶۴۹۶-۶۵۰۷-۶۴۹۷
۱۵/۶/۸۹
شیمی آلی
علوم پایه
تهران
۳۶۹۵-۳۷۳۸
۱۵/۶/۸۹
مهندسی شیمی
فنی- مهندسی
تهران
۵۷۱۹-۵۷۸۵
۱۶/۶/۸۹
شیمی تجزیه
علوم پایه
تهران
۳۸۹۴-۳۹۳۳
۱۶/۶/۸۹
پیشرانه
علوم پایه
تهران
۴۰۱۵-۴۰۱۷
۱۶/۶/۸۹
مهندسی مواد مرکب
فنی- مهندسی
تهران
۶۶۸۴-۶۳۷۵-۵۶۳۷-۶۶۸۵-۶۳۷۷-۵۶۳۸
۱۶/۶/۸۹
مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
فنی- مهندسی
تهران
۶۶۰۵-۶۶۲۷
۱۶/۶/۸۹
مهندسی تسلیحات
فنی- مهندسی
تهران
۶۳۸۳-۵۸۰۹-۶۳۸۴-۵۸۱۰
۱۶/۶/۸۹
رادیوالکترونیک
فنی- مهندسی
تهران
۵۵۰۸-۵۵۰۹
۱۶/۶/۸۹
مهندسی سیستم و بهره‌وری
فنی- مهندسی
تهران
۵۸۶۸-۵۸۷۶
۱۷/۶/۸۹
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
فنی- مهندسی
تهران
۶۸۰۷-۶۸۲۸
۱۷/۶/۸۹
مهندسی هوافضا- موتور موشک
فنی- مهندسی
تهران
۶۸۷۶-۶۸۸۴
۱۷/۶/۸۹
مهندسی هوافضا – آئرودینامیک
فنی- مهندسی
تهران
۶۹۲۷-۶۹۳۵
۱۷/۶/۸۹
دیپلماسی کنترل تسلیحات
علوم انسانی
تهران
۲۷۴۷-۲۷۴۸
۱۷/۶/۸۹
اجزاء دقیق
فنی- مهندسی
تهران
۵۵۲۶-۵۲۳۷-۵۵۴۴-۵۲۷۳
۱۷/۶/۸۹
 دانشگاه بوعلی سینا همدان
ردیف
روز و تاریخ مراجعه
 
۱
شنبه ۱۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان حرف (الف) تا (خ) می‌باشد.
۲
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان حرف (د) تا (ف‍ـ) می‌باشد.
۳
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگانی که حرف اول نام خانوادگی آنان حرف (ق) تا (ی) می‌باشد.
مدارک مورد نیاز:
۱ـ اصل گواهی کارشناسی و ۲ برگ تصویر آن و یا اصل دانشنامه و ۲ برگ تصویر آن.
ـ
تبصره: در صورت نداشتن اصل گواهی، اصل فرم درج شده در ویژه‌نامه اعلام
اسامی و دو برگ تصویر آن و یا هر نوع گواهی که نشان دهنده آن باشد که
پذیرفته شده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی تا ۳۱/۶/۸۹ می‌باشد با ذکر معدل و
رشته تحصیلی.
۲ـ اصل شناسنامه و ۳ نسخه تصویر از تمام صفحات آن.
۳ـ عکس ۴´۳ شش قطعه.
۴ـ اصل و تصویر کارت ملی.
۵ـ اصل و دو برگ تصویر کارت پایان خدمت، معافیت دائم، معافیت موقت معتبر و یا داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت.
تذکر
مهم: کلیه پذیرفته‌شدگانی که در حین گذراندن خدمت سربازی می‌باشند لازم
است برای انجام امور مربوط به ترخیص، به مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه
نمایند.
۶ـ اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی بدون قید و شرط سازمان متبوع (مخصوص کارمندان محترم).
۷ـ تصویر کارنامه نتایج علمی آزمون کارشناسی ارشد.
۸ـ
واریز مبلغ ۰۰۰/۶۰ ریال (برابر شش هزار تومان) برای صدور کارت دانشجویی به
حساب ۵۴۱۸۷-۲۴۱۳۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی‌سینا (قابل پرداخت در
کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور).
۹ـ
کلیه پذیرفته‌شدگان دوره شبانه به صورت علی‌الحساب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال
(معادل پانصد هزار تومان) به حساب ۴۳۷۷۰ـ۲۴۱۳۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه
بوعلی‌سینا (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت سراسر کشور) واریز و در
مواقع ثبت‌نام رسید مربوطه را ارائه نمایند.
توضیح:
۱ـ حضور شخص پذیرفته شده الزامی است.
۲ـ ثبت‌نام در موعد مقرر و با ارائه‌ی کلیه مدارک مورد نیاز انجام می‌پذیرد.
۳ـ ساعت مراجعه: صبح  ۳۰/۸ الی ۱۲، بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی ۱۶.
۴ـ نشانی محل ثبت‌نام: همدان ـ خیابان مهدیه ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ سازمان مرکزی دانشگاه ـ تلفن: ۸۲۵۷۴۰۸-۰۸۱۱.
۵ـ پذیرفته‌شدگان ابتدا می‌بایست به وب‌سایت دانشگاه به نشانی www.basu.ac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه به ثبت‌نام اقدام کنند و سپس در روزهای فوق‌الذکر به دانشگاه مراجعه نمایند.
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
روز مراجعه
ساعت ۹ الی ۱۴
شنبه ۱۳/۶/۸۹
مهندسی عمران ـ سازه
مهندسی عمران ـ زلزله
مهندسی منابع طبیعی ـ صنایع چوب
مهندسی معماری
طراحی شهری
فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹
مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (ارتعاشات و کنترل، مکانیک جامدات)
مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
سیستم محرکه خودرو
مهندسی برق ـ الکترونیک ـ الکترونیک نوری و نیمه‌هادی
مهندسی برق ـ الکترونیک ـ سیستم
مهندسی برق ـ قدرت
مهندسی برق ـ الکترونیک
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
آموزش شیمی
شیمی ـ شیمی فیزیک
آموزش فیزیک
فیزیک (ماده چگال (حالت جامد)، فیزیک نجومی)
آموزش ریاضی
ریاضی محض
ریاضی کاربردی
سه‌شنبه ۱۶/۶/۸۹
آموزش زبان انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی ـ فلسفه و حکمت اسلامی
الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات فارسی
علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی
علوم تربیتی ـ برنامه‌ریزی درسی
روانشناسی تربیتی
سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: http://portal.srttu.ir
و یا از طریق سایت دانشگاه: www.srttu.edu
به لینک مربوطه متصل شوند
 
  
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
تاریخ و روز
زمان ثبت‌نام از ساعت ۳۰/۹ الی ۱۵
رشته‌های تحصیلی (دوره روزانه و شبانه «نوبت دوم»)
شنبه ۱۳/۶/۸۹
ریاضی
محض (کلیه گرایشها) / ریاضی کاربردی (کلیه گرایشها) / زیست‌شناسی ـ علوم
گیاهی / زیست‌شناسی ـ علوم سلولی ملکولی / مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی در
کشاورزی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹
شیمی (کلیه گرایشها) / فیزیک (کلیه گرایشها) / مهندسی برق ـ قدرت / مهندسی عمران ـ سازه /
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
زبان
و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات عرب / الهیات و معارف اسلامی (کلیه
گرایشها) / تحقیقات آموزشی / روانشناسی تربیتی / روانشناسی عمومی / آموزش
زبان انگلیسی / زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شهرکرد
شنبه ۱۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های کشاورزی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پایه و کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دامپزشکی
دانشگاه تفرش
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ و دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان
– کلیه پذیرفته‌شدگان دانشگاه تفرش لازم است جهت اطلاع از محل ثبت‌نام و مدارک موردنیاز به آدرس سایت دانشگاه http://www.taut.ac.ir مراجعه نمایند.
مجتمع آموزش‌عالی ایرانشهر
شنبه ۲۷/۶/۸۹ لغایت سه‌شنبه ۳۰/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان
دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ قم
۲/۷/۸۹ لغایت ۵/۷/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان
دانشگاه علامه طباطبایی
ثبت‌نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می‌پذیرد:
مرحله
اول: بصورت الکترونیکی در روزهای دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ و سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹ و
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ که با ورود به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی
www.atu.ac.ir توسط هریک از پذیرفته‌‌شدگان باید انجام گردد.
توجه: راهنمای نحوه ورود به سیستم و ثبت اطلاعات در پایگاه اینترنتی مذکور وجود دارد.
مرحله دوم: تشکیل پرونده بدین‌ معنی که اصل مدارک لازم از تاریخ ۳/۷/۸۹ به مدت ده روز به دانشکده مربوطه تحویل نمائید.
توجه: عدم ارایه مدارک در تاریخ‌های مذکور به منزله انصراف تلقی شده و ثبت‌نام مرحله اول کان لم یکن تلقی می‌شود.
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه گاوازنگ ـ زنجان
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته های فیزیک و ژئوفیزیک
سه شنبه ۱۶/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های شیمی، زیست شناسی، بیوفیزیک و بیوشیمی
چهارشنبه‌ ۱۷/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته های ریاضی، علوم کامپیوتر و ریاضیات مالی
جهت دریافت و تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر به آدرس: http://www.iasbs.ac.ir/edu/index.php مراجعه نمائید.
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
تاریخ ۱۵/۶/۸۹ لغایت ۱۸/۶/۸۹ ثبت نام از پذیرفته‌شدگان بصورت اینترنتی می باشد.
– پذیرفته شدگان با مراجعه به سایت www.sttu.ac.ir اقدام به ثبت نام و از مراجعه حضوری به دانشگاه بدین منظور خودداری نمائید.
دانشگاه شهید بهشتی
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹
حروف الف ـ ذ
ساعت مراجعه: ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۴
دو‌شنبه ۲۲/۶/۸۹
حروف ر ـ ق
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹
حروف ک ـ ی
ـ ضمناٌ پذیرفته شدگان این دانشگاه جهت کسب اطلاعات بیشتر به منزلگاه دانشگاه شهید بهشتی به آدرس www.sbu.ac.ir مراجعه نمایند
 دانشگاه شهید چمران اهواز
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹
از الف تا ج
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
از چ تا غ
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹
از ف تا ی
دانشگاه صنعت نفت (آبادان)
سه شنبه ۳۰/۶/۸۹ و چهارشنبه ۳۱/۶/۸۹
محل ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان در دانشکده های مربوطه
دانشگاه رازی کرمانشاه
یکشنبه ۲۸/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی
دوشنبه ۲۹/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم پایه
سه‌شنبه ۳۰/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان گروههای فنی مهندسی و کشاورزی
دانشگاه ایلام
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ لغایت سه شنبه ۲۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه‌  تربیت مدرس
یکشنبه
۱۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم پزشکی وکد رشته‌های ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ گروه کشاورزی
دوشنبه
۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۳۰۳ الی ۱۳۲۴ گروه کشاورزی
سه شنبه
۱۶/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان گروه علوم پایه
شنبه
۲۰/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۲۵۱ الی ۱۲۶۰ گروه فنی و مهندسی
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۲۶۴ الی ۱۲۸۵ گروه فنی و مهندسی
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان گروه هنر و کد رشته‌های ۱۱۰۱ الی ۱۱۰۸ گروه علوم انسانی
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان کد رشته‌های ۱۱۱۰ الی ۱۱۴۲ گروه علوم انسانی
محل مراجعه برای ثبت نام : تقاطع خیابان جلال آل احمد و بزرگراه چمران – دانشگاه تربیت مدرس – درب شمالی مجموعه ورزشی دانشگاه
ضمناً
کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه باید قبل از مراجعه به دانشگاه برای اطلاع
از برنامه ‌زمان بندی ثبت نام و شرایط و مدارک لازم به اطلاعیه ستاد ثبت
نام در سایت دانشگاه به آدرس
www.modares.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه‌ صنعتی سهند ـ تبریز
مورخ ۱۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مجموعه مهندسی مکانیک و مهندسی برق
مورخ ۱۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مجموعه مهندسی معدن، مهندسی عمران و مهندسی مواد
مورخ ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان رشته‌های مجموعه مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، ریاضی و فیزیک
مدارک
مورد نیاز جهت ثبت نام : ۱-اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) موردتایید وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد
به همراه ریز نمرات دروس گذرانده شده . تبصره – پذیرفته شدگانی که به
دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک  کارشناسی (لیسانس) نمی‌باشند، لازم است اصل
گواهی معدل تاییدشده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی
را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد
تاییدوزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد ( مطابق نمونه فرم سازمان سنجش)
۲-اصل کارت ملی و کپی آن ۳-اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات
 آن ۴- دوازده قطعه عکس۴
´
۳ رنگی جدید ۶-کارت پایان خدمت یا دفترچه آماده به خدمت یا مدارکی دال بر
روشن شدن وضعیت نظام وظیفه دانشجو یا نامه ابطال معافیت تحصیلی دوره
کارشناسی از دانشگاه مربوطه.
ضمناً
تقاضا می‌شود جهت اطلاع پذیرفته شدگان این دانشگاه از نحوه ثبت نام و سایر
اطلاعات لازم به نحو مقتضی اطلاع رسانی شود که پذیرفته شدگان عزیز
می‌توانند به سایت دانشگاه صنعتی سهند به آدرس :
www.sut.ac.ir مراجعه نموده و یا با اداره آموزش دانشگاه با شماره تلفنهای ۳۴۵۹۱۳۱-۰۴۱۲ و۳۴۵۹۱۲۹-۰۴۱۲ تماصل حاصل نمایند.
دانشگاه شیراز
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹
پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه فنی و مهندسی و هنر
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه علوم انسانی و علوم پایه
چهارشنبه
۲۴/۶/۸۹
پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی گروه کشاورزی
ضمناً
کلیه پذیرفته شدگان باید قبل از مراجعه به دانشگاه شیراز برای تکمیل
فرم‌های ثبت نامی و طی مراحل اولیه ثبت نام از تاریخ ۲۰/۶/۸۹ به وب سایت
دانشگاه
www.shirazu.ac.ir لینک
ثبت نام پذیرفته شدگان سال تحصیلی ۹۰-۸۹ مراجعه نمایند. شایان ذکر است
پذیرفته شدگان پس از مراجعه به وب سایت دانشگاه با اصل مدرک اعلام شده زیر و
صرفاً تاریخ‌های تعیین شده بالا به دانشگاه مراجعه نمایند.
 دانشگاه سمنان
زمان ثبت نام از تاریخ ۱۵/۶/۸۹ لغایت ۱۷/۶/۸۹
ساعت ثبت نام از ۳۰/۹ صبح لغایت ۳۰/۱۲
مکان
ثبت نام : پذیرفته شدگان هریک از رشته‌های مرتبط با دانشکده های روان
شناسی و علوم تربیتی ، هنر ، گردشگری وکویرشناسی به دانشکده کویرشناسی واقع
در بلوار مولوی بالاتر از میدان سعدی مراجعه نمایند.
دیگر
پذیرفته شدگان به پردیس شماره ۱ دانشگاه واقع در کیلومتر ۳ جاده دامغان
روبروی پارک جنگلی سوکان به دانشکده‌های ذیربط مراجعه نمایند.
کلیه پذیرفته شدگان با درد ست داشتن مدارک ذیل برای ثبت نام به محل‌های اعلام شده فوق مراجعه نمایند.
توجه
: آن دسته از داوطلبانی که در موعدمقرر و مطابق با برنامه‌های زمان بندی
فوق برای ثبت‌نام و تحویل مدارک اقدام ننمایند منصرف از تحصیل شناخته
می‌شوند ۱ـ فیش پرداختی توسط پذیرفته شدگان دوره شبانه به مبلغ حداقل هشت
میلیون و پانصد و هزار ریال به صورت علی الحساب به حساب شماره ۲۹۴۱۰۱۹۴۶۶
بانک تجارت شعبه دانشگاه (قابل پرداخت در کلیه شعب) و یا حساب شماره
۲۱۷۸۶۳۲۹۸۸۰۰۲ بانک ملی مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب) ۲- عکس ۴
´۳
پشت نویسی شده ۱۲ قطعه ۳-اصل شناسنامه و تصویر از کلیه صفحات آن ۴ سری
۴-اصل کارت ملی و تصویر آن ۴ سری ۵-اصل مدرک تحصیلی با گواهی موقت دانش
آموختگی دوره کارشناسی و تصویر آن ۲ سری ۶-اصل ریز نمرات تایید شده دوره
کارشناسی و تصویر آن ۱ سری.
دانشگاه‌ گیلان‌
شنبه ۲۰/۶/۸۹ و یکشنبه ۲۱/۶/۸۹
صبح ها از ساعت ۳۰/۸ لغایت ۳۰/۱۲ و
بعدازظهرها از ساعت ۳۰/۱۴ لغایت ۱۸ در هر نوبت آماده ثبت‌نام از  پذیرفته‌شدگان (بر اساس حروف الفباء)
۱-
حضور پذیرفته شدگان در کلیه مراحل ثبت نام الزامی است ۲-درخواست‌های
انتقال و مهمان پذیرفته‌شدگان دانشگاه گیلان و سایر دانشگاهها و درخواست
مرخصی تحصیلی پذیرفته شدگان دانشگاه گیلان ، در اولین نیمسال تحصیلی مورد
بررسی قرار نمی‌گیرد ۳- کلیه پذیرفته شدگان جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و
تکمیل نمودن مدارک مورد نیاز به وب سایت دانشگاه به نشانی
www.guilan.ac.irمراجعه  نمایند .
آدرس محل ثبت نام : کیلومتر ۶ جاده رشت به قزوین – مجتمع دانشگاه گیلان
دانشکده علوم حدیث
۱ـ دوره حضوری (ری و قم):
ـ تمام رشته‌ها: از ساعت ۸ تا ۱۶ شنبه ۲۷/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۲۹/۶/۸۹
۲ـ دوره مجازی:        ۱/۲ـ رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه:                          یک‌شنبه ۲۱/۶/۸۹
                            ۲/۲ـ رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری:                         دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
ـ زمان ثبت‌نام: ۸ تا ۱۴     ـ زمان تشکیل کارگاه توجیهی: ۱۴ تا ۱۶     
ـ حضور در کارگاه برای تمام پذیرفته‌شدگانی که اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند الزامی است.
 
دانشگاه هنر
۱ـ زمان و مکان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان
سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۸۹ از حرف الف تا حرف س
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۸۹ از حرف ش تا حرف ی
از ساعت ۳۰/۸ الی ۳۰/۱۵
آدرس: تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان سرهنگ سخایی ـ بین تقاطع سی تیر و فردوسی ـ پلاک ۵۸ ـ دانشگاه هنر
۲ـ مدارک ثبت‌نام:
الف)
کلیه مدارک اعلامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور. ب) ۱۲ قطعه عکس علاوه بر
موارد بند الف   ج) کپی کارت ملی و شناسنامه ۵ سری علاوه بر موارد بند
الف   د) واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت شهریه دانشجویان شبانه (نوبت
دوم) به صورت علی‌الحساب به شماره حساب ۱۰۳۴۱۰۸۶ بانک تجارت شعبه سرهنگ
سخایی به نام تمرکز وجوه درآمد حاصل از شهریه تحصیلی و ارائه اصل فیش و کپی
آن.   ه‍ ( مراجعه به سایت دانشگاه هنر و مشاهده اطلاعیه‌های مربوطه قبل
از مراجعه حضوری به دانشگاه.  
 ۳ـ آدرس سایت دانشگاه: www.art.ac.ir
دانشگاه تبریز
ثبت‌نام از کلیه پذیرفته‌شدگان به صورت اینترنتی و از طریق سایت دانشگاه تبریز به نشانی www.Tabrizu.ac.ir و در روزهای ۱۳/۶/۸۹ لغایت ۱۵/۶/۸۹ می‌باشد.
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زمان ثبت‌نام: روز یکشنبه مورخ ۱۴/۶/۸۹ از ساعت ۹ لغایت ۱۶.
محل
ثبت‌نام: تبریز ـ خیابان آزادی ـ میدان حکیم نظامی ـ دانشگاه هنر اسلامی
تبریز ـ دانشکده هنرهای کاربردی. ضمناً تمامی مدارک اعلام شده به همراه
فایل اسکن شده با پسوند
jpg و زیر ۲۵۰ کیلوبایت الزامی می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه www.Tabriziau.ac.ir مراجعه نمایید.
دانشگاه فردوسی مشهد
جهت
کسب اطلاع از نحوه ثبت نام الکترونیکی و دریافت تسهیلات رفاهی و هم چنین
برنامه هفتگی کلاسها، به پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس
www.um.ac.ir  مراجعه نمایند.
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی شفق
ردیف
تاریخ
رشته
حروف
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹
مدیریت بازرگانی
الف تا ض
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹
مدیریت بازرگانی
ط تا آخر
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
حسابداری
الف تا ض
چهارشنبه
۲۴/۶/۸۹
حسابداری
ط تا آخر
 دانشگاه زنجان
– دوره‌های روزانه : همه رشته‌ها روز شنبه ۲۷/۶/۸۹ و یکشنبه ۲۸/۶/۸۹ از ساعت ۹ صبح الی ۳۰/۱۴
– دوره‌های شبانه : همه رشته‌ها روز دوشنبه ۲۹/۶/۸۹ از ساعت ۹ صبح الی ۳۰/۱۴
دانشگاه خلیج فارس – بوشهر
شنبه
۲۰/۶/۸۹ : تاریخ – روانشناسی عمومی- مدیریت بازرگانی – مدیریت صنعتی –
علوم باغبانی (میوه کاری) – مهندسی منابع طبیعی (تکثیر و پرورش آبزیان)-
شیمی فیزیک- شیمی معدنی- شیمی آلی- شیمی تجزیه
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹ : مهندسی عمران سازه – مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)- فیزیک
هسته‌ای – فیزیک اتمی مولکولی- فیزیک حالت جامد- ریاضی محض (آنالیز)- ریاضی
کاربردی (آنالیز عددی)- آمار ریاضی- مهندسی برق – مهندسی شیمی- مهندسی
شیمی مخازن هیدروکربوری
دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چهابهار
شنبه ۲۷/۶/۸۹ لغایت سه شنبه ۳۰/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه علم و صنعت ایران
ثبت نام از کلیه پذیرفته شدگان در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ شهریورماه سال جاری انجام می‌گیرد.
پذیرفته شدگان برای کسب اطلاعات دقیق تر از نحوه مراجعه و ارائه مدارک به سایت اینترنتی http://pga.iust.ac.ir و یا http:/edu.iust.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹ لغایت چهارشنبه ۱۷/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان

پذیرفته شدگان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از مدارک ثبت نامی و زمان و
ساعت مراجعه می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس
www.kntu.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه مازندران
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ لغایت سه شنبه ۲۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
شنبه مورخ ۲۷/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان خواهر از ساعت ۸ لغایت ۱۴
یکشنبه مورخ ۲۸/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان برادر از ساعت ۸ لغایت ۱۴
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شنبه ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
– پذیرفته شدگان قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه، جهت ثبت نام به آدرس www.gausca.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
دانشگاه کاشان
تاریخ ۲۱/۶/۸۹ لغایت ۲۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹ و دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه علوم و فنون مازندران
سه شنبه ۱۶/۶/۸۹ و چهارشنبه ۱۷/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه شاهد
شنبه ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
علاوه بر مدارک اعلام شده ازطرف سازمان سنجش مدارک زیر ضروری است:
۱-اصل کارت ملی و دو برگ تصویر آن ۲-هشت قطعه عکس ۴ ´ ۳ تهیه شده در سال جاری ۳-کارنامه اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹
دانشکده علوم اقتصادی
تاریخ  ۲۰/۶/۸۹ و ۲۱/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
داوطلبان برای اطلاع از جزئیات ثبت نام به سایت دانشگاه به نشانی www.ses.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه ملایر
شنبه ۲۰/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
موسسه آموزش عالی مهر البرز (مجازی)
این موسسه از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۲ شهریورماه سال ۱۳۸۹ ازطریق سایت موسسه به آدرس www.mehralborz.ac.ir بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سه شنبه ۲۳/۶/۸۹ و چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
 دانشگاه هرمزگان
یکشنبه ۲۸/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان خواهران
دوشنبه ۲۹/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان برادران
دانشکده اصول الدین
شنبه ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
پذیرفته شدگان کد رشته محل تحصیل ۱۸۳۹ بانوان تهران
چهارشنبه ۲۴/۶/۸۹ لغایت پنج شنبه ۲۵/۶/۸۹
پذیرفته شدگان کد رشته محل تحصیل ۱۸۴۰ بانوان قم و ۱۸۴۱ آقایان قم
دانشکده الهیات میبد
الف ـ برنامه پذیرش و ثبت‌نام:
ردیف
تاریخ ثبت‌نام
ساعت مراجعه
۱
شنبه    ۱۳/۶/۸۹
۱۳-۸
۲
یکشنبه    ۱۴/۶/۸۹
۱۳-۸
 
 
 
 
ب
ـ مدارک لازم: ۱- اصل شناسنامه و یک سری فتوکپی کامل شناسنامه (برادران دو
سری) ۲- اصل کارت ملی و تصویر آن ۳- اصل یا گواهی موقت کارشناسی و تصویر
آن با ارائه فرم ۱۴ و تصویر آن ۴-۸ قطعه عکس ۴*۳ پشت‌نویسی شده ۵-
پذیرفته‌شدگان دوره شبانه باید قبل از ثبت‌نام مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
(چهارمیلیون ریال) به صورت علی‌الحساب به حساب ۲۰۰۷۵۱۸۱۸۰ بانک تجارت
دانشگاه یزد واریز نموده و فیش آن را در زمان ثبت‌نام ارائه نمایند. ج ـ
محل ثبت‌نام: یزد ـ میبد ـ بلوار شهداء ـ دانشکده الهیات میبد
دانشگاه ارومیه
ثبت‌نام
اینترنتی از روز دوشنبه مورخ ۱۵/۶/۸۹ لغایت چهارشنبه ۱۷/۶/۸۹     ثبت‌نام
بصورت حضوری (جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک و انتخاب واحد).   ۱- مورخ
۲۰/۶/۸۹ دانشکده‌های علوم پایه، دامپزشکی، اقتصاد و منابع طبیعی. ۲- مورخ
۲۱/۶/۸۹ دانشکده‌های فنی و مهندسی و ادبیات و علوم انسانی. ۳- مورخ ۲۲/۶/۸۹
دانشکده کشاورزی و مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه. یادآوری
می‌نماید ثبت‌نام بدون کدرهگیری که از طریق اینترنت دریافت نموده‌اند
امکان‌پذیر نخواهد بود.
دانشگاه صنعتی شاهرود
ثبت‌نام
دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد این دانشگاه بصورت اینترنتی می‌باشد.
لازم است دانشجویان از روز شنبه مورخ ۱۳/۶/۸۹ لغایت دوشنبه ۱۵/۶/۸۹ به سایت
دانشگاه به آدرس
www.shahroodut.ac.ir
مراجعه و براساس اطلاعیه‌های صادره، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام و
طبق جدول ذیل جهت ثبت‌نام نهایی و تحویل مدارک حضوراً به دانشگاه مراجعه
نمایند.
تذکر
مهم: لازم است به داوطلبان عزیز تاکید گردد مراجعه حضوری آنان در
تاریخ‌های ۱۳/۶/۸۹ لغایت ۱۵/۶/۸۹ به این دانشگاه به هیچ عنوان لازم
نمی‌‌باشد. فقط جهت ثبت‌نام نهایی و تحویل مدارک باید طبق جدول ذیل به
دانشگاه مراجعه نمایند.
جدول زمانبندی ثبت‌نام نهایی و تحویل مدارک کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ به تفکیک رشته و تاریخ
یکشنبه ۲۱/۶/۸۹
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹
سه‌شنبه ۲۳/۶/۸۹
عمران
معدن
فیزیک
برق
ریاضی
شیمی
مکانیک
کشاورزی
زمین‌شناسی
کامپیوتر
 
مدیریت MBA
تربیت بدنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روز
تاریخ و ساعت مراجعه
مراجعه براساس حرف اول نام‌خانوادگی
یکشنبه
۱۴/۶/۸۹          ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰
حرف الف تا ش
یکشنبه
۱۴/۶/۸۹            ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶
حرف ص تا ی
-پذیرفته‌شدگان واحد دانشگاهی ماهشهر در زمان‌های ذکر شده باید به محل این دانشگاه واقع در بندرماهشهر مراجعه نمایند.
-پذیرفته‌شدگان
واحد دانشگاه بندرعباس (هرمز) جهت ثبت‌نام در تاریخ‌های فوق به دانشکده
کشتی‌سازی و علوم دریایی واقع در بندرعباس مراجعه نمایند.
– پذیرفته‌شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) جهت اطلاع از نحوه پرداخت شهریه تحصیلی خود به آدرس سایت http://www.aut.ac.ir/opentraining  مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: ۱- اصل شناسنامه ۲-چهارسری فتوکپی شناسنامه
 دانشگاه اصفهان
کلیه
پذیرفته‌شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹ دانشگاه اصفهان، به استحضار
می‌رساند پذیرفته‌‌شدگان آزمون می‌توانند از تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ لغایت
۱۵/۶/۱۳۸۹ با مراجعه به سایت ثبت‌نام الکترونیک به نشانی:
http://daneshjoo.ui.ac.ir
نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت‌‌نام الکترونیک اقدام نمایند. بدیهی است
اطلاعاتی همچون مدارک موردنیاز ثبت‌نام، زمان تحویل مدارک، استفاده از
امکانات رفاهی، کارت موقت دانشجویی و زمان شروع کلاسها از طریق سامانه
ثبت‌نام در اختیار شما قرار خواهد گرفت، لذا از مراجعه حضوری خودداری
فرمایید.
دانشگاه پیام‌نور استان تهران
پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام به سایت دانشگاه به آدرس www.tpnu.ac.ir مراجعه نمایند.
پژوهشگاه مواد و انرژی
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته‌شدگان از ساعت ۱۰ صبح
پذیرفته‌شدگان جهت اطلاع در خصوص ارائه مدارک لازم می‌توانند به سایت http://www.mere.ui.ir مراجعه نمایند.
آدرس محل ثبت‌نام: مشکین‌دشت ـ روبروی شهرداری ـ پژوهشگاه مواد و انرژی
موسسه آموزش‌عالی غیرانتفاعی مجازی نور طوبی
پنج
شنبه  مورخ ۱۸/۶/۸۹ (از ساعت ۹ صبح لغایت ۵ بعدازظهر) را برای ثبت‌نام از
پذیرفته‌‌شدگان رشته‌های مربوط به این موسسه (حقوق خصوصی، مدیریت
MBA
گرایش‌های استراتژی، مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت توسعه سازمان و
منابع انسانی و مهندسی فناوری، اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک) در نظر
گرفته است. محل ثبت‌نام: تهران ـ خ استاد مطهری ـ تقاطع خیابان شهید مفتح ـ
دانشکده الهیات دانشگاه تهران ـ ساختمان جدید ضمناً عنایت فرمایید آدرس
سایت و تلفن‌های موسسه را نیز جهت اطلاع از مدارک موردنیاز ثبت‌نام در
اختیار پذیرفته‌شدگان محترم قرار دهید. آدرس:
www.nooretouba.ac.ir    تلفن‌ها: ۸۸۴۷۳۷۹۲، ۸۸۴۷۳۷۹۱
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
دوشنبه ۲۲/۶/۸۹ و سه شنبه ۲۳/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه صنعت آب و برق
جهت آگاهی از مدارک مورد نیاز ثبت نام به سایت دانشگاه به آدرس www.pwut.ac.ir مراجعه نمایند.
پژوهشگاه هوافضا
دوشنبه ۱۵/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه یاسوج
یکشنبه ۱۴/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
پذیرفته‌شدگان برای اطلاعات تکمیلی به وب سایت دانشگاه یاسوج به آدرس www.yu.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
تاریخ ۱۶/۶/۸۹ لغایت ۱۸/۶/۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
دانشگاه پیام نور ـ مرکز سقز
تاریخ‌های ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۸۹
کلیه پذیرفته شدگان
 
 
 
 دانشگاه تهران
اطلاعیه
ثبت نام الکترونیکی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد روزانه ، نوبت
دوم ، ویژه فرهنگیان و پردیس بین المللی کیش سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه
تهران
ضمن
عرض تبریک و خیرمقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان
آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران ، توجه پذیرفته شدگان
محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی ، مدارک مورد نیاز
، زمان ومحل تحویل مدارک ضروری وانتخاب واحد جلب می نماید:
 ۱-
بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ ۱۳/۰۶/۸۹ لغایت روز جمعه
۱۹/۰۶/۸۹ می باشد .( ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است)
۲-پذیرفته شدگان محترم پس از ثبت نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ ۲۰/۰۶/۸۹
لغایت روز سه شنبه ۲۳/۰۶/۸۹ لازم است ، براساس جدول زمان بندی کد رشته
قبولی صبح از ساعت ۸ الی ۱۲:۳۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ جهت
تحویل اصل مدارک ضروری وانتخاب واحد به محل دانشکده های تعیین شده (جدول
شماره ۲) مراجعه نمایند . ۳-پذیرفته شدگان نوبت دوم لازم است بر اساس جدول
(شماره ۱) ، مبالغ مذکور را به صورت علی الحساب به شماره حساب های مندرج در
اطلاعیه (جدول شماره ۳) واریز نمایند. ۴-پذیرفته شدگان حین خدمت نظام
وظیفه ، لازم است قبل از ثبت نام الکترونیکی جهت ترخیص از خدمت به اداره کل
تحصیلات تکمیلی دانشگاه ( واقع در خ انقلاب- خ ۱۶ آذر- نبش خ نصرت –
ساختمان معاونت آموزشی ) مراجعه نمایند . بدیهی است ثبت نام این قبیل
پذیرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخیص از خدمت از مدیریت وظیفه عمومی می
باشد . ۵-پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام موظف به اسکن برگه مذکور می باشند
۶-تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور در دانشگاهها مستلزم کسب
مجوز از مدیریت حوزه می باشد.تذکر : تحصیل
همزمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می باشد و هر زمان مشخص شود دانشجو ،
تحصیل همزمان داشته است از تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از
وی سلب می گردد .
لازم به ذکر است پذیرفته شدگان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی سایت اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران
http://gaa.ut.ac.ir مراجعه نمایند .
 اصل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام الکترونیکی کارشناسی ارشد واسکن مدارک
۱-
اصل گواهی موقت یا اصل فرم روزنامه ویا ارائه نامه ای مبنی بر فارغ
التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹ در مقطع کارشناسی ۲- ارائه اصل موافقت
نامه رسمی از سازمان محل خدمت ، مربوط به شاغلین در موسسات و دوایر دولتی
(آموزش وپرورش- قوه قضائیه – نیروهای مسلح – … ) ۳- ارائه اصل فرم تکمیل
شده شماره ۳ از صفحه ۸ دفترچه شماره ۲ راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی
مربوط به واجدین شرایط وزارت آموزش وپرورش(ویژه فرهنگیان ) ۴-ارائه مجوز
تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور از مدیریت حوزه علمیه (خاص
طلاب) ۵ – ارائه گواهی رتبه اولی صادر شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه ویا
موسسه آموزش عالی محل تحصیل دوره کارشناسی (منحصراً مربوط به پذیرفته شدگان
سهمیه رتبه اول) ۶- عکس ۴×۳ (فقط اسکن)۷- فتوکپی شناسنامه تمام صفحات (فقط
اسکن)۸- کارت ملی (فقط اسکن)۹-کارت پایان خدمت یا معافیت (فقط اسکن)۱۰-
ارائه دو نسخه پرینت فرم مشخصات فردی پذیرفته شده پس از ثبت نام الکترونیکی
(هنگام تحویل مدارک) ۱۱- ارائه دونسخه فرم تعهد آموزش رایگان وکمیته
انضباطی (هنگام تحویل مدارک) 
 
جدول شماره (۱)
میزان شهریه های ثابت ومتغییر پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد نوبت دوم
سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
گروه آموزشی
شهریه ثابت (هر نیمسال)(به ریال)
شهریه متغییر(هر واحد)
شهریه هر واحد پایان­نامه(به ریال)
نظری(به ریال)
عملی(به ریال)
علوم انسانی(و ویژه فرهنگیان)
۰۰۰/۵۰۰/ ۳
۰۰۰/۷۰۰
۰۰۰/۸۷۵
۰۰۰/۷۵۰/۱
فنی و مهندسی
۰۰۰/۵۰۰/۴
۰۰۰/۰۰۰/۱
۰۰۰/۲۵۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۲
علوم­پایه ـ دامپزشکی -کشاورزی و هنر
۰۰۰/۵۰۰/۳
۰۰۰/۰۰۰/۱
۰۰۰/۲۵۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۲
هزینه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
گروه آموزشی
شهریه ثابت (به ریال)
میانگین شهریه متغییر واحدهای نظری وعملی هرواحد(به ریال)
هنر
۰۰۰/۳۷۵/۲۱
۰۰۰/۲۰۰/۲
علوم انسانی
۰۰۰/۰۰۰/۱۸
۰۰۰/۲۰۰/۲
علوم پایه
۰۰۰/۵۰۰/۲۲
۰۰۰/۲۰۰/۲
فنی ومهندسی وعلوم پایه
۰۰۰/۵۰۰/۲۲
۰۰۰/۲۰۰/۲
 
   
به اطلاع پذیرفته شدگان محترم کارشناسی ارشد نوبت دوم می رساند شهریه علی
الحساب نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که باید به حساب غیر قابل برداشت پردیس
/ دانشکده / موسسه مربوطه واریز گردد ، بر مبنای رشته تحصیلی به شرح ذیل
می باشد :
۱-رشته
های علوم پایه ، کشاورزی ، دامپزشکی ، هنر ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ ریال ۲-رشته های
علوم انسانی و ویژه فرهنگیان ۰۰۰/۵۰۰/۱۰ ریال ۳- رشته های فنی ومهندسی
۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال 
توجه :
همانگونه که در دفترچه راهنمای آزمون نیز آمده است دانشگاه تعهدی برای
پرداخت وام به دانشجویان نوبت دوم ندارد . در عین حال ، در صورت تامین
اعتبار لازم از سوی صندوق رفاه دانشجویان و طی مراحل قانونی از سوی متقاضی ،
وام مربوطه پرداخت خواهد شد .

  
 
جدول شماره (۲)
آدرس پردیس/دانشکده های دانشگاه تهران (جهت تحویل مدارک)
ردیف
پردیس/دانشکده
آدرس (محل تحویل مدارک)
۱
اقتصاد
تهران – خ کارگر شمالی (امیر آباد)- روبروی بیمارستان شریعتی
۲
ادبیات و علوم انسانی
تهران خانقلاباسلامیدرباصلیدانشگاهتهرانپردیسمرکزی
۳
الهیات و معارف اسلامی
تهران خشهیداستادمطهریتقاطعخیابانشهیدمفتح
۴
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تهرانخکارگرشمالیخپانزدهم
۵
جغرافیا
تهران خانقلاباسلامیخیابانقدسانتهایکوچهآذینپلاک۵۰
۶
حقوق و علوم سیاسی
تهران خانقلاباسلامیدرباصلیدانشگاهتهرانپردیسمرکزی
۷
دامپزشکی
تهران خآزادیروبرویخرستمنبشدکترمحمدقریبدانشکدهدامپزشکی
۸
روانشناسی و علوم تربیتی
تهران بزرگراهشهیدچمران زیرپلنصر(گیشا(
۹
زبانهاوادبیات خارجی
انتهایخیابانکارگرنرسیدهبهخیابانشانزدهم
۱۰
علوم
تهران خانقلاباسلامیدرباصلیدانشگاهتهرانپردیسمرکزی
۱۱
علوم اجتماعی
تهرانبزرگراهجلالآلاحمدجنببیمارستانشریعتی
۱۲
فنی
تهران خکارگرشمالی (امیرآباد)بالاترازتقاطعبزرگراهجلالآلاحمدپائینترازکوی دانشگاهپردیسشماره٢فنی
۱۳
بیوشیمی،بیوفیزیک
تهران خانقلاباسلامیدرباصلیدانشگاهتهرانپردیسمرکزی
۱۴
ژئوفیزیک
تهرانانتهایخکارگرشمالی(امیرآباد) بالاترازسازمانانرژیاتمی
۱۵
مدیریت
تهرانتقاطعخجلالآلاحمدوبزرگراهشهیدچمران
۱۶
محیط زیست
تهران خانقلاباسلامیخقدسقبلازخطالقانی
۱۷
هنرهای زیبا
تهرانخانقلاباسلامیدرباصلیدانشگاهتهرانپردیسمرکزیدانشگاه
۱۸
کشاورزی و منابع طبیعی
کرجبلوارشهیدچمران سهراهپردیسکشاورزیومنابعطبیعی
۱۹
ابوریحان
شهرستانپاکدشتکیلومتر٢٢بلوارامامرضا(ع)خاورانسابق
۲۰
قم
شهرستانقمکیلومتر۵جادهقدیمقمتهران
۲۱
مطالعات جهان
تهران خکارگرشمالیخ١۶(فرشیمقدم) پارکعلموفناوریدانشکدهمطالعاتجهان
۲۲
کارآفرینی
تهران-انتهایخکارگرشمالینبشخشانزدهم
۲۳
پردیس بین المللی کیش
تهران- بلوار کشاورز- تقاطع ۱۶آذر وبلوار کشاورز- جنب سینما بلوار-پ۲۷۶- پردیس بین المللی کیش
۲۴
مرکزتحقیقات بین المللی بیابان
تهران-بلوارکشاورز-خ قدس- ک شاهد – پ۳۷ جدید – طبقه ۴


جدول شماره (۳)
شماره حساب پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه/دانشگاه تهران
ردیف
پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه
شماره حساب
۱
اقتصاد
۱۸۷۱۱۷۲۹ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲
ادبیات و علوم انسانی
۱۸۷۱۱۷۳۷ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۳
الهیات و معارف اسلامی
۱۸۷۱۱۷۴۵ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۴
تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۸۷۱۱۷۸۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۵
جغرافیا
۱۸۷۱۱۷۹۶ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۶
حقوق و علوم سیاسی
۱۸۷۱۱۸۱۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۷
دامپزشکی
۱۸۷۱۱۸۳۴ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۸
روانشناسی و علوم تربیتی
۱۸۷۱۱۸۴۲ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۹
زبانهاوادبیات خارجی
۱۸۷۱۱۸۶۹ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۰
علوم
۱۸۷۱۱۸۷۷ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۱
علوم اجتماعی
۱۸۷۱۱۸۸۵ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۲
فنی
۱۸۷۱۱۶۴۸ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۳
بیوشیمی،بیوفیزیک
۱۸۷۱۲۰۸۳ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۴
ژئوفیزیک
۱۸۷۱۲۱۰۵ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۵
مدیریت
۱۸۷۱۲۱۱۳ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۶
محیط زیست
۱۸۷۱۲۱۲۱ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۷
هنرهای زیبا
۱۸۷۱۱۶۵۶ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۱۸
کشاورزی و منابع طبیعی
۱۱۵۲۴-۱۸۰۸ بانک تجارت شعبه فارابی کرج
۱۹
ابوریحان
۱۹۲۰۴۰۶۶۳ بانک تجارت شعبه پاکدشت-کد۱۹۲۲-به نام درآمد اختصاصی پردیس ابوریحان
۲۰
قم
۷۸۷۰۲۳۵۰۱۵ بانک تجارت – شعبه شهرک امام حسن قم
۲۱
مطالعات جهان
۱۸۷۱۱۵۲۴ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور 
۲۲
کارآفرینی
۱۳۵۸۶۱۶۶۹ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲۳
پردیس بین المللی کیش
۱۳۵۸۶۳۴۸۳ بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد ۱۸۷ به نام دانشگاه تهران قابل واریز ازتمام شعب بانک های تجارت سراسر کشور
۲۴
مرکزتحقیقات بین المللی بیابان
۱۱۶۰۵-۱۸۰۸ بانک تجارت شعبه فارابی کرج -کد۴۸۳ به نام حساب غیرقابل برداشت مرکز تحقیقات بین المللی بیابان
ضمناً شماره تلفن هاى ۶۶۴۰۶۷۵۵ و۸۸۹۵۴۲۰۵ و ۸۸۹۵۸۰۸۹ و ۸۸۹۶۷۱۶۵ و۸۸۹۶۷۶۴۰ و۸۸۹۷۰۷۲۸ و۶۱۱۱۲۱۲۲و۶۱۱۱۲۱۱۸و۶۱۱۱۲۹۷۵ و ۶۱۱۱۲۱۲۹ پاسخگوى مشکلاتثبت نام الکترونیکى مى باشد.
  
جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
 
 
 
 
۲۰/۶/۸۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوبت دوم
(شبانه)
 
۸ الی۳۰/۱۲
پردیس دانشکده های فنی : مهندسی برق ،الکترونیک، تکنولوژی نیمه هادی(۵۲۵۱) – مهندسی برق، الکترونیک ، مدارو سیستم(۵۲۵۲) – مهندسی برق، قدرت سیستم ها و فشارقوی(۵۳۶۸)- مهندسی برق، قدرت، ماشین های الکترونیکی و الکترونیک قدرت(۵۳۶۹)- مهندسی برق، مخابرات، سیستم(۵۴۶۹) – مهندسی برق، مخابرات، میدان(۵۴۷۰)- مهندسی برق ،کنترل(۵۵۳۵)- مهندسی پزشکی، بیوالکتریک(۵۵۷۰)- مهندسی اکتشاف نفت(۵۵۹۶)- مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی(۶۵۳۱)- مهندسی معدن ، مکانیک سنگ(۶۵۴۴)- مهندسی معدن ، استخراج معدن(۶۵۶۳)- مهندسی معدن ، اکتشاف معدن(۶۵۷۹)-مهندسی حفاری و بهره برداری نفت رشته مهندسی نفت- مهندسی حفاری و بهره برداری(۵۶۰۶)– مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری(۵۶۱۸)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی: زبان و ادبیات فارسی(۱۰۵۹)- زبان وادبیات عرب(۱۳۲۷)- مترجمی زبان عربی(۱۳۵۱)- فر هنگ و زبانهای باستانی (۱۷۳۳)
مرکز
تحقیقات بین المللی بیابان: مهندسی منابع طبیعی ، مدیریت مناطق
بیابانی(۷۹۲۶)(۷۹۳۰)- مهندسی منابع همزیستی با بیابان ، تولیدات گیاهی
ودامی(۷۹۳۴)(۷۹۳۵)- مهندسی منابع طبیعی، همزیستی با بیابان محیط زیست
ومنابع طبیعی(۷۹۳۶)(۷۹۳۷)- مهندسی منابع طبیعی ، همزیستی با بیابان ، توسعه
عمران مناطق بیابانی (۷۹۳۸)(۷۹۳۹)
دانشکده دامپزشکی : انگل شناسی دامپزشکی(۸۴۵۲)(۸۴۵۷)- قارچ شناسی (۸۴۶۷)(۸۴۶۸)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی
کشاورزی ، آبیاری وزهکشی(۷۱۵۹)- مهندسی کشاورزی، سازه های آبی(۷۱۸۷)-
مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع آب(۷۲۱۱)- مهندسی کشاورزی، اصلاح
نباتات(۷۲۴۳)- مهندسی کشاورزی، زراعت(۷۲۸۷)- علوم و تکنولوژی بذر(۷۳۰۷)-
مهندسی کشاورزی، اقتصادکشاورزی،تولیدوبازاریابی(۷۳۳۵)- مهندسی کشاورزی
اقتصادکشاورزی، سیاست و توسعه روستایی(۷۳۳۶)- مهندسی کشاورزی،علوم
باغبانی، بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی(۷۴۰۶)- مهندسی کشاورزی، علوم
باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه(۷۴۰۷)- مهندسی کشاورزی، علوم
باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح سبزیها(۷۴۰۸)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی(۷۴۰۹)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی،فیزیولوژی وفناوری پس از برداشت محصولات باغبانی(۷۴۱۰)- مهندسی
کشاورزی، ترویج کشاورزی(۷۴۴۵)
پردیس
کیش : زبان و ادبیات فارسی(۱۱۲۵)- تربیت بدنی، فیزیولوژی ورزشی(۱۴۸۷)-
تربیت بدنی، رفتار حرکتی(۱۵۱۶)- تربیت بدنی، حرکات اصلاحی و آسیب
شناسی(۱۵۳۳)- تربیت بدنی، مدیریت ورزشی(۱۵۶۲)
روزانه
زمان : ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶
پردیس
دانشکده های فنی : مهندسی برق، الکترونیک، تکنولوژی نیمه هادی(۵۲۱۲)-
مهندسی برق، الکترونیک ، مدارو سیستم(۵۲۱۳) – مهندسی برق، قدرت سیستم ها و
فشارقوی(۵۳۲۱) – مهندسی برق، قدرت، ماشین های الکترونیکی و الکترونیک
قدرت(۵۳۲۲)- مهندسی برق ،مخابرات، سیستم(۵۴۱۸)- مهندسی برق، مخابرات،
میدان(۵۴۱۹)- مهندسی برق، کنترل(۵۵۱۵)- مهندسی پزشکی، بیوالکتریک(۵۵۶۲)-
مهندسی اکتشاف نفت(۵۵۸۹)- مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی(۶۵۲۴)- مهندسی
معدن ، مکانیک سنگ(۶۵۳۷)- مهندسی معدن ، استخراج معدن(۶۵۵۴)- مهندسی معدن
اکتشاف معدن(۶۵۷۰)- مهندسی حفاری و بهره برداری نفت رشته مهندسی نفت-
مهندسی حفاری و بهره برداری (۵۵۹۹)- مهندسی شیمی مخازن هیدروکربوری(۵۶۱۱)
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی :زبان و ادبیات فارسی(۱۰۱۶)- زبان وادبیات
عرب(۱۳۰۵)- مترجمی زبان عربی(۱۳۴۵)- فر هنگ و زبانهای باستانی (۱۷۲۶)-
فلسفه(۲۰۵۹)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹                                                                 جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
دانشکده
حقوق و علوم سیاسی :حقوق خصوصی(۲۵۱۱)- حقوق بین الملل(۲۵۵۹)- حقوق جزا و
جرم شناسی(۲۵۸۱)- حقوق عمومی(۲۶۱۹)- حقوق بشر(۲۶۳۶)- حقوق مالکیت
فکری(۲۶۴۲)- حقوق تجاری ، اقتصادی بین المللی(۲۶۶۵)
دانشکده
علوم اجتماعی : مردم شناسی(۱۶۴۸)- جمعیت شناسی(۱۶۵۰)- جامعه شناسی(۱۶۶۲)-
توسعه روستایی ، توسعه اجتماعی(۱۶۹۷)- توسعه روستایی ، مدیریت توسعه(۱۶۹۸)-
برنامه ریزی رفاه اجتماعی(۱۷۰۱)- مطالعات جوانان(۱۷۱۴)- برنامه ریزی
گردشگری توریسم(۱۷۲۰)- مطالعات زنان(۲۹۱۹)- علوم ارتباطات اجتماعی(۲۹۲۳)-
مطالعات فرهنگی و رسانه(۲۹۳۳)- پژوهش علوم اجتماعی(۲۹۵۰)
دانشکده
مطالعات جهان : مطالعات آمریکای شمالی(۲۷۷۶)- مطالعات آمریکای لاتین(۲۷۷۸)
– مطالعات بریتانیا(۲۷۸۰)- مطالعات روسیه (۲۷۸۲)- مطالعات فرانسه(۲۷۸۴)-
مطالعات شبه قاره هند(۲۷۸۶)
پردیس
علوم : زمین شناسی پترولوژی(۳۴۰۵)_ زمین شناسی اقتصادی(۳۴۲۶)- زمین شناسی ،
چینه شناسی و فسیل شناسی(۳۴۹۱)- زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ
شناسی(۳۵۱۷)- زمین شناسی نفت(۳۵۲۵)- زمین شناسی مهندسی(۳۵۳۲)- شیمی
فیزیک(۳۵۹۵)- شیمی آلی(۳۶۷۹)- شیمی معدنی(۳۷۹۰)- شیمی تجزیه(۳۸۷۷)- نانو
شیمی (۴۰۰۷)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:
مهندسی کشاورزی ، آبیاری وزهکشی(۷۱۴۰)- مهندسی کشاورزی، سازه های
آبی(۷۱۷۶)- مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع آب(۷۲۰۱)- مهندسی کشاورزی، اصلاح
نباتات(۷۲۲۲)- مهندسی کشاورزی، زراعت(۷۲۶۲)- علوم و تکنولوژی بذر(۷۳۰۵)-
مهندسی کشاورزی، اقتصادکشاورزی،تولیدوبازاریابی(۷۳۲۵)- مهندسی کشاورزی
،اقتصادکشاورزی، سیاست و توسعه روستایی(۷۳۲۶)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی، بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی(۷۳۶۰)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه(۷۳۶۱)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح سبزیها(۷۳۶۲)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی،فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی(۷۳۶۳)- مهندسی کشاورزی ،علوم
باغبانی، فیزیولوژی وفناوری پس از برداشت محصولات باغبانی(۷۳۶۴)- مهندسی
کشاورزی، ترویج کشاورزی(۷۴۴۴)
 
۲۱/۶/۸۹
 
 
 
 
 
نوبت دوم
(شبانه)
 
 
۸ الی۳۰/۱۲
پردیس دانشکده های فنی : مهندسی
عمران ، سازه(۵۹۷۹) – مهندسی عمران ، مهندسی زلزله(۶۰۴۹)- مهندسی عمران ،
مکانیک خاک و پی(۶۰۹۸)- مهندسی عمران ، راه و ترابری(۶۱۲۹)- مهندسی عمران ،
مهندسی آب(۶۱۶۱)- مهندسی عمران ، سازه های هیدرولیکی(۶۱۹۳)- مهندسی عمران ،
سازه های دریایی(۶۲۱۸)- مهندسی عمران ، مدیریت و مهندسی ساخت(۶۲۳۸)-
مهندسی عمران ، نقشه برداری ، فتوگرامتری(۵۹۰۴)- مهندسی عمران ، نقشه
برداری ، ژئودزی(۵۹۱۲)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ، هیدروگرافی(۵۹۱۳)-
مهندسی عمران ، سنجش از راه دور(۵۹۲۱)- مهندسی عمران ، سیستمهای اطلاعات
جغرافیایی
GIS (۵۹۲۷)- الگوریتم و محاسبات(۶۸۶۸)- مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست(۶۲۵۷)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی : زبانشناسی همگانی(۱۷۵۹)- باستان شناسی (۲۷۹۶)
دانشکده الهیات و معارف اسلامی : علوم
قرآن و حدیث(۱۸۰۸)- فقه و مبانی حقوق اسلامی(۱۹۰۳)- فلسفه و کلام
اسلامی(۱۹۶۳)- ادیان و عرفان(۲۰۲۰)- تاریخ و تمدن ملل اسلامی(۲۰۳۴)
دانشکده حقوق و علوم سیاسی: علوم سیاسی(۲۷۰۷)- روابط بین الملل(۲۷۳۹)- مطالعات منطقه ای، مطالعات آسیای
مرکزی و قفقاز(۲۷۵۷)- مطالعات منطقه ای، مطالعات آمریکای شمالی(۲۷۵۸)-
مطالعات منطقه ای، مطالعات اروپا(۲۷۵۹)- مطالعات منطقه ای، مطالعات
خاورمیانه و شمال آفریقا(۲۷۶۰)- * حقوق ، ثبت اسناد و املاک(۳۳۲۸)
پردیس قم :مترجمی زبان عربی(۱۳۵۰)- علوم قرآن و حدیث(۱۸۰۷)- فقه و مبانی حقوق اسلامی(۱۹۰۲)- فلسفه(۲۰۶۸)- فلسفه دین(۲۰۸۱)- حقوق خصوصی(۲۵۳۴)
دانشکده مدیریت : حسابداری(۲۸۹۹)- مدیریت رسانه(۲۹۴۱)- مدیریت بازرگانی(۳۰۰۳)- مدیریت بازرگانی بیمه(۳۰۰۴)
پردیس علوم : شیمی پلیمر(۴۰۲۳)- فیزیک اتمی مولکولی(۴۲۳۰)- فیزیک حالت جامد(۴۲۳۱)- فیزیک ذرات بنیادی(۴۲۳۲)- فیزیک گرانش و فیزیک نجومی(۴۲۳۳)- فیزیک هسته ای(۴۲۳۴)- نانوفیزیک(۴۳۵۷)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ،
سیستماتیک اکولوژی(۴۴۶۹)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ، فیزیولوژی
گیاهی(۴۴۷۰)- زیست شناسی علوم جانوری ، بیوسیستماتیک جانوری(۴۵۳۵)- زیست
شناسی علوم جانوری، فیزیولوژی جانوری(۴۵۳۶)- زیست شناسی ،
میکروبیولوژی(۴۵۷۰)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹  
جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ادامه)
۲۱/۶/۸۹
 
 
نوبت دوم
(شبانه)
 
 
۸ الی۳۰/۱۲
 
مرکزتحقیقات بیوشیمی ، بیوفیزیک( I.BB) : بیوفیزیک(۳۶۶۳) (۳۶۶۴) (۴۳۴۹) (۴۳۵۰) (۴۴۱۵) (۴۴۱۷) – بیوشیمی(۴۳۹۳) (۴۴۰۴)
پردیس هنرهای زیبا : برنامه ریزی شهری و منطقه ای(۸۱۱۴)- طراحی شهری(۸۱۳۷)- طراحی شهری ، مدیریت شهری(۸۱۳۶)- مهندسی معماری(۸۱۶۳)- معماری منظر(۸۱۸۰)
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی
کشاورزی ، آموزش کشاورزی(۷۴۴۷)- مهندسی کشاورزی علوم خاک ، بیولوژی و
تکنولوژی خاک(۷۵۳۴)- مهندسی کشاورزی، علوم خاک ، پیدایش و رده بندی و
ارزیابی خاک(۷۵۳۵)- مهندسی کشاورزی ،علوم خاک ، شیمی و حاصلخیزی خاک و
تغذیه گیاه(۷۵۳۶)- مهندسی کشاورزی ، فیزیک خاک و حفاظت خاک(۷۵۳۷)- مهندسی
کشاورزی ، علوم دامی ، تغذیه دام(۷۶۳۸)- مهندسی کشاورزی ، ژنتیک و اصلاح
نژاد دام(۷۶۴۰)- مهندسی کشاورزی ، علوم دامی ، فیزیولوژی دام(۷۶۴۱)- مهندسی
کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، بیوتکنولوژی غذایی(۷۷۷۰)- مهندسی کشاورزی ،
علوم و صنایع غذایی ، علوم و مواد غذائی(۷۷۷۱)- مهندسی کشاورزی ، علوم و
صنایع غذایی ، فناوری تبدیل مواد غذایی(۷۷۷۲)- مهندسی کشاورزی ، علوم و
صنایع غذایی ، مهندسی صنایع غذایی(۷۷۷۳)
پردیس کیش: حقوق عمومی(۲۶۳۵)- مدیریت مالی(۳۱۵۹)- مدیریت بازرگانی(MBA)بازاریابی(۳۲۸۴)- مدیریتMBA، مدیریت توسعه سازمان و منابع(۳۲۸۵)- مدیریتMBA، توسعه تکنولوژی(۳۲۸۶)- مدیریتMBA،مدیریت مالی(۳۲۸۷)
 
 
روزانه
پردیس دانشکده های فنی : مهندسی
عمران ، سازه(۵۹۴۲) – مهندسی عمران ، مهندسی زلزله(۶۰۳۰)- مهندسی عمران ،
مکانیک خاک و پی(۶۰۶۷)- مهندسی عمران ، راه و ترابری(۶۱۱۸)- مهندسی عمران ،
مهندسی آب(۶۱۴۴)- مهندسی عمران ، سازه های هیدرولیکی(۶۱۷۴)- مهندسی عمران ،
سازه های دریایی(۶۲۱۰)- مهندسی عمران ، مدیریت ومهندسی ساخت(۶۲۳۴)- مهندسی
عمران ، نقشه برداری ، فتوگرامتری(۵۹۰۲)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ،
ژئودزی(۵۹۰۸)- مهندسی عمران ، نقشه برداری ، هیدروگرافی(۵۹۰۹)- مهندسی
عمران سنجش از راه دور(۵۹۱۸)- مهندسی عمران ، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
GIS (۵۹۲۴)- الگوریتم و محاسبات(۶۸۶۷)- مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست(۶۲۴۴)
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی : تاریخ ایران باستان (۱۵۶۳)- تاریخ ایران اسلامی
(۱۵۷۶)- تاریخ مطالعات خلیج فارس (۱۶۰۵) – تاریخ مطالعات قفقاز و آسیای
مرکزی(۱۶۰۹) – تاریخ اسناد و مدارک آرشیوی (۱۶۱۰)- تاریخ، تاریخ
اسلام(۱۶۱۸)- زبانشناسی همگانی(۱۷۴۴)- باستان شناسی (۲۷۹۰)
دانشکده
الهیات و معارف اسلامی : علوم قرآن و حدیث(۱۷۹۲)- فقه و مبانی حقوق
اسلامی(۱۸۸۴)- فلسفه و کلام اسلامی(۱۹۴۹)- ادیان و عرفان(۲۰۱۵)- تاریخ و
تمدن ملل اسلامی(۲۰۲۹)
دانشکده
حقوق و علوم سیاسی : علوم سیاسی(۲۶۹۴)- روابط بین الملل(۲۷۲۹)- مطالعات
منطقه ای، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز(۲۷۴۹)- مطالعات منطقه ای، مطالعات
آمریکای شمالی(۲۷۵۰)- مطالعات منطقه ای، مطالعات اروپا(۲۷۵۱)- مطالعات
منطقه ای، مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا(۲۷۵۲)- * حقوق ، ثبت اسناد و
املاک(۳۳۲۶)
پردیس
قم : مترجمی زبان عربی(۱۳۴۶)- علوم قرآن و حدیث(۱۷۹۳)- فقه و مبانی حقوق
اسلامی(۱۸۸۵)- فلسفه(۲۰۶۰)- فلسفه دین(۲۰۷۹)- حقوق خصوصی(۲۵۱۲)
دانشکده مدیریت : حسابداری(۲۸۸۲)- مدیریت رسانه(۲۹۳۸)- مدیریت بازرگانی(۲۹۷۴)- مدیریت بازرگانی بیمه(۲۹۷۵)
 
پردیس
علوم : شیمی پلیمر(۴۰۲۲)- فیزیک اتمی مولکولی(۴۰۸۲)- فیزیک حالت
جامد(۴۰۸۳)- فیزیک ذرات بنیادی(۴۰۸۴)- فیزیک گرانش و فیزیک نجومی(۴۰۸۵)-
فیزیک هسته ای(۴۰۸۶)- نانوفیزیک(۴۳۵۲)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ،
سیستماتیک اکولوژی(۴۴۳۸)- زیست شناسی ، علوم گیاهی ، فیزیولوژی
گیاهی(۴۴۳۹)- زیست شناسی علوم جانوری ، بیوسیستماتیک جانوری(۴۵۰۱)- زیست
شناسی علوم جانوری، فیزیولوژی جانوری(۴۵۰۲)- زیست شناسی ،
میکروبیولوژی(۴۵۶۵)
پردیس
هنرهای زیبا : برنامه ریزی شهری و منطقه ای(۸۱۰۴)- طراحی شهری(۸۱۲۴)-
طراحی شهری ، مدیریت شهری(۸۱۲۵)- مهندسی معماری(۸۱۴۷)- معماری منظر(۸۱۷۶)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹                                                                 
       
 
 جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی ، آموزش کشاورزی(۷۴۴۶)- علوم خاک ،
بیولوژی و تکنولوژی خاک(۷۴۹۰)- علوم خاک ، پیدایش و رده بندی و ارزیابی
خاک(۷۴۹۱)- علوم خاک ، شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه(۷۴۹۲)- مهندسی
کشاورزی ، فیزیک خاک و حفاظت خاک(۷۴۹۳)- مهندسی کشاورزی ، علوم دامی ،
تغذیه دام(۷۵۸۱)- مهندسی کشاورزی ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام(۷۵۸۳)- مهندسی
کشاورزی ، علوم دامی ، فیزیولوژی دام(۷۵۸۴)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع
غذایی ، بیوتکنولوژی غذایی(۷۷۵۰)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ،
علوم و مواد غذایی (۷۷۵۱)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، فناوری
تبدیل مواد غذایی(۷۷۵۲)- مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذایی ، مهندسی
صنایع غذایی(۷۷۵۳)
پردیس کیش : مدیریتMBA،
مدیریت استراتژی(۳۲۸۸)- زیست شناسی ، علوم سلولی ملکولی(۴۵۸۸)-
مکاترونیک(۵۵۸۷)- مهندسی پلیمر، صنایع پلیمر(۵۶۳۶)- مهندسی صنایع(مشترک با
فرانسه)(۵۸۴۵)- مهندسی صنایع(۵۸۴۶)- مکاترونیک(۶۵۲۰)
۲۲/۶/۸۹
نوبت دوم
(شبانه)
 
۸ الی۳۰/۱۲
پردیس
دانشکده های فنی: مهندسی مواد ، انتخاب و شناسائی روش ساخت مواد
مهندسی(۶۶۱۴)- مهندسی مواد ،شکل دادن فلزات(۶۶۳۵)- مهندسی مواد،
جوشکاری(۶۶۴۵)- مهندسی مواد، استخراج فلزات(۶۶۵۵)- مهندسی مواد، خوردگی و
حفاظت ازمواد(۶۷۰۸)- مهندسی مواد، ریخته گری(۶۶۹۲)- مهندسی فناوری اطلاعات
IT(۶۷۶۱)-
مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر(۶۷۸۱)- مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی،
رباتیک(۶۸۱۶)- مهندسی کامپیوتر،نرم افزار(۶۸۴۷)- مهندسی صنایع،
صنایع(۵۸۳۳)- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی – برنامه ریزی سیستمهای
انرژی(۵۸۹۲)- مدیریت
MBA، مدیریت عملیات(۳۲۵۴)- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی- تحقیق در عملیات(۵۸۹۳)
دانشکده الهیات ومعارف اسلامی:
فقه شافعی(۲۰۴۸)- مدرسی معارف اسلامی، خلاق اسلامی(۳۳۱۱)- مدرسی معارف
اسلامی،تاریخ وتمدن اسلامی(۳۳۱۷)- مدرسی معارف اسلامی،آشنایی بامنابع
اسلامی(۳۳۲۳)- تاریخ علم فیزیک وفناوری درجهان اسلام(۵۱۲۰)
دانشکده روانشناسی: برنامه ریزی آموزشی(۲۱۰۶) (#۲۱۰۷)- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(۲۱۵۵)- مدیریت آموزشی(۲۱۹۶)( #۲۱۹۷)- آموزش بزرگسالان(۲۲۱۴)( #۲۲۱۵)- تحقیقات آموزشی(۲۲۲۴)( #۲۲۲۵)
      * شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹          #  ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش
                                                                                               
                                                                          جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
 
 
 
(ادامه)
دوشنبه
۲۲/۶/۸۹
 
 
 
روزانه
 
 
پردیس دانشکده های فنی: مهندسی
مواد ، شناسایی،انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی(۶۵۹۰)- مهندسی مواد شکل
دادن فلزات(۶۶۳۱)- مهندسی مواد، جوشکاری(۶۶۳۹)- مهندسی مواد، استخراج
فلزات(۶۶۴۹)- مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت مواد(۶۶۹۸)- مهندسی مواد، ریخته
گری(۶۶۸۶)- مهندسی فناوری اطلاعات
IT(۶۷۵۴)-
مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر(۶۷۷۳)- مهندسی کامپیوتر، هوش
مصنوعی(۶۷۹۵)- مهندسی کامپیوتر،نرم افزار(۶۸۳۶)- مهندسی صنایع،
صنایع(۵۸۱۷)- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی- برنامه ریزی سیستمهای
انرژی(۵۸۸۲)- مدیریت
MBA، مدیریت عملیات(۳۲۳۵)- مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی – تحقیق در عملیات(۵۸۸۳)
دانشکده
زبانهاو ادبیات خارجی: زبان و ادبیات فرانسه(۲۳۵۴)- *مترجمی زبان
فرانسه(۲۳۶۵)- آموزش زبان انگلیسی(۲۳۸۳)- زبان و ادبیات انگلیسی(۲۴۴۸)-
آموزش زبان روسی(۲۴۸۱)- زبان و ادبیات روسی(۲۴۸۳)- مترجمی زبان
آلمانی(۲۴۹۰)- آموزش زبان ژاپنی(۲۶۸۵)- زبان و ادبیات اردو(۲۶۸۷)
دانشکده
الهیات ومعارف اسلامی: فقه شافعی(۲۰۴۶)- مدرسی معارف اسلامی،اخلاق
اسلامی(۳۳۰۸)- مدرسی معارف اسلامی،تاریخ وتمدن اسلامی(۳۳۱۵)- مدرسی معارف
اسلامی،آشنایی بامنابع اسلامی(۳۳۲۱)- تاریخ علم فیزیک وفناوری درجهان
اسلام(۵۱۱۹)
دانشکده
روانشناسی: برنامه ریزی آموزشی(۲۱۰۲)- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(۲۱۴۵)-
مدیریت آموزشی(۲۱۷۹)- آموزش بزرگسالان(۲۲۱۲)- تحقیقات آموزشی(۲۲۱۸)
پردیس
قم: حقوق جزا و جرم شناسی(۲۵۸۲)- حقوق عمومی(۲۶۲۰)- مدیریت بازرگانی ،
مدیریت بازاریابی(۲۹۷۶)- مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی(۲۹۷۷)- مدیریت
دولتی، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی(۳۰۴۸)- مدیریت اجرایی(۳۱۹۱)
دانشکده مدیریت: مدیریت دولتی(۳۰۴۷)- مدیریت صنعتی(۳۰۹۸)- مدیریت فناوری اطلاعات(۳۱۲۶)- مدیریت مالی(۳۱۵۱)
پردیس علوم: زیست شناسی، علوم سلولی ملکولی(۴۵۷۵)- آمار ریاضی(۴۶۱۳)- ریاضی محض(۴۷۰۰)- ریاضی کاربردی(۴۹۳۰)- علوم کامپیوتر(۵۰۶۳)
دانشکده
محیط زیست: برنامه ریزی مدیریت آموزشی و محیط زیست(۳۱۸۶)- مدیریت در سوانح
طبیعی(۵۹۰۰)- مهندسی محیط زیست، آب و فاضلاب(۶۰۱۲)- مهندسی محیط زیست ،
آلودگی هوا(۶۰۱۳)- مهندسی محیط زیست سواحل(۶۰۱۴)- مهندسی محیط زیست، مواد
زاید(۶۰۱۵)- مهندسی محیط زیست ، منابع آب(۶۰۱۶)- ایمنی بهداشت و محیط
زیست(۶۰۲۲)- مهندسی طراحی محیط زیست(۶۹۷۶)
پردیس هنرهای زیبا: عکاسی(۸۲۵۰)-
طراحی صنعتی(۸۲۵۵)- پژوهش هنر(۸۲۷۴)- آهنگ سازی(۸۳۱۳)- مدیریت پروژه و
ساخت(۸۳۲۲)- تکنولوژی معماری(۸۳۲۶)- انرژی معماری(۸۳۲۸)
پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی: مهندسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی(۷۷۹۱)- مهندسی
کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی(۷۸۳۴)- مهندسی کشاورزی، مکانیک ماشینهای
کشاورزی(۷۸۹۶)- هواشناسی کشاورزی(۷۹۱۸)- مهندسی کشاورزی ،مکانیزاسیون
کشاورزی(۷۹۴۱)- مهندسی کشاورزی ، بیوتکنولوژی در کشاورزی(۷۹۶۹)- مهندسی
کشاورزی ،توسعه روستایی(۸۰۱۳)- مهندسی کشاورزی ، شناسایی و مبارزه با
علفهای هرز(۸۰۲۷)- مدیریت کشاورزی(۸۰۳۶)
پردیس کیش: ارتباط تصویری(۸۲۲۹)- تصویرسازی(۸۲۳۶)- نقاشی(۸۲۴۹)- طراحی صنعتی(۸۲۶۶)- آهنگ سازی(۸۳۱۷)
۲۳/۶/۸۹
نوبت دوم
(شبانه)
 
۸ الی۳۰/۱۲
پردیس
دانشکده های فنی: مهندسی مکانیک، ساخت وتولید(۶۲۹۵)- مهندسی مکانیک، طراحی
کاربردی(۶۳۵۱)- مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی(۶۴۳۱)- مهندسی پلیمر، صنایع
پلیمر(۵۶۳۱)- مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی(۶۹۶۸)- مهندسی داروسازی(۶۹۷۲)-
مهندسی شیمی ، انرژی و محیط زیست(۵۷۳۵)- مهندسی شیمی ، طراحی
فرآیندها(۵۷۳۶)- مهندسی شیمی، طراحی فرایندهای جداسازی(۵۷۳۸)- مهندسی شیمی،
فرایندهای جداسازی (واقع دردانشکده فنی کاسپین)(۵۷۳۷)- مهندسی شیمی،
کاتالیست(۵۷۳۹)- مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی(۶۴۳۲)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹                  #  ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش         
جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ادامه)
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
 
 
 
صبح
نوبت دوم
 
(شبانه)
 
زمان :
۸ الی۳۰/۱۲
 
دانشکده روانشناسی: روانشناسی، آموزش کودکان استثنائی(۲۲۴۶) (#۲۲۴۷)- روانشناسی تربیتی(۲۲۷۴) (#۲۲۷۵)- مشاوره خانواده(۲۳۰۶) (#۲۳۰۸)– مشاوره مدرسه(۲۳۰۹) (#۲۳۰۷)- علوم کتابداری و اطلاع رسانی(۲۳۳۷)- روانشناسی عمومی(۲۸۲۴)- روانشناسی بالینی(۲۸۵۹)
پردیس
کشاورزی ومنابع طبیعی: مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری(۷۱۱۲)- مهندسی منابع
طبیعی، مرتعداری(۷۱۲۷)- مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری(۷۴۵۹)- مهندسی منابع
طبیعی، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل(۷۴۷۰)- مهندسی منابع طبیعی، مهندسی
جنگل(۷۴۷۶)- مهندسی منابع طبیعی، شیلات،تکثیر و پرورش آبزیان(۷۶۹۷)- مهندسی
منابع طبیعی، بوم شناسی آبزیان شیلاتی(۷۷۱۴)- مهندسی منابع طبیعی، صنایع
چوب(۷۷۲۶)- مهندسی منابع طبیعی، بیولوژی و آناتومی چوب(۷۷۳۶)-
مهندسی منابع طبیعی، صنایع خمیروکاغذ(۷۷۴۲)- مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست(۷۸۸۱)- مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی(۷۹۵۵)
 ظهر
روزانه
 ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶
پردیس
دانشکده های فنی: مهندسی مکانیک، ساخت وتولید(۶۲۸۰)- مهندسی مکانیک، طراحی
کاربردی(۶۳۱۵)- مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی(۶۳۹۴)- مهندسی پلیمر، صنایع
پلیمر(۵۶۲۴)- مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی(۶۹۶۳)- مهندسی داروسازی(۶۹۷۱)-
مهندسی شیمی ، انرژی و محیط زیست(۵۶۶۳)- مهندسی شیمی ، طراحی
فرآیندها(۵۶۶۴)- مهندسی شیمی، طراحی فرایندهای جداسازی(۵۶۶۶)- مهندسی شیمی،
طراحی فرایندهای جداسازی (واقع دردانشکده فنی کاسپین)(۵۶۶۵)- مهندسی شیمی،
کاتالیست(۵۶۶۷)
دانشکده
تربیت بدنی: تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی(۱۴۵۵)- تربیت بدنی و
علوم ورزشی، رفتار حرکتی(۱۵۰۱)- تربیت بدنی و علوم ورزشی، حرکات اصلاحی و
آسیب شناسی(۱۵۲۱)- تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی(۱۵۳۸)
دانشکده
جغرافیا: جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی(۱۱۵۱)- جغرافیای طبیعی،
ژئومورفولوژی(۱۱۵۲)- جغرافیای طبیعی، برنامه توریسم(۱۱۹۳)- جغرافیای و
برنامه ریزی روستایی(۱۲۰۶)- جغرافیا و برنامه ریزی شهری(۱۲۴۱)- جغرافیای
سیاسی(۱۲۸۰)- سنجش ازدورو سیستم اطلاعات جغرافیایی(۱۲۸۸)
دانشکده
روانشناسی: روانشناسی، آموزش کودکان استثنائی(۲۲۴۲)- روانشناسی
تربیتی(۲۲۵۸)- مشاوره خانواده(۲۲۹۱)- مشاوره مدرسه(۲۲۹۲)- علوم کتابداری و
اطلاع رسانی(۲۳۲۵)- روانشناسی عمومی(۲۸۰۶)- روانشناسی بالینی(۲۸۴۶)
دانشکده کارآفرینی: کارآفرینی، آموزش و ترویج(۳۱۶۰)- کارآفرینی ، بخش عمومی(۳۱۶۱)- کارآفرینی سازمانی(۳۱۶۲)- کارآفرینی فناوری(۳۱۶۳)- کارآفرینی کسب و کار جدید(۳۱۶۴)
دانشکده مدیریت: مدیریت منابع انسانی(۳۱۸۴)- مدیریت اجرایی(۳۱۹۰)- مدیریتMBA(۳۲۳۴)- مدیریت امورشهری(۳۲۹۲)
موسسه ژئوفیزیک: زلزله شناسی(۳۵۵۴)- ژئوالکتریک(۳۵۵۵)- ژئومغناطیس(۳۵۵۶)- گرانی سنجی(۳۵۵۷)- لرزه شناسی(۳۵۵۸)- هواشناسی(۳۵۷۷)
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹                             #  ویژه فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش
  
جدول زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه تهران
تاریخ ثبت نام
نوبت
جدول کد و نام رشته تحصیلی پذیرفته شدگان روزانه و نوبت دوم
 
 
 
(ادامه)
سه شنبه
۲۳/۶/۸۹
 
 
بعد از ظهر
روزانه
 زمان :
 ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶
پردیس
ابوریحان: مهندسی کشاورزی، آبیاری و زهکشی(۷۱۳۹)- مهندسی کشاورزی،مهندسی
منابع آب(۷۲۰۰)- مهندسی کشاورزی،اصلاح نباتات(۷۲۲۱)- مهندسی کشاورزی،
زراعت(۷۲۶۱)- مهندسی کشاورزی، علوم دامی ،تغذیه دام(۷۵۸۲)- مهندسی تولیدات
گیاهی، اصلاح گیاهان باغبانی(۷۶۷۹)- مهندسی تولیدات گیاهی، تولید محصولات
باغبانی(۷۶۸۱)- مهندسی کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی(۷۷۹۰)- مهندسی کشاورزی،
بیماری شناسی گیاهی(۷۸۳۳)- مهندسی کشاورزی، مکانیک ماشینهای کشاورزی(۷۸۹۵)
پردیس
هنرهای زیبا: مرمت و احیاء بناهای تاریخی(۸۱۸۸)- نمایش عروسکی(۸۱۹۴)-
کارگردانی(۸۱۹۷)- سینما(۸۲۰۱)- ادبیات نمایشی(۸۲۰۹)- ارتباط تصویری(۸۲۲۰)-
تصویرسازی(۸۲۳۰)- نقاشی(۸۲۳۹)
پردیس
کشاورزی ومنابع طبیعی: مهندسی منابع طبیعی، آبخیزداری(۷۱۰۳)- مهندسی منابع
طبیعی، مرتعداری(۷۱۲۰)- مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری(۷۴۵۰)- مهندسی منابع
طبیعی، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل(۷۴۶۶)- مهندسی منابع طبیعی، مهندسی
جنگل(۷۴۷۳)- مهندسی منابع طبیعی، شیلات ،تکثیر و پرورش آبزیان(۷۶۸۷)-
مهندسی منابع طبیعی، بوم شناسی آبزیان شیلاتی(۷۷۰۸)- مهندسی منابع طبیعی،
صنایع چوب(۷۷۲۴)- مهندسی منابع طبیعی، بیولوژی و آناتومی چوب(۷۷۳۵)- مهندسی
منابع طبیعی، صنایع خمیروکاغذ(۷۷۳۷)- مهندسی منابع طبیعی، محیط
زیست(۷۸۷۱)- مهندسی منابع طبیعی، بیابان زدایی(۷۹۵۰)
چهارشنبه
۲۴/۶/۸۹ ثبت نام متاخرین کلیه پذیرفته شدگان در کلیه رشته ها         زمان
: صبح ۸ الی ۳۰/۱۲     بعدازظهر : ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۶
* شروع به تحصیل نیمسال دوم ۹۰-۸۹
تذکر:
پذیرفته‌شدگان دوره روزانه جهت ثبت‌نام خوابگاه ، به سایت اداره کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران به آدرس http://kooy.ut.ac.ir مراجعه نمایند. تأکید می‌گردد به دانشجویان نوبت دوم تحت هیچ شرایطی خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.
 
برنامه زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه صنعتی شریف
روز
ساعت حضور
عنوان و کد رشته قبولی
یکشنبه
۱۴/۶/۸۹
صبح ۱۲-۹
مهندسی عمران ۱۲۶۴
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳
مهندسی
شیمی ۱۲۵۷- مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی ۱۲۸۵- مهندسی مخازن هیدروکربوری ۱۲۵۳
– مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۵۷ – مهندسی هسته‌ای ۱۲۵۷
دوشنبه
۱۵/۶/۸۹
صبح ۱۲-۹
شیمی ۱۲۰۳ – فیزیک ۱۲۰۴
مهندسی هسته‌ای ۱۲۰۴ – مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۰۴
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳
مهندسی مکانیک ۱۲۶۷ – مهندسی هسته‌ای ۱۲۶۷ ، مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۶۷، مهندسی معماری کشتی ۱۲۵۶، مهندسی مکاترونیک ۱۲۶۷
سه‌شنبه
۱۶/۹/۸۹
صبح ۱۲-۹
مهندسی کامپیوتر ۱۲۷۷، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۲۷۶، علوم کامپیوتر ۱۲۰۹
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳
مدیریت ۱۱۴۸، مدیریت MBA ۱۱۴۸، علوم اقتصادی ۱۱۰۵، فلسفه علم ۱۲۱۸، آموزش زبان انگلیسی ۱۱۲۱، زبان‌شناسی رایانشی ۱۱۱۰
چهارشنبه
۱۷/۶/۸۹
صبح ۱۲-۹
مهندسی برق ۱۲۵۱، مهندسی هسته‌ای ۱۲۵۱، مهندسی پزشکی ۱۲۵۱، مهندسی سیستمهای انرژی ۱۲۵۱
بعدازظهر ۳۰: ۱۶ – ۳۰: ۱۳
مهندسی مواد ۱۲۷۲، علوم ریاضی ۱۲۰۸، مهندسی مواد (نانو مواد) ۱۲۷۳
یکشنبه
۲۱/۶/۸۹
صبح ۱۲/۹
مهندسی هوا فضا ۱۲۷۹، مهندسی صنایع ۱۲۵۹، مدیریت سیستم و بهره‌وری، ۱۲۶۰، مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۱۲۶۰
 
توجه:
  • پذیرفته‌شدگان
    کارشناسی ارشد پردیس بین‌الملل کیش دوشنبه و سه‌شنبه ۲۲ و ۲۳ شهریورماه به
    آموزش دانشگاه واقع در جزیره کیش مراجعه کنند. (ضروری است قبول‌شدگان ساعت
    ۹ صبح روز یکشنبه ۲۱/۶/۸۹) جهت شرکت در آزمون زبان در دانشکده مهندسی و
    علوم پردیس بین‌الملل در جزیره کیش حضور به هم رسانند)
  • پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم رشته مدیریت MBA نوبت دوم کد ۱۱۴۸، برای اطلاع از تاریخ ثبت‌نام از نیمه دوم دی ماه ۱۳۸۹ به سایت دانشگاه (www.sharif.ir/fa) مراجعه نمایند.
مدارک لازم:
۱-       اصل شناسنامه و یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه.
۲-       ۴ قطعه عکس ۴´۳
۳-       اصل و روگرفت کارت ملی
۴-       اصل و روگرفت گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی
۵-       اصل و روگرفت کارت پایان خدمت- اصل و روگرفت کارت معافیت دائم- اصل و روگرفت دفترچه آماده به خدمت
۶-       دانشجویانی
که سال آخر دوره کارشناسی بوده‌اند و هنوز فارغ‌التحصیل نشده‌اند، لازم
است نامه‌ای حاوی تاریخ فراغت از تحصیل احتمالی، حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۸۹
از آموزش کل دانشگاه مربوطه ارائه نمایند. (دانشجویان دانشگاه شریف برای
اقدام جهت دریافت این نامه به اداره دانش‌آموختگان دانشگاه، آموزش کل
مراجعه نمایند.)
          قبول‌شدگان
نوبت دوم لازم است مبلغ شهریه ثابت را به شماره حساب ۶۹۴۹۶۱۹۵۵۳ به نام
مدیریت آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شریف نزد بانک ملت واریز و فیش پرداختی
را به مدیریت آموزشهای آزاد تحویل و رسید مربوطه را هنگام ثبت‌نام ارایه
نمایند.
          محل ثبت‌نام: تهران- خ آزادی – دانشگاه صنعتی شریف- قسمت تالارها

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

نتایج نهایی آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۸۹ جمعه اعلام خواهد شد

ج آگوست 27 , 2010
سازمان سنجش: بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، نتایج نهایی ۱۳۵ کد رشته از ۱۴۵ رشته امتحانی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹ از بعدازظهر جمعه ۵/۶/۸۹ برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.